sau need là to v hay ving

Need tức là “cần” hoặc “đòi hỏi”. Khi học cấu tạo need, chúng ta cũng có thể vướng mắc need + gì? Need to-V hoặc V-ing? Cách người sử dụng need ra sao? quý khách hãy nằm trong ILA dò xét câu vấn đáp nhé!

Các cấu tạo need thông thường gặp

ngữ pháp

Bạn đang xem: sau need là to v hay ving

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng, need rất có thể đóng góp những vai trò: động kể từ khuyết thiếu, động kể từ thông thường và danh kể từ.

1. Need là động kể từ khiếm khuyết 

Need vô tình huống này còn có không hề thiếu đặc điểm của một động kể từ khuyết thiếu (modal verb) và không cần thiết phải phân tách theo dõi những thì hoặc ngôi nhà ngữ của câu. Need ý nghĩa tương tự động như “have to” và sẽ là một dạng phủ quyết định của trợ động kể từ “must”.

Khi thao diễn mô tả một vấn đề xẩy ra vô quá khứ những không cần thiết phải thực hiện, tao người sử dụng công thức:

S + need not + have + Vpp

Đối với câu nghi kị vấn:

Ví dụ:

• They need not have rushed to lớn the airport; the flight was delayed. (Họ không cần thiết phải vội vã cho tới sảnh bay; chuyến cất cánh đã trở nên trì dừng.)

• He need not have spent so sánh much money on that gift; she didn’t lượt thích it. (Anh tao không cần thiết phải tiêu xài rất nhiều chi phí của món kim cương đó; cô ấy ko quí.)

• We need not have waited in line for tickets; they were available online. (Chúng tao không cần thiết phải đợi sản phẩm để sở hữ vé; bọn chúng đã có sẵn trước trực tuyến.)

Lưu ý: Trường ăn ý need vào vai trò là động kể từ khuyết thiếu vô câu xác định đặc biệt không nhiều thịnh hành. Cấu trúc need này thông thường chỉ xuất hiện trong số văn bạn dạng mang tính chất sang chảnh. Mặc mặc dù câu mang tính chất xác định, tuy nhiên số đông luôn luôn sẽ sở hữu được kể từ phủ quyết định như “nothing”, “no one”, “nobody”,….

2. Need là động kể từ thường

cấu trúc need

Khi vào vai trò là động kể từ thông thường, need đem tức là “cần nên làm những gì đó” hoặc “cần ai đó”. Trong tình huống này, need tiếp tục nên phân tách theo dõi ngôi nhà ngữ và những thì vô giờ đồng hồ Anh.

Câu khẳng định: S + need + to-V/Noun

Câu phủ định: S + trợ động kể từ + not + need + to-V/Noun

Câu nghi kị vấn: Trợ động kể từ + S + need + to-V/Noun

Ví dụ:

• She needs to lớn finish her assignment by tomorrow. (Cô ấy rất cần phải hoàn thành xong bài bác luyện của tớ vào trong ngày mai.)

• They don’t need to lớn attend the meeting if they don’t want to lớn. (Họ không cần thiết phải tham gia buổi họp nếu như bọn họ không thích.)

• Does he need any help with his presentation? (Anh ấy cần thiết giúp sức gì mang đến bài bác thuyết trình của tớ không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng ăn ý toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

3. Need là danh từ 

need là danh từ

Need còn rất có thể vào vai trò là danh kể từ vô câu, với ý tức là “sự cần thiết thiết” hoặc “nhu cầu”. Dưới đấy là một số trong những cấu tạo need ở dạng danh từ:

Need for something: nhu cầu về …

Ví dụ:

• In today’s fast-paced society, there is a growing need for effective time management. (Trong một xã hội với nhịp sinh sống thời gian nhanh như lúc này, yêu cầu về quản lý và vận hành thời hạn hiệu suất cao đang được tạo thêm.)

• The pandemic has highlighted the need for a better healthcare system. (Đại dịch đã từng nổi trội yêu cầu về một khối hệ thống che chở sức mạnh chất lượng tốt rộng lớn.)

There is a great need for + Noun/ V-ing: Rất quan trọng nên có/ thực hiện gì…

Ví dụ:

• There is a great need for more funding in the field of medical research. (Rất quan trọng nên có khá nhiều mối cung cấp kinh phí đầu tư rộng lớn vô mảng nghiên cứu và phân tích nó học tập.)

