sau would like là gì

Cấu trúc would lượt thích đặc biệt giản dị và đơn giản tuy nhiên nhằm làm đúng thì bạn phải Note một văn cảnh chắc chắn. Về mặt mày ngữ nghĩa, cấu tạo would lượt thích khá tương đương với want tuy nhiên sắc thái miêu tả thì sở hữu phần khác lạ.

Would lượt thích miêu tả mong ước, ước mong muốn của một người về việc vật hiện tượng kỳ lạ này ê với sắc thái sang trọng. Để làm rõ nhất về kiểu cách người sử dụng cấu tạo would lượt thích, hãy coi những ví dụ tại đây. 

Bạn đang xem: sau would like là gì

1. Cấu trúc would lượt thích + danh từ

Cấu trúc would lượt thích something (N) được sử dụng khi mình muốn biểu đạt mình thích cái gì ê. điều đặc biệt cấu tạo này được sử dụng để lấy đi ra những đề xuất, đòi hỏi.

Examples:

- I would like a cup of peach ice tea. Tôi mong muốn người sử dụng 1 ly trà khoét đá.

- John would like a large pepperoni pizza. John mong muốn 1 cái pizza vị pepperoni size rộng.

- They would like front row tickets tonight. Họ mong muốn sở hữu vé ngồi ở sản phẩm trước nhập tối ni.

Lưu ý:

- S + would lượt thích hoàn toàn có thể được viết lách tắt là S’d like

Examples:

- We would like some Thai food for dinner = We’d like some Thai food for dinner.

Chúng tôi mong muốn ăn vật Thái mang lại bữa tối.

- Jacob would like a dance with Bella - Jacob’d like a dance with Bella.

Jacob mong muốn nhảy nằm trong Bella.

- Elle likes pineapples very much, I’m sure she would like a cup of pineapple juice. 

= Elle likes pineapples very much, I’m sure she’d like a cup of pineapple juice.

Elle đặc biệt mến dứa, tôi chắc hẳn rằng là cô ấy tiếp tục mong muốn hấp thụ nước nghiền dứa.


null

=> CẤU TRÚC WOULD RATHER: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CHI TIẾT

2. Cấu trúc would lượt thích + động từ 

Cấu trúc would lượt thích đồ sộ verb ý nghĩa tương tự động would lượt thích + N, biểu thị ý mong muốn thao tác gì ê một cơ hội sang trọng. Cấu trúc này khá thông dụng bên trên những quán ăn, quầy sản phẩm,... 

Would lượt thích đồ sộ verb còn được sử dụng bên dưới dạng câu nghi ngại vấn để lấy đi ra tiếng mời mọc, tiếng đề xuất một cách lịch thiệp. 

Examples:

- I would like to book a room for two from June 29 đồ sộ July 1st. Tôi mong muốn bịa đặt 1 chống mang lại 2 người từ thời điểm ngày 29 mon 6 cho đến 1 mon 7.

- The customer would like to return this broken speaker. Người người tiêu dùng mong muốn trả lại cái loa bị hư hỏng này.

- Would you like to listen đồ sộ music while waiting for your turn? quý khách hàng vẫn muốn nghe nhạc trong những khi đợi cho tới lượt của tôi không?

Lưu ý:

- Cách vấn đáp mang lại thắc mắc dạng would you lượt thích + N/to verb

-> I would lượt thích + N/to verb - để lấy đi ra ý mong muốn cụ thể

-> Yes, I’d love đồ sộ - nhằm đồng ý 

-> I would love đồ sộ but …/No thanks/… - nhằm kể từ chối lịch sự


null

=> DANH ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐI KÈM

Xem thêm: trãi nghiệm hay trải nghiệm

3. Cấu trúc would lượt thích đồ sộ have + Ved/P2

Cấu trúc would lượt thích đồ sộ have + phân kể từ 2 dùng để làm nói đến 1 sự vật, vấn đề tiếp tục xẩy ra nhập vượt lên trên khứ tuy nhiên các bạn tiếp tục bỏ qua.

