phép tính chia 3 chữ số

Để học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân chia mang lại số với phụ thân chữ số, học viên cần thiết tóm được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của luật lệ phân chia.

Bạn đang xem: phép tính chia 3 chữ số

Sau phía trên mamnonuocmoxanh.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân chia mang lại số với phụ thân chữ số này, cùng theo với một trong những bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong tìm hiểu thêm nhé!

1. Hướng dẫn luật lệ phân chia mang lại số với 3 chữ số 

1.1. Phép phân chia không còn mang lại số với 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ luật lệ phân chia không còn phân chia mang lại số với phụ thân chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân chia bám theo trật tự kể từ ngược qua quýt nên tớ có:

 • 357 phân chia 210 được một, viết lách 1

1 nhân 0 vì thế 0, 7 trừ 0 được 7, viết lách 7

1 nhân 1 vì thế 1, 5 trừ 1 được 4, viết lách 4

1 nhân 2 vì thế 2, 3 trừ 2 được một, viết lách 1

 • Hạ 0 với 1470 phân chia 210 được 7, viết lách 7

7 nhân 0 vì thế 0, 0 trừ 0 vì thế 0

7 nhân 1 vì thế 7, 7 trừ 7 vì thế 0

7 nhân 2 vì thế 14, 14 trừ 14 vì thế 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là luật lệ phân chia hết

1.2. Phép phân chia mang lại số với 3 chữ số với dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ luật lệ phân chia với dư phân chia mang lại số với phụ thân chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân chia bám theo trật tự kể từ ngược sáng sủa nên tớ có:

 • 676 phân chia 316 vì thế 2, viết lách 2

2 nhân 6 vì thế 12, 16 trừ 12 vì thế 4, viết lách lưu giữ 1

2 nhân 1 vì thế 2 lưu giữ 1 vì thế 3, 7 trừ 3 vì thế 4, viết lách 4

2 nhân 3 vì thế 6, 6 trừ 6 vì thế 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân chia 316 được một, viết lách 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vì thế 6, viết lách 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 vì thế 1 lưu giữ 1 được 2, 4 trừ 2 vì thế 2 viết lách 2

1 nhân 3 vì thế 3, 4 trừ 3 được một viết lách 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân chia 316 được 4, viết lách 4

4 nhân 6 vì thế 24, 9 trừ 4 vì thế 5, viết lách 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 vì thế 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 vì thế 0

4 nhân 3 vì thế 12, 12 trừ 12 vì thế 0

Vậy 67629 phân chia 316 vì thế 214 dư 5, đó là luật lệ phân chia với số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân chia mang lại số với phụ thân chữ số

Những cảnh báo khi tiến hành luật lệ phân chia số với phụ thân chữ số

 • Phép phân chia không còn là luật lệ phân chia với số dư vì thế 0

 • Phép phân chia với dư là luật lệ phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập dượt vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 153 = 39168

b) hắn x 486 = 9234

c) hắn x 715 = 27173

d) hắn x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 cửa hàng phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày cửa hàng loại nhất bán tốt 425kg, cửa hàng loại nhị bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ tổn thất từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và với cửa hàng này còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện tại luật lệ tính bám theo trật tự kể từ ngược qua quýt nên tớ có:

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang lại số với phụ thân chữ số 1

 • 945 phân chia 315 vì thế 3, viết lách 3   

  3 nhân 5 vì thế 15, 5 trừ 5 vì thế 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

3 nhân 3 vì thế 9, 9 trừ 9 vì thế 0

Vậy 945 : 315 = 3 là luật lệ phân chia hết

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang lại số với phụ thân chữ số 2

 • 2135 phân chia 610 vì thế 3, viết lách 3

3 nhân 0 vì thế 0, 5 trừ 0 vì thế 5, viết lách 5

3 nhân 1 vì thế 3, 3 trừ 3 vì thế 0, viết lách 0

3 nhân 6 vì thế 18, 21 trừ 18 vì thế 3, viết lách 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân chia 610 vì thế 5, viết lách 5

5 nhân 0 vì thế 0, 9 trừ 0 vì thế 9, viết lách 9

5 nhân 1 vì thế 5, 5 trừ 5 vì thế 0

5 nhân 6 vì thế 30, 30 trừ 30 vì thế 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là luật lệ phân chia với số dư

Xem thêm: cách giải phương trình bậc 2

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang lại số với phụ thân chữ số 3

 • 2712 phân chia 565 vì thế 4, viết lách 4

4 nhân 5 vì thế trăng tròn, 2 trừ 0 vì thế 2, viết lách 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 vì thế 24, 24 thêm thắt 2 vì thế 26, 11 trừ 6 vì thế 5, viết lách 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 vì thế trăng tròn, trăng tròn thêm thắt 3 vì thế 23, 27 trừ 23 vì thế 4, viết lách 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 vì thế 8

8 nhân 5 vì thế 40, 9 trừ 0 vì thế 9, viết lách 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 vì thế 48 thêm thắt 4 vì thế 52, 2 trừ 2 vì thế 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 vì thế 40 thêm thắt 5 vì thế 45, 45 trừ 45 vì thế 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là luật lệ phân chia với số dư

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang lại số với phụ thân chữ số 4

 • 264 phân chia 115 vì thế 2, viết lách 2

2 nhân 5 vì thế 10, 4 trừ 0 vì thế 4, viết lách 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 vì thế 2 thêm một vì thế 3, 6 trừ 3 vì thế 3, viết lách 3

2 nhân 1 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân chia 115 vì thế 3, viết lách 3

3 nhân 5 vì thế 15, 5 trừ 5 vì thế 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

3 nhân 1 vì thế 3, 3 trừ 3 vì thế 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là luật lệ phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) hắn x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) hắn x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) hắn x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) hắn x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất phân phối tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhị tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy cửa hàng loại nhất tổn thất 15 ngày, cửa hàng loại nhị chỉ tổn thất 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập dượt tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại luật lệ tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày hấp phụ không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ sử dụng được vô bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân chia mang lại số với phụ thân chữ số, mamnonuocmoxanh.edu.vn còn hỗ trợ những khóa đào tạo và huấn luyện toán online. Phụ huynh rất có thể tìm hiểu thêm sẽ giúp con cái thỏa sức tự tin học tập đảm bảo chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: theo quan niệm tiến hóa hiện đại