recall to v hay ving

Trong giờ đồng hồ Anh, với một số trong những động kể từ hoàn toàn có thể kèm theo cả to tát V và V-ing, lại sở hữu một số trong những động kể từ chỉ hoàn toàn có thể kèm theo với to tát V hoặc V-ing thì mới có thể với nghĩa. Chính vì vậy, những cấu hình câu này thông thường dễ làm cho lầm lẫn cho tất cả những người học tập, nhất là với những người dân ở chuyên môn sơ cấp cho. Vậy Recall to tát V hoặc Ving mới mẻ là cấu hình chủ yếu xác? Cùng phát âm tức thì nội dung bài viết sau đây nhằm thám thính hiểu nhé!

I. Recall là gì?

Phiên âm: /ri'kɔ:l/

Bạn đang xem: recall to v hay ving

Trong văn cảnh thường thì, "recall" Có nghĩa là “gợi nhớ” hoặc “nhớ lại" khi  là động kể từ hoặc "sự khêu nhớ" hoặc "sự ghi nhớ lại" là danh từ. Đây là hành vi ghi nhớ lại hoặc khêu lại vấn đề, sự khiếu nại hoặc ký ức kể từ quá khứ, ám chỉ việc thám thính lại một điều gì này đã từng được biết trước ê.

Ví dụ: 

 • I have a vivid recall of my childhood. (Tôi ghi nhớ rõ ràng về thời thơ ấu của mình) 

null

 • Her performance brought back memories and a sense of recall. (Buổi màn biểu diễn của cô ấy ấy đem tôi quay về ký ức và một cảm xúc ghi nhớ lại)
 • I recall meeting her at the các buổi party last night. (Tôi ghi nhớ lại tiếp tục bắt gặp cô ấy bên trên buổi tiệc tối qua)

Dưới đó là một số trong những nghĩa thịnh hành của Recall vào cụ thể từng tình huống cụ thể: 

1. Thu hồi (sản phẩm):

Ví dụ: The xế hộp manufacturer issued a recall for all vehicles with a faulty airbag. (Nhà phát triển xe hơi tiếp tục tịch thu toàn bộ những xe pháo với túi khí lỗi.)

2. Nhớ lại, khêu lại:

Ví dụ: I can't recall where I left my keys this morning. (Tôi ko thể ghi nhớ điểm tôi nhằm khóa xe sáng sủa ni.)

3. Triệu tập dượt (người):

Ví dụ: The professor recalled all his students for an emergency meeting. (Giáo sư tập trung toàn bộ học viên của tôi cho 1 buổi họp khẩn cấp cho.)

4. Rút lại (quyết định):

Ví dụ: The company decided to tát recall their offer after discovering a mistake in the contract. (Công ty đưa ra quyết định rút lại ý kiến đề xuất của mình sau khoản thời gian phân phát hiện nay một sơ sót vô ăn ý đồng.)

5. Triệu hồi (cử tri):

Ví dụ: The citizens are demanding the recall of the mayor due to tát allegations of corruption. (Công dân đang yêu thương cầu triệu hồi thị trưởng vì thế cáo buộc tham ô nhũng.)

II. Recall to tát V hoặc Ving?

Vậy recall + gì thì chủ yếu xác? Trong giờ đồng hồ Anh, cấu hình "recall Ving" mới mẻ là cấu hình đúng

Recall + V-ing: Nhớ lại cần làm những gì ê.

Ví dụ: 

 • I recall buying groceries (Tôi ghi nhớ lại cần mua sắm trang bị tạp hóa)
 • He recalled asking for permission (Anh ấy ghi nhớ lại phải yêu cầu phép)

XEM THÊM:

PERMIT TO V HAY VING? CÁCH SỬ DỤNG “PERMIT” CHÍNH XÁC 

PRACTICE TO V HAY VING? NHỮNG CẤU TRÚC VỚI PRACTICE DỄ ÁP DỤNG 

CÁC CẤU TRÚC V-ING THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

III. Các cấu hình không giống với Recall

1. Recall + that + mệnh đề

Sử dụng "that + mệnh đề" sau "recall" nhằm biểu đạt việc ghi nhớ lại một vấn đề, một vấn đề hoặc một ký ức kể từ quá khứ. 

Ví dụ: 

 • She recalled that she had forgotten to tát lock the door before leaving. (Cô ấy ghi nhớ lại rằng cô ấy tiếp tục quên khóa cửa ngõ trước lúc thoát khỏi ngôi nhà.)
 • I recall that she mentioned her upcoming trip. (Tôi ghi nhớ lại rằng cô ấy tiếp tục nói đến chuyến du ngoạn tới đây.)

2. Recall + someone/something

Sử dụng "recall" với danh kể từ hoặc đại kể từ nhằm biểu đạt việc ghi nhớ lại một ai ê hoặc một chiếc gì ê. 

Ví dụ: 

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

 • I can't recall her name at the moment. (Tôi ko thể ghi nhớ thương hiệu cô ấy vô thời điểm hiện nay.)
 • She recalled her childhood friend after many years. (Cô ấy ghi nhớ lại sức các bạn thời thơ ấu sau nhiều năm.)

null

IV. Các kể từ giờ đồng hồ Anh không giống với nghĩa tương tự động với Recall

Trong giờ đồng hồ Anh, với kha khá nhiều kể từ với nghĩa tương tự động với Recall. Tuy nhiên từng kể từ này còn có một sắc thái nghĩa và cơ hội dùng riêng rẽ. Do ê, hãy đánh giá cảnh giác văn cảnh và ý nghĩa sâu sắc rõ ràng tuy nhiên bạn thích truyền đạt nhằm lựa chọn kể từ tương thích nhất nhé!

