quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

Câu hỏi:

07/02/2020 15,302

Bạn đang xem: quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

A. Kiểu hình con cái như là thân phụ mẹ

B. Các gen phân li tình cờ vô hạn chế phân và tổng hợp tự tại vô thụ tinh

C. Biến dị tổng hợp vô nằm trong đa dạng ở loại kí thác phối

Đáp án chủ yếu xác

D. Phân li song lập của những nhiễm sắc thể

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với n cặp gen dị thích hợp tử ở F1 DT song lập thì số loại kí thác tử ở F1 là bao nhiêu

A. 1/2n

B. 2n

C. 3n

D. 4n

Câu 2:

Cho phép tắc lai tại đây ở con ruồi giấm: P:AbaBXMXm×ABabXMY. sành từng gen quy quyết định một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, F1 với loại hình đem thân phụ tính trạng trội và thân phụ tính trạng lặn cướp 42,5%. Có từng nào Tóm lại đúng trong các số những Tóm lại sau đây?

I. Số thành viên đực mang trong mình 1 vô 3 tính trạng trội ở F1 cướp 11,25%.

II. Số thành viên dòng sản phẩm đem loại gen đồng thích hợp về cả 3 cặp gen bên trên cướp 2,5 %

III. Tần số thiến gen ở giới dòng sản phẩm là 20%.

IV. Số thành viên dòng sản phẩm đem cả thân phụ cặp gen dị thích hợp ở F1 cướp 2,5%.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 3:

Ở đậu Hà lan alen A quy quyết định hoa đỏ hỏn, alen a quy quyết định hoa White và từng thao diễn trở nên xẩy ra thông thường. Phép lai này tại đây cho tới tỉ trọng phân li loại hình ở mới con cái lai là 1 trong đỏ hỏn : 1 trắng?

Xem thêm: tháng 4 có bao nhiêu ngày

A.  Aa × AA

B. AA × aA

C. Aa × aA

D. Aa × AA

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy quyết định phân tử vàng, a quy quyết định phân tử xanh rờn, B : phân tử bóng, b : phân tử nhăn. Hai cặp gen này phân li song lập cùng nhau. Phép lai này tại đây sẽ không còn thực hiện xuất hiện nay loại hình xanh rờn, nhăn ở mới sau

A. Aabb x aaBb

B. aabb x AaBB

C. AaBb x Aabb

D. AaBb x AaBb

Câu 5:

Tiến hành nuôi ghép phân tử phấn của cây với loại gen AaBb, sau thách thức lưỡng bội hóa thì sẽ khởi tạo rời khỏi tối nhiều từng nào dòng sản phẩm thuần chủng với loại gen không giống nhau

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 6:

Cơ thể với loại gen này sau đó là khung hình đồng thích hợp tử về toàn bộ những cặp gen đang được xét

A. aabbdd

B. AabbDD

C. aaBbDD

D. aaBBDd

TÀI LIỆU VIP VIETJACK