• There is a great need for stricter regulations to lớn protect the environment. (Rất quan trọng nên với những quy quyết định nghiêm nhặt nhằm đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.)

There is no need for someone to lớn vì thế something: Ai bại liệt ko rất cần phải thực hiện làm gì

Ví dụ:

• There is no need for you to lớn worry about it. (Bạn không cần thiết phải phiền lòng về điều này.)

• There is no need for him to lớn rush. (Anh tao không cần thiết phải vội vã.)

In need be, S + V: Nếu cần/ Khi cần

Ví dụ:

• In need be, I can lend you some money. (Nếu cần thiết, tôi rất có thể cho mình mượn một số trong những chi phí.)

• In need be, they are willing to lớn work overtime to lớn meet the deadline. (Nếu cần thiết, bọn họ sẵn lòng thực hiện thêm thắt giờ nhằm kịp tiến trình.)

In case of need, S + V: Trong tình huống cần thiết thiết

Ví dụ:

• In case of need, feel miễn phí to lớn liên hệ mạ at any time. (Trong tình huống quan trọng, hãy contact với tôi bất kể khi nào là.)

• In case of need, the emergency services are available 24/7. (Trong tình huống quan trọng, những cty khẩn cung cấp đã có sẵn trước 24/7.)

Have need of something = stand/ be in need of something: cần loại gì

Ví dụ:

• I have need of some professional advice regarding my investment. (Tôi cần thiết một số trong những câu nói. khuyên nhủ có trách nhiệm tương quan cho tới việc góp vốn đầu tư của tớ.)

• The company is in need of additional funding to lớn expand its operations. (Công ty cần thiết một nguồn ngân sách bổ sung cập nhật nhằm không ngừng mở rộng hoạt động và sinh hoạt.)

Meet somebody need: đáp ứng yêu cầu của ai

Ví dụ: The new grocery store aims to lớn meet the needs of the local community by offering a wide range of fresh and affordable produce. (Cửa sản phẩm tạp hóa mới nhất nhằm mục tiêu tiềm năng thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của xã hội địa hạt bằng phương pháp cung ứng nhiều chủng loại thành phầm tươi tỉnh sinh sống và chi phí hợp lý và phải chăng.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ghi ghi nhớ thời gian nhanh và thâm nhập lâu

Cách người sử dụng cấu tạo need

cấu trúc need

Cấu trúc need thông thường được dùng nhằm thao diễn mô tả yêu cầu hoặc đòi hỏi của người nào hoặc sự vật/ hiện tượng kỳ lạ nào là bại liệt. Đây là một trong những cấu tạo câu vô giờ đồng hồ Anh tuy nhiên các bạn thông thường bắt gặp cả trong số kỳ đua và tiếp xúc từng ngày.

Sau need là to-V hoặc V-ing?

Sau need rất có thể người sử dụng cả to-V láo nháo V-ing. Về mặt mày ý nghĩa sâu sắc, “need to-V” tức là “cần thực hiện gì”, còn “need V-ing” là “cần được tạo gì”. Cấu trúc need vô 2 tình huống dữ thế chủ động và thụ động sẽ sở hữu được sự khác lạ.

Xem thêm: cô tô thuộc tỉnh nào

1. Cấu trúc need ở dạng ngôi nhà động

Ví dụ: Mary needs to lớn finish her essay by tomorrow. (Marry rất cần phải hoàn thành xong bài bác luận văn của tớ vào trong ngày mai.)

2. Cấu trúc need ở dạng bị động

Trong tình huống ngôi nhà kể từ ko tiến hành hành vi (need bị động), tao sau need rất có thể người sử dụng V-ing/ to lớn be V3.

Ví dụ:

• The garden needs watering. (Khu vườn rất cần được tưới nước.)

• The clothes need to lớn be washed. (Quần áo rất cần được giặt.)

>>> Tìm hiểu thêm: Câu thụ động (Passive voice): Công thức, cách sử dụng và bài bác tập

Phân biệt cấu tạo need và have to

need

Bạn rất có thể hoảng loạn Khi phân biệt cấu trúc need và have to lớn, chính vì nhị dạng câu này còn có sự tương đương về mặt mày ý nghĩa sâu sắc. Bảng tiếp sau đây chứng thật rời khỏi những điểm không giống nhau đằm thắm nhị cấu tạo này:

Need

Have to

Cách sử dụng

Need thông thường đem sắc thái nhẹ dịu, chỉ thao diễn mô tả một yêu cầu quan trọng nhằm làm những gì bại liệt và điều này sẽ không đề nghị.Have to lớn thông thường ám duy nhất đòi hỏi đề nghị, không tồn tại sự lựa lựa chọn.

