quy phạm pháp luật là gì

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ

Trong Luật này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

Bạn đang xem: quy phạm pháp luật là gì

1. Quy phạm pháp luật là quy tắc ứng xử công cộng, sở hữu hiệu lực hiện hành đề xuất công cộng, được vận dụng lặp cút tái diễn rất nhiều lần so với cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể vô phạm vi toàn quốc hoặc đơn vị chức năng hành chủ yếu chắc chắn, bởi cơ sở nước nhà, người dân có thẩm quyền quy quyết định vô Luật này phát hành và được Nhà nước bảo đảm an toàn tiến hành.

2. Đối tượng Chịu đựng sự tác dụng thẳng của văn phiên bản quy phạm pháp luật là cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu quyền, nhiệm vụ, trách cứ nhiệm Chịu đựng tác động thẳng từ những việc vận dụng văn phiên bản ê sau thời điểm được phát hành.

...

 TƯ VẤN & DỊCH VỤ


LIÊN QUAN

 • BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH THÔNG TƯ ĐỂ LÀM GÌ

 • CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ

 • CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH LỆNH, QUYẾT ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ

 • CÁC BỘ BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ĐỂ LÀM GÌ

 • CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

 • HIỆU LỰC CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 80/2015/QH13

 • HĐND, Ủy Ban Nhân Dân CẤP TỈNH BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐỂ LÀM GÌ

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ TRẬT TỰ HIỆU LỰC THẾ NÀO

 • HỎI ĐÁP LUẬT 80/2015/QH13 VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 • HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN, CHÁNH TÒA, VIỆN TRƯỞNG VKS TỐI CAO BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT, THÔNG TƯ ĐỂ LÀM GÌ

 • KHI XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GÌ

 • LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ

  Xem thêm: đại học mở điểm chuẩn

 • LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH TRÊN CƠ SỞ NÀO

 • MỤC LỤC LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015

 • NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH TRÊN CƠ SỞ NÀO

 • NGÔN NGỮ, BỐ CỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO

 • NHỮNG ĐIỀU BỊ NGHIÊM CẤM TRONG XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 • QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ, ÁP DỤNG VỚI AI

 • QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 • QUY ĐỊNH VỀ SỐ, KÝ HIỆU - MÃ HIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 • QUỐC HỘI BAN HÀNH LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐỂ LÀM GÌ

 • QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐỂ LÀM GÌ

 • THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ

 • UBTV QUỐC HỘI BAN HÀNH PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT ĐỂ LÀM GÌ

 • VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TIẾN HÀNH THẾ NÀO

 • VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ

  Xem thêm: 1 năm có bao nhiêu tuần

 • YÊU CẦU ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

TIỆN ÍCH BỔ SUNG

XEM TOÀN VĂN

VĂN BẢN LIÊN QUAN