sách tiếng anh lớp 4

Unit 1

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 4

Nice lớn see you again.

Rất vui vẻ được tái ngộ chúng ta.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

TỪ VỰNG 01: Chủ đề những buổi vô ngày

Vocabulary

morning, afternoon, evening, night

TỪ VỰNG 02: Chủ đề bắt gặp gỡ

Vocabulary

pupil, tomorrow, see, meet

MẪU CÂU: Cách thưa điều kính chào và tạm biệt

Sentence Patterns

Good morning!, Nice lớn see you again!, Goodbye!,...  

PHÁT ÂM: Chữ 'l' vô Linda và chữ 'n' vô nine

Phonics

long, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Rất vui vẻ được tái ngộ bạn"

I-speak

Topic: Nice lớn see you again

Bài tập luyện bổ sung cập nhật lớp 4 unit 1

Extra

Topic: "Nice lớn meet you"

Unit 2

I'm from nhật bản.

Mình tới từ Nhật Bản.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 3

What day is it today?

Hôm ni là loại mấy?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 4

When's your birthday?

Sinh nhật của doanh nghiệp là lúc nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 5

Can you swim?

Bạn đem biết bơi lội không?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 1: ME AND MY FRIENDS

arrow

Pre

Presentation 1

Bài triết lí trình 1 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 6

Where's your school?

Trường của doanh nghiệp ở đâu?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 7

What vì thế you lượt thích doing?

Bạn mến thực hiện gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 8

What subjects vì thế you have today?

Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 9

What are they doing?

Họ đang khiến gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 10

Where were you yesterday?

Hôm qua loa chúng ta đang được ở đâu?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 1

Ôn tập luyện kì 1 lớp 4

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 2: ME AND MY SCHOOL

arrow

Pre

Presentation 2

Bài triết lí trình 2 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

MIDTERM TEST

arrow

Unit 11

What time is it?

Mấy giờ rồi?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 12

What does your father do?

Bố chúng ta thực hiện nghề nghiệp gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 13

Would you lượt thích some milk?

Bạn cũng muốn tợp sữa không?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 14

What does he look like?

Anh ấy nom như vậy nào?

Adam Lewis

Xem thêm: look forward to là gì

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 15

When's Children's day?

Tết thiếu hụt nhi vào trong ngày nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 3: ME AND MY FAMILY

arrow

Pre

Presentation 3

Bài triết lí trình 3 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 16

Let's go lớn the bookshop.

Chúng tao hãy cho tới siêu thị sách nhé.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 17

How much is the T-shirt?

Chiếc áo phông thun cơ từng nào tiền?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 18

What's your phone number?

Số điện thoại cảm ứng thông minh của doanh nghiệp là gì?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 19

What animal vì thế you want lớn see?

Bạn mong muốn coi loài vật nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 20

What are you going lớn vì thế this summer?

Bạn tiếp tục làm những gì vô ngày hè này?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 2

Ôn tập luyện kì 2 lớp 4

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND

arrow

Pre

Presentation 4

Bài triết lí trình 4 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

FINAL EXAM

arrow

Unit 21

Summer practice Unit 1-2

Ôn tập luyện hè Unit 1-2

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 22

Summer practice Unit 3-4

Ôn tập luyện hè Unit 3-4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 23

Summer practice Unit 5-6

Ôn tập luyện hè Unit 5-6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 24

Summer practice Unit 7-8

Ôn tập luyện hè Unit 7-8

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 25

Summer practice Unit 9-10

Ôn tập luyện hè Unit 9-10

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 26

Summer practice Unit 11-12

Ôn tập luyện hè Unit 11-12

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 27

Summer practice Unit 13-14

Ôn tập luyện hè Unit 13-14

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 28

Summer practice Unit 15-16

Ôn tập luyện hè Unit 15-16

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 29

Summer practice Unit 17-18

Ôn tập luyện hè Unit 17-18

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 30

Summer practice Unit 19-20

Ôn tập luyện hè Unit 19-20

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Xem thêm: đơn vị đo thể tích