Cấu trúc

need + to lớn V hoặc need + V-inghave/has to lớn + V-infinitive

Ví dụ

You need to lớn rest (Bạn rất cần phải nghỉ ngơi ngơi).You have to lớn follow the rules (Bạn nên tuân hành những quy tắc).

Bài luyện cấu tạo need 

bài tập

Theo tay nghề học tập giờ đồng hồ Anh, việc thực hành thực tế thông thường xuyên sẽ hỗ trợ ghi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức thâm thúy rộng lớn. Vì thế, các bạn hãy vận dụng những kỹ năng và kiến thức về cấu tạo need vô những bài bác luyện tại đây nhé.

Bài luyện 1: Điền cấu tạo need hoặc have to lớn vô điểm rỗng vô câu sau

1. I have a meeting tomorrow morning, so sánh I _______ wake up early.

2. The siêu xe is out of gas. We _______ find a gas station soon.

3. My parents are visiting this weekend, so sánh I _______ clean the house.

4. The deadline for this project is tomorrow. We _______ finish it on time.

5. It’s raining heavily outside. You _______ take an umbrella.

Bài luyện 2: Điền cấu tạo need hoặc have to lớn vô đoạn văn sau

I’m a student, so sánh I have a lot of responsibilities. First of all, I (1) _______ attend classes regularly. It is important for my academic progress. Additionally, I (2) _______ complete all the assignments and homework given by my teachers. This helps mạ understand the lessons better and prepares mạ for exams.

Apart from academic tasks, I (3) _______ manage my time well. I (4) _______ allocate enough time for studying, but I also (4) _______ make time for relaxation and leisure activities. Balancing work and play is essential for maintaining a healthy lifestyle.

Furthermore, I (6) _______ take part in extracurricular activities. It is not mandatory, but it is encouraged as it helps in personal development and building social connections.

In conclusion, as a student, I (7) _______ juggle various responsibilities. I (8) _______ prioritize my studies, manage my time effectively, and participate in extracurricular activities. These are the things I (9) _______ vì thế to lớn succeed academically and personally.

Bài luyện 3: Viết lại câu dùng cấu tạo need hoặc have to

1. I must study for the exam. (Need)
-> I _______ study for the exam.

2. They are required to lớn wear a uniform at school. (Have to)
-> They _______ wear a uniform at school.

3. She is obliged to lớn finish the report by tomorrow. (Need)
-> She _______ finish the report by tomorrow.

4. We are obligated to lớn follow the rules and regulations. (Have to)
-> We _______ follow the rules and regulations.

5. He has a responsibility to lớn take care of his younger siblings. (Need)
-> He _______ take care of his younger siblings.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng ăn ý 11 cấu tạo ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh

need

Đáp án bài bác luyện cấu tạo need

Bài luyện 1

1. I have a meeting tomorrow morning, so sánh I have to lớn wake up early.

2. The siêu xe is out of gas. We need to lớn find a gas station soon.

3. My parents are visiting this weekend, so sánh I have to lớn clean the house.

4. The deadline for this project is tomorrow. We need to lớn finish it on time.

5. It’s raining heavily outside. You need to lớn take an umbrella.

Bài luyện 2

(1) need to

(2) have to

(3) need to

(4) have to

(5) need to

(6) need to

(7) have to

(8) need to

(9) need to

Bài luyện 3

1. I need to lớn study for the exam.

2. They have to lớn wear a uniform at school.

3. She needs to lớn finish the report by tomorrow.

4. We have to lớn follow the rules and regulations.

Xem thêm: động từ to be là gì

5. He needs to lớn take care of his younger siblings.

Vậy là các bạn đang được nắm vững cấu tạo need + gì, need to-V hoặc V-ing và cách sử dụng need đích chuẩn chỉnh ngữ pháp. Để dùng cấu tạo này thuần thục rộng lớn, các bạn ghi nhớ thông thường xuyên vận dụng vô những bài bác thực hành thực tế luyện ghi chép và luyện phát biểu giờ đồng hồ Anh nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Làm thế nào là nhằm thông thuộc 4 tài năng giờ đồng hồ Anh: nghe – phát biểu – phát âm – viết?