sau regret là to v hay ving

Cấu trúc regret thông thường xuyên xuất hiện nay trong những bài bác ganh đua giờ Anh, thực hiện “khó nhằn” mang lại rất nhiều người học tập. Vậy regret tức là gì? Được dùng vô tình huống nào? Cùng ELSA Speak tò mò nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm tóm chắc hẳn điểm ngữ pháp này nhé! 

Cấu trúc regret và cơ hội sử dụng

Cấu trúc regret dùng để làm biểu diễn miêu tả sự hụt hẫng, hối hận hận về một việc đã thử vô quá khứ. Regret hoàn toàn có thể phối hợp bên cạnh đó với V-ing hoặc To V.

Bạn đang xem: sau regret là to v hay ving

Kiểm tra trị âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Những cụm kể từ thông thường người sử dụng với regret vô giờ Anh: 

Cụm từDịch nghĩa
regret abouthối tiếc về
sincerely regretthành thiệt hối hận tiếc
live to tướng regretsống vô hối hận hận
a pang/twinge/stab of regretmột chút tiếc nuối
the biggest regrethối tiếc rộng lớn nhất
great/deep regrethối tiếc lớn/sâu sắc
with regretvới sự hối hận tiếc
Cách người sử dụng cấu tạo regret

Bên cạnh bại liệt, regret hoàn toàn có thể được thay cho thế bởi những kể từ đồng nghĩa tương quan như sau: 

rue

/ru/

grieve 

/griv/

lament

/ləˈmɛnt/

bemoan

/bɪˈmoʊn/ 

repent

/rɪˈpɛnt/

mourn

/mɔrn/

bewail

/bɪˈweɪl/

ashamed

/əˈʃeɪmd/ 

remorse

/rɪˈmɔrs/

guilty

/ˈgɪlti/

penitence

/pen′i təns/

deprecate

/ˈdɛprɪˌkeɪt/

opposed

/əˈpəʊzd/

disapprove

/ˌdɪsəˈpruv/

misgiving

/mɪsˈgɪvɪŋ/

contrition

/kən trish′ən/

remorsefulness

/rɪˈmɔːsfʊlnɪs/

shame

/ʃeɪm/

self-accusation

/sɛlfˌækjʊˈzeɪʃən /

repentance

/rɪˈpɛntəns/

1. Cấu trúc regret + to tướng V

Cấu trúc regret + to tướng V biểu diễn miêu tả việc lấy thực hiện tiếc Lúc cần thông tin một tin tưởng tức này bại liệt, thông thường kèm theo với những động kể từ như: tell, say, announce, inform,…

S + regret + (not) + to tướng + V

Ví dụ:

  • We regret to tướng announce that the flight was canceled. (Chúng tôi cực kỳ tiếc cần thông tin rằng chuyến cất cánh đã trở nên bỏ.)
  • I regret to tướng announce that you are the one with the lowest score. (Tôi cực kỳ tiếc Lúc cần thông tin rằng chúng ta là người dân có điểm số thấp nhất.)

2. Cấu trúc regret + V-ing

Cấu trúc regret + V-ing được dùng để làm biểu diễn miêu tả sự hối hận hận về một việc tiếp tục xẩy ra vô quá khứ.

S + regret + (not) + V-ing

Ví dụ:

  • I regret lending her my camera. She has ruined it already. (Tôi cực kỳ hối hận hận Lúc mang lại cô ấy mượn máy hình họa. Cô ấy đã thử hỏng nó rồi.)
  • We regret not disobeying our parents. (Chúng tôi cực kỳ hối hận hận vì như thế dường như không vâng lời nói tía u.)

3. Lưu ý cần thiết tóm về cấu tạo regret

Động kể từ regret được phân chia theo dõi thì và ngôi nhà ngữ câu.

Xem thêm: voi con ở bản đôn

ThìVí dụ
Hiện bên trên đơn

regret(s)

I regret to tướng inform you that you have not been selected for this position. 

Tôi cực kỳ tiếc Lúc cần thông tin rằng chúng ta dường như không trúng tuyển chọn địa điểm này.

Hiện bên trên tiếp diễn

be + regretting

I‘m regretting falling in love with him.

Tôi hối hận hận vì như thế tiếp tục yêu thương anh tao.

Quá khứ đơn

regretted 

I regretted not taking your advice.

→ Tôi cực kỳ hối hận hận vì như thế dường như không nghe theo dõi lời nói khuyên răn của doanh nghiệp.

Thì tương lai

will + regret

You will definitely regret this decision.

→ quý khách chắc chắn là tiếp tục hối hận hận về đưa ra quyết định này.

Ngoài rời khỏi, bạn phải phân biệt mục tiêu dùng và chân thành và ý nghĩa nhằm tách lầm lẫn thân thích cấu trúc: Regret + To V hoặc Regret + V-ing nhé.

cũng có thể chúng ta quan liêu tâm:

  • Cấu trúc After
  • Cấu trúc prefer
  • Cấu trúc suggest

Phân biệt cấu tạo regret, remember, forget vô giờ Anh

Phân biệt cấu tạo regret, remember, forget vô giờ Anh

Cấu trúc regret, forget, remember đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau tuy nhiên cấu tạo lại khá tương tự nhau. Vì vậy, bọn chúng thông thường thực hiện lầm lẫn cho tất cả những người học tập Lúc thực hiện bài bác đánh giá, bài bác ganh đua. 

