phép đồng dạng là gì


Phép trở thành hình f được gọi là luật lệ đồng dạng tỉ số k, (k>0), nếu như với nhị điểm M, N bất kì và hình họa M', N' ứng của bọn chúng, tao luôn luôn với M'N' = kMN

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: phép đồng dạng là gì

Phép trở thành hình \(f\) được gọi là luật lệ đồng dạng tỉ số \(k\), \((k>0)\), nếu như với nhị điểm \(M, N\) bất kì và hình họa \(M', N'\) ứng của bọn chúng, tao luôn luôn với \(M'N' = kMN\)

2. Nhận xét

a) Phép dời hình là luật lệ đồng dạng tỉ số \(1\)

b) Phép vị tự động tỉ số \(k\) là luật lệ đồng dạng tỉ số \(|k|\)

c) Nếu tiến hành thường xuyên luật lệ đồng dạng tỉ số \(k\) và luật lệ đồng dạng tỉ số \(p\) tao được luật lệ đồng dạng tỉ số \(pk\)

d) Phép đồng dạng tỉ số \(k\) là thích hợp trở nên của một luật lệ dời hình và một luật lệ vị tự động tỉ số \(k\) hoặc \(-k\). Nó cũng chính là thích hợp trở nên của một luật lệ vị tự động tỉ số \(k\) hoặc \(-k\) và một luật lệ dời hình

3. Tính chất

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) với những tính chất:

a) Biến thân phụ điểm trực tiếp mặt hàng trở nên thân phụ điểm trực tiếp mặt hàng và bảo toàn trật tự lưu giữ những điểm ấy.

b) Biến đường thẳng liền mạch trở nên đường thẳng liền mạch, trở thành tia trở nên tia, trở thành đoạn trực tiếp có tính lâu năm vày \(a\) trở nên đoạn trực tiếp có tính lâu năm vày \(ka\).

c) Biến tam giác trở nên tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng là \(k\), trở thành góc trở nên góc vày nó.

- Nếu một luật lệ đồng dạng trở thành tam giác trở nên tam giác \(A'B'C'\) thì nó cũng trở thành trọng tâm, trực tâm, tâm những lối tròn trặn nội tiếp, nước ngoài tiến bộ của tam giác trở nên những địa điểm bại vô tam giác \(A'B'C'\).

d) Biến lối tròn trặn nửa đường kính \(R\) trở nên lối tròn trặn nửa đường kính \(k R\).

e) Biến nhiều giác \(n\) cạnh trở nên nhiều giác \(n\) cạnh, đỉnh trở nên đỉnh, cạnh trở nên cạnh.

4. Hai hình đồng dạng

Hai hình được gọi là đồng dạng cùng nhau nếu như với cùng 1 luật lệ đồng dạng trở thành hình này trở nên hình bại.


>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: điều kiện để phương trình có nghiệm