quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trực thuộc chuỗi bài học kinh nghiệm các thì vô giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tuy nhiên bất kể ai ai cũng cần được nắm rõ để sở hữu nền tảng kỹ năng và kiến thức vững chãi. Bài học tập ngày hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong dò thám hiểu cụ thể về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

Bạn đang xem: quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) là thì sử dụng để diễn tả một hành động vẫn và đang được xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên kết đôn đốc trước một hành vi khác, hành vi này cũng kết đôn đốc vô quá khứ. Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục tế bào miêu tả tính đúng chuẩn của những hành vi vẫn xẩy ra.

Ví dụ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Câu khẳng định

Công thức

S + had + been + V-ing

Ví dụ

- I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi vẫn chạy cỗ được 2 giờ đồng hồ trước lúc trời sập mưa.)

- They had been playing chess before the quarrel. (Họ vẫn đùa cờ trước lúc tranh cãi.)

*Chú ý: "been" luôn luôn đứng sau "had".

2. Câu phủ định

Công thức

S + had + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

had not = hadn’t

Ví dụ

- I hadn't been doing my homework until my teacher reminded bủ. (Tôi dường như không thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm cho tới khi nghề giáo của tôi nhắc nhở.)

- She hadn't been playing sports for 2 months due to tướng a leg injury. (Cô ấy dường như không đùa thể thao vô 2 mon trước bại do một gặp chấn thương ở chân.)

*Chú ý: Ta chỉ việc tăng "not" ngay lập tức sau trợ động kể từ "had" và hoàn toàn có thể viết lách "had not" trở thành "hadn't".

3. Câu nghi ngại vấn

Câu nghi ngại vấn dùng trợ động kể từ (Câu chất vấn Yes/ No)

Công thức

Q: Had + S + been + V-ing?

A: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ

- Had they been playing sports before I get home? (Họ với đùa thể thao trước lúc tôi về mái ấm không?)

- Had you been going somewhere before returning home? (Có cần chúng ta vẫn đi lượn lờ đâu đó trước lúc về nhà?)

 Câu nghi ngại vấn dùng kể từ chất vấn chính thức bởi vì Wh-

Công thức

Wh- + had + S + been + V-ing?

Ví dụ

What had you been doing for 1 hour before you went to tướng sleep last night? (Bạn đã từng gì vô xuyên suốt 1 giờ trước lúc cút ngủ tối qua?)

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Diễn miêu tả một hành vi vẫn chính thức vô quá khứ, xẩy ra liên tiếp kéo dãn dài vô một khoảng chừng thời hạn, và kết đôn đốc bên trên 1 thời điểm ví dụ vô quá khứ.

Ví dụ: I had been doing my homework from the morning to tướng noon yesterday. (Tôi đã từng bài bác tập dượt liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày ngày hôm qua.) 

Sự việc “làm bài bác tập” chính thức kể từ “sáng hôm qua”, kéo dãn dài cho tới “trưa hôm qua” thì kết đôn đốc. → Toàn cỗ quy trình ra mắt vô quá khứ.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tiếp cho tới khi với 1 hành vi không giống vô quá khứ chen vào

Ví dụ: I had been playing games until my brother asked bủ to tướng go to tướng the market. (Tôi vẫn chơi trò chơi cho tới khi anh trai tôi rủ tôi cút chợ.)

Hành động "chơi game" đang được ra mắt cho tới khi với hành vi "đi chợ" chen vô.

- Diễn miêu tả thành quả vì thế một hành vi tạo nên vô quá khứ

Ví dụ: John was so sánh tired because he had been working all day long. (John đặc biệt mệt nhọc vì thế anh ấy vẫn thao tác làm việc liên tiếp một ngày dài.)

"mệt" là thành quả của hành vi "làm việc cả ngày". Việc John cảm nhận thấy “mệt” xẩy ra sau vấn đề "làm việc cả ngày" → “was so sánh tired” được dùng ở thì quá khứ đơn, còn “had been working” được dùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra liên tiếp trước 1 mốc thời hạn ví dụ vô quá khứ

Ví dụ: I had been walking for 2 hours by 8p.m last night. (Tôi vẫn đi dạo được 2 giờ đồng hồ tính cho tới 8 giờ tối qua chuyện.)

