phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

Cập nhật ngày: 19-08-2022


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu này tại đây không thể hiện nay sự chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính nước ta?

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trung tâm.

B

Phân hóa tạo ra Một trong những vùng nội địa.

C

Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

D

Hình trở thành những vùng kinh tế tài chính trung tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện nay của chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới mẻ thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế biến đổi tăng, công nghiệp khai quật hạn chế.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành kinh tế tài chính then chốt.

Trong chống I, tỉ trọng ngành thủy sản sở hữu Xu thế tăng tự nguyên vẹn nhân đa số này sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản phong phú và đa dạng.

B

Trang tranh bị càng ngày càng được văn minh.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu ngược kinh tế tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện nay của chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới mẻ thành lập và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế biến đổi tăng, công nghiệp khai quật hạn chế.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành kinh tế tài chính then chốt.

Phát biểu này tại đây đích với chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính ở VN hiện nay nay?

A

Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới mẻ thành lập và cách tân và phát triển.

C

Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng chống công nghiệp và kiến tạo tăng.

Hạn chế lớn số 1 của sự việc phát triển kinh tế tài chính VN vô thời hạn qua loa là

A

tăng trưởng tạm bợ.

B

tăng trưởng với vận tốc lờ đờ.

C

tăng trưởng đa số theo đòi chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều Một trong những ngành.

Việc hạn chế tỉ trọng cây thực phẩm, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục tiêu mục tiêu đa số này sau đây?

A

Tạo rời khỏi nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp thanh lịch tạo ra mặt hàng hoá.

Nguyên nhân thực hiện chuyển dời cơ cấu tổ chức những bộ phận kinh tế tài chính ở VN đa số là do

A

nền kinh tế tài chính VN đang được càng ngày càng hội nhập toàn thị trường quốc tế.

B

nước tớ đang được cách tân và phát triển kinh tế tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, văn minh hoá.

D

phát triển nền kinh tế tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thị trường quốc tế.

Chiến lược cần thiết vô quy trình công nghiệp hoá, văn minh hoá giang sơn là

A

tăng trưởng kinh tế tài chính thời gian nhanh.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D

tăng làm việc sở hữu trình độ chuyên môn chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của chống kinh tế tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở

A

đóng chung tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP.

B

tỉ trọng tăng thời gian nhanh vô cơ cấu tổ chức GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính.

D

tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định tấp tểnh.

Việc tạo hình những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế tài chính ở VN nhằm mục tiêu mục tiêu đa số này sau đây?

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7

A

Phát triển kinh tế tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển kinh tế tài chính và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

Kết ngược này sau đấy là lớn số 1 của quy trình tăng cường cách tân và phát triển kinh tế tài chính ở nước ta?

A

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở thành những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, phân hóa những vùng tạo ra.

Khu vực kinh tế tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng thời gian nhanh tự nguyên vẹn nhân đa số này sau đây?

A

Khai thác sở hữu hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của khá nhiều tổ chức triển khai.

C

Tận dụng đảm bảo chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng thâm thúy rộng lớn.

Xu phía chuyển dời cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính theo đòi bờ cõi ở VN không cần là

A

hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm và cây thực phẩm.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng kinh tế tài chính động lực, tạo hình vùng kinh tế tài chính trung tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp sở hữu quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đúng với chống III (dịch vụ) vô cơ cấu tổ chức GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính và khu đô thị cách tân và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một trong những mặt mày.

C

Dịch vụ góp sức nhỏ vô phát triển kinh tế tài chính.

D

Nhiều mô hình công ty vừa được thành lập.

Cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được chuyển dời theo đòi hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng này tại đây không đích với việc chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đòi bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng kinh tế tài chính biến hóa năng động.

C

Hình trở thành những vùng kinh tế tài chính trung tâm.

D

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh nông nghiệp.

Hạn chế vô chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN thời hạn qua loa là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế liên tiếp.

B

tốc phỏng chuyển dời còn lờ đờ.

C

tỉ trọng công ty hạn chế và không yên.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến tạo thấp.

Phát biểu này tại đây đích với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời ra mắt còn lờ đờ.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Đáp ứng không hề thiếu sự cách tân và phát triển giang sơn.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Xem thêm: công thức tam giác đều