Examples: 

- I would like to have watched the movie but I had đồ sộ go đồ sộ bed. Tôi tiếp tục mong muốn coi bộ phim truyện tuy nhiên nhưng mà tôi cần chuồn ngủ.

- She would like to have enjoyed the buổi tiệc nhỏ more instead of leaving soon. Cô ấy tiếp tục mong muốn tận thưởng buổi tiệc đồng thời chứ không cần tách chuồn sớm.

- They would like to have traveled đồ sộ Da Nang. Họ tiếp tục mong muốn chuồn phượt cho tới TP Đà Nẵng (nhưng chúng ta đang không đi)

=> BÍ KÍP CHINH PHỤC CẤU TRÚC NOT UNTIL VÀ ONLY WHEN CHỈ SAU 5 PHÚT

4. So sánh cấu tạo would lượt thích và like

Would lượt thích và lượt thích đều sở hữu dạng + N/to verb, biểu diễn mô tả mong ước, ý mến của những người phát biểu.

- Like + N/to verb → sở trường, thói thân quen thông thường

- Would lượt thích + N/to verb → tiếng đề xuất, đòi hỏi (tại thời gian nói)

Examples:

- Do you like (to eat) chocolates? quý khách hàng sở hữu mến ăn socola không? (sở mến phát biểu chung)

- Would you like (to eat) some chocolates? quý khách hàng vẫn muốn ăn một ít socola không? (mời người không giống ăn)


null

5. Bài luyện về cấu tạo would lượt thích kèm cặp đáp án.

Bài luyện 1: Dùng cấu tạo would lượt thích nhằm viết lách lại những câu sau
1. I want đồ sộ huyệt out tonight. I want đồ sộ go with them.
→ ….. with them

2. Do you want đồ sộ play video clip games with us?
→ …… with us?

3. Do you want a sandwich and milk?
→ …… a sandwich and milk ?

4. I want a bottle of juice, please.
→ …… a bottle of juice, please.

5. Where bởi you want đồ sộ go now?
→ Where ……?

6. I wanted đồ sộ visit France, but I didn’t.
→ …… French.

7. What bởi you want for dessert, is pudding ok?
→ …… pudding for dessert?

8. I wanted đồ sộ stay home page last night, but I had đồ sộ go out.
→ …… last night.

9. Do you want đồ sộ meet my parents?
→ ……my parents?

10. I want đồ sộ hear a better answer from you.
→ …… better answer from you.

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng cho những câu sau.
1. I _____ travel đồ sộ France this summer.
A. 'd like
B. like
C. would lượt thích to

2. He _____ playing computer games with his friends.
A. likes
B. 'd like
C. 'd lượt thích to

3. A: _____ a cup of coffee?
B: Yes, please. I'm so sánh sleepy.
A. I'd like
B. Would you like
C. Do you like

4. Samantha _____ đồ sộ work in our school next semester.
A. would like
B. like
C. would likes

5. What time would you lượt thích _____ tonight?
A. having dinner
B. đồ sộ have dinner
C. have dinner

Đáp án.
Bài luyện 1:

Xem thêm: vẽ ngôi nhà lớp 1

1. I'd lượt thích đồ sộ huyệt out with them tonight.
2. Would you lượt thích đồ sộ play video clip games with us?
3. Would you lượt thích a sandwich and milk?
4. I would lượt thích a bottle of juice, please.
5. Where would you want đồ sộ go now?
6. I would lượt thích đồ sộ have visited France.
7. Do you want some pudding for dessert?
8. I would lượt thích đồ sộ have stayed home page last night.
9. Would you lượt thích đồ sộ meet my parents?
10. I would lượt thích (to hear) a better answer from you.

Bài luyện 2:

1. C
2. A
3. B
4. A
5. B