Hành động "đi bộ" được triển khai trước một mốc thời gian ví dụ là "8 giờ tối".

Lưu ý:

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục hoàn toàn có thể dùng câu ĐK loại III nhằm biểu diễn miêu tả một vấn đề không tồn tại thiệt vô quá khứ và giả thiết thành quả nếu như nó xẩy ra.

Ví dụ: If I had been paying more attention in the classroom, I would have passed the test. (Nếu khi bại tôi triệu tập rộng lớn vô lớp học tập, tôi vẫn hoàn toàn có thể qua chuyện được bài bác đua.)

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, vì thế IELTS Fighter biên soạn, với đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 tài năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua chuyện trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.mamnonuocmoxanh.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Dấu hiệu nhận biết

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục hoàn toàn có thể được nhận thấy qua chuyện một trong những tín hiệu như sau:

- until then: cho tới khi đó

Ví dụ: Until then, I had been cooking. (Cho đến thời điểm bại, tôi vẫn đang được nấu bếp.)

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2

- by the time: trước khi, vô thời điểm

- by+ mốc thời gian: từ xưa cho tới khi đó

Ví dụ: By the time my mom arrived, I had been watching TV. (Trước khi u về, tôi vẫn đang được coi TV.)

- prior to tướng that time: thời gian trước đó

Ví dụ: Prior to tướng that time, the situation had always been under control. (Trước thời điểm lúc đó, tình hình vẫn luôn luôn trực thuộc tầm trấn áp.

Bài tập dượt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Exercise 1. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc.

1.I (work) ……………………………….. all day, so sánh I didn't want to tướng go out.

2.She (sleep) ……………………………….. for ten hours when I woke her up.

3.They (live) ……………………………….. in Beijing for three years when he lost his job.

4.By the time we met, he (work) ……………………………….. at that company for six months.

5.We (eat) ……………………………….. all day, so sánh we were full.

6.He was red in the face because he (run) ………………………………..

7.It (rain) ……………………………….. and the road was covered in water.

8.I was really tired because I (study) ………………………………..

9.We (date) ……………………………….. three years before we got married.

10.It (snow) ……………………………….. for three days.

Exercise 2. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc.

1.We (sleep) ……………………………….. for 12 hours when he woke us up.

2.They (wait) ……………………………….. at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

3.By 9 p.m yesterday, we (chat) ……………………………….. for two hours.

4.I (not/walk) ……………………………….. for a long time when the tốc độ walking contest was organized.

5.How long (learn/she) ……………………………….. English before she went to tướng London?

6.Frank caught the flu because he (sing) ……………………………….. in the rain for too long.

7.He (drive) ……………………………….. for less than vãn an hour by the time his xế hộp ran out of petrol.

8.They were very tired in the evening because they (help) ……………………………….. on the farm all day.

9.I (not/work) ……………………………….. all day; so sánh I wasn't tired and went to tướng the disco at night.

10.They (cycle) ……………………………….. all day so sánh their legs were sore in the evening.

Hãy kiểm tra đáp án nhé:

Ex1:

1. had been working

2. had been sleeping

3. had been living

4. had been working

5. had been eating

6. had been running

7. had been raining

8. had been studying

9. had been dating

10. had been snowing

Ex2:

1. had been sleeping

2. had been waiting

3. had been chatting

4. had not been walking

5. had she been learning

6. had been walking

7. had been driving

8. had been helping

Xem thêm: phương tiện nào dưới đây lưu trữ dữ liệu của một cơ sở dữ liệu

9. had not been working

10. had been cycling

Thế là tất cả chúng ta vẫn học tập và luyện đoạn về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn rồi, chúng ta còn vướng mắc gì, hãy cmt tăng bên dưới nhằm IELTS Fighter trả lời nha.