So sánh cấu tạo regret, forget và remember:

Giống nhauKhác nhauVị dụ
Regret/Forget/Remember
+ V-ing

→ Diễn miêu tả sự việc/hành động đã xẩy ra vô quá khứ.

Riêng forget người sử dụng vô câu phủ lăm le hoặc cụm kể từ “will never forget”. 1. I regret not attending a college graduation. (Tôi hụt hẫng vì như thế dường như không tham gia lễ đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH.)

2. Mary remembered turning off the light when she left the room. (Mary ghi nhớ tiếp tục tắt đèn Lúc cô ấy tách ngoài chống.)

3. I will never forget exercise. (Tôi sẽ không còn lúc nào quên tập luyện thể dục thể thao.)

Regret/Forget/Remember
+ to tướng V

→ Diễn miêu tả hành vi xẩy ra trước.

Cấu trúc regret thông thường cút với động từ: say, announce, tell, inform.1. I regret to tướng say that this buổi tiệc nhỏ has to tướng be canceled. (Tôi cực kỳ tiếc Lúc cần thông tin rằng buổi tiệc này cần huỷ vứt.)

2. I will remember to tướng send the documents to tướng you when I get to tướng the company. (Tôi tiếp tục ghi nhớ gửi tư liệu cho mình Lúc tôi cho tới công ty lớn.)

3. I often forget to tướng bring my keys when I leave the house. (Tôi thông thường quên đem theo dõi chiếc chìa khóa Lúc tách ngoài ngôi nhà.)

Regret/Forget/Remember
+ that/danh từ/đại từ
Forget và remember hoàn toàn có thể cút với mệnh đề danh kể từ chính thức bằng: 

Who, how, why,  when, where,…

1. I regret to tướng inform you that your plan has not been approved. (Tôi cực kỳ tiếc Lúc cần thông tin rằng plan của doanh nghiệp ko được thuận tình.)

2. Hoa can’t remember when she last met Tien. (Hoa ko thể ghi nhớ phiên ở đầu cuối cô ấy bắt gặp Tiên là lúc nào.)

3. Mary has forgotten where she put the phone. (Mary tiếp tục quên điểm tuy nhiên cô ấy nhằm điện thoại thông minh.)

Bài tập luyện áp dụng cấu tạo regret [có đáp án chi tiết]

Bài tập: Chia động kể từ ở dạng phù hợp. 

1. I regret not (buy) _________ this T-shirt.

2. I regret (tell) ______ Mike what we were planning to tướng bởi.

3. I regret (tell) ______ her that she failed the final exam.

4. John regretted (speak) ______ so sánh rudely to tướng Linda.

5. We regret (announce) ______ the late arrival of the 5:45 from Ha Noi.

6. I regret (go) ______ to tướng the cinema.

7. I regret (inform) ______ that your trip was canceled.

8. Binh regretted not (take) ______ a key when going out.

Đáp án:

1. buying 2. telling 3. to tướng tell 4. speaking/having spoken
5. to tướng announce 6. going 7. to tướng inform8. taking

Xem thêm: cấu tạo remember

Bài viết lách bên trên tiếp tục tổ hợp kỹ năng về cấu tạo regret và bài bác tập luyện áp dụng cụ thể. Hy vọng những kỹ năng có lợi này hoàn toàn có thể giúp cho bạn đạt điểm trên cao trong những kỳ ganh đua rưa rứa tiếp xúc giờ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn.

Xem thêm: cách làm văn nghị luận xã hội

Ngoài rời khỏi, nhằm nâng lên trình độ chuyên môn giờ Anh một cơ hội toàn vẹn, các bạn hãy rèn luyện thông thường xuyên nằm trong ELSA Speak nhé. Đây là phầm mềm học tập giờ Anh tiên phong hàng đầu lúc này, dùng technology A.I. phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trị âm ngay lập tức tức tốc.

Luyện cấu tạo regret nằm trong phần mềm ELSA Speak

Đặc biệt, các bạn sẽ được design trong suốt lộ trình học tập riêng không liên quan gì đến nhau, phù phù hợp với năng lượng cá thể. Thông qua chuyện 5.000+ bài học kinh nghiệm, 25.000+ bài bác rèn luyện, người tiêu dùng sẽ tiến hành nâng lên những kỹ năng: Phát âm, nghe, vết nhấn, đối thoại, intonation,…

Chỉ với 10 phút rèn luyện nằm trong ELSA Speak thường ngày, bạn đã sở hữu thể nâng cao trình độ chuyên môn giờ Anh lên tới mức 40%. Vậy thì còn mong chờ gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro và hưởng thụ ngay lập tức hôm nay!