1. Remember: ghi nhớ lại, khêu lại

Phiên âm: /ri'membə/

Nghĩa: Tương tự động như "recall", "remember" cũng Có nghĩa là nhớ lại hoặc khêu lại. Tuy nhiên, "remember" thông thường được dùng nhằm chỉ việc lưu giữ vô ký ức một thực sự, một ký ức hoặc một sự khiếu nại tuy nhiên tiếp tục xẩy ra vô quá khứ.

Cấu trúc: remember + danh từ/cụm từ

Ví dụ: 

 • I can't remember his name at the moment. (Tôi ko thể ghi nhớ thương hiệu anh ấy vô thời điểm hiện nay.)
 • Do you remember our trip to tát Paris? (Bạn với ghi nhớ chuyến du ngoạn của tất cả chúng ta cho tới Paris không?)

2. Recollect: ghi nhớ lại, khêu lại

Phiên âm: /,rekə'lekt/

Nghĩa: Thường được dùng nhằm ám chỉ việc cố gắng ghi nhớ lại một cơ hội rõ ràng hoặc nỗ lực thám thính lại một ký ức lờ mờ nhạt.

Cấu trúc: recollect + danh từ/cụm từ

Ví dụ: 

 • I'm trying to tát recollect the details of the conversation. (Tôi đang được nỗ lực ghi nhớ lại cụ thể cuộc nói chuyện.)
 • He recollected his childhood memories. (Anh ấy ghi nhớ lại những ký ức tuổi hạc thơ.)

3. Retrieve: phục sinh, lấy lại

Phiên âm: /ri'tri:v/

Nghĩa: "Retrieve" Có nghĩa là lấy lại hoặc thám thính lại một chiếc gì này đã thất lạc hoặc bị tiến công thất lạc. Nó thông thường được dùng nhằm chỉ việc lấy lại vấn đề, tệp tin cẩn hoặc đối tượng người dùng từ là 1 mối cung cấp tài liệu hoặc địa điểm không giống.

Cấu trúc: retrieve + danh từ/từ ngữ chỉ đối tượng

Ví dụ: 

 • Can you retrieve the tệp tin from the computer? (Bạn hoàn toàn có thể lấy lại tệp tin cẩn kể từ PC không?)
 • The IT department retrieved the lost data from the backup. (Phòng technology vấn đề tiếp tục phục sinh tài liệu bị thất lạc kể từ phiên bản sao lưu.)

4. Reminisce: hồi ức, ghi nhớ lại

Phiên âm: /,remi'nis/

Nghĩa: “Reminisce" Có nghĩa là hồi tưởng hoặc ghi nhớ lại những kỷ niệm và sự khiếu nại kể từ quá khứ một cơ hội vô tình và mừng rỡ vẻ. Nó thông thường tương quan cho tới việc share và tái ngắt hiện nay những kỷ niệm ê với những người không giống.

Cấu trúc: reminisce + about + danh từ/cụm từ

Ví dụ: 

 • They sat together, reminiscing about their college days. (Họ ngồi cùng với nhau, hồi ức về những ngày học tập ĐH.)
 • We often reminisce about our family vacations. (Chúng tôi thông thường hồi ức về những chuyến nghỉ ngơi của mái ấm gia đình công ty chúng tôi.)

null

5. Call to tát mind: khêu ghi nhớ, ghi nhớ lại

Nghĩa: “Call to tát mind" Có nghĩa là gợi lại hoặc ghi nhớ lại một chiếc gì đó. Nó ám chỉ việc thể hiện hoặc khơi khêu một phát minh, một hình hình họa hoặc một ký ức kể từ phía bên trong tâm trí.

Cấu trúc: điện thoại tư vấn to tát mind + danh từ/cụm từ

Ví dụ: 

 • The smell of coffee calls to tát mind memories of my grandmother's kitchen. (Mùi coffe khêu ghi nhớ những kỷ niệm về ngôi nhà nhà bếp của bà tôi.)
 • The old photograph called to tát mind memories of her childhood. (Bức hình họa cũ khêu lại kỷ niệm về tuổi hạc thơ của cô ấy ấy.)

6. Summon: triệu tập

Phiên âm: /'sʌmən/

Nghĩa: "Summon" Có nghĩa là triệu tập dượt hoặc đòi hỏi sự hiện nay diện. Nó thông thường được dùng nhằm ám chỉ việc mời mọc hoặc đòi hỏi ai ê cho tới một điểm hoặc nhập cuộc vào trong 1 sự khiếu nại rõ ràng.

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

Cấu trúc: summon + người

Ví dụ:

 • The manager summoned the team for a meeting. (Quản lý tập trung group cho 1 buổi họp.)
 • She summoned the waiter to tát order another round of drinks. (Cô ấy tập trung nhân viên cấp dưới đáp ứng để tại vị thêm thắt hàng loạt thức uống.)

Kết luận

Trên đó là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới những cấu hình của kể từ recall. Hy vọng rằng qua quýt nội dung bài viết bên trên phía trên, bạn cũng có thể tìm kiếm được câu vấn đáp cho tới thắc mắc “Recall to tát V hoặc Ving là chủ yếu xác?” rưa rứa hiểu rộng lớn về những cấu hình tương quan. Và nhớ là ĐK thực hiện bài xích test chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính tiền tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tôi nhé. Langmaster chúc các bạn trở thành công!