phản ứng tráng gương glucozơ

Bài luyện phản xạ tráng gương Có đáp án

Bạn đang xem: phản ứng tráng gương glucozơ

Phản ứng tráng gương của glucozơ là nội dung được học tập nhập công tác Hóa học tập 9. Để hùn những em học tập chất lượng phần này, VnDoc gửi cho tới chúng ta Chuyên đề Hóa học tập lớp 9: Phản ứng tráng gương của glucozo. Nội dung bao hàm lý thuyết cơ bạn dạng, thể hiện phương trình phản xạ tráng gương của glucozo, kể từ cơ trả những dạng bài bác tâp phản xạ tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

I/ Lý thuyết và cách thức giải

Phương trình phản ứng:

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

Do phân tử glucozo với 1 group CHO ⇒ tỉ lệ thành phần 1 glucozo → 2Ag

Trong môi trường thiên nhiên bazo Fructozo gửi trở nên glucozo nên fructozo cũng trở nên lão hóa vì chưng phức bạc – ammoniac (phản ứng tráng bạc).

Tương tự động mantozo cũng tạo ra Ag với tỉ lệ thành phần 1 : 2 ứng.

Nhớ: 2nC6H12O6 = nAg

Phương pháp chung:

+ Phân tích coi đề cho gìhỏi gì

+ Tính n của hóa học nhưng mà đề mang lại. Tính số mol của hóa học đề căn vặn ⇒ lượng của hóa học đề hỏi

II/ Bài luyện vận dụng

Bài 1: Đun rét mướt 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, mật độ của hỗn hợp glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải cụ thể bài bác tập

Số mol của bạc là:

nAg = 15/108 mol

Phương trình phản xạ hóa học

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) tớ với nC6H12O6 = 50%.nAg = ½.(15/108) = 0,07 mol

mctC6H12O6 =0,07 .180 = 12,5 gam

Nồng chừng của hỗn hợp glucozơ là

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc một cái gương soi, người tớ cần đun rét mướt hỗn hợp chứa chấp 36g glucozơ với lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp AgNO3 nhập amoniac. Khối lượng bạc vẫn sinh rời khỏi phụ thuộc vào mặt mày kính của gương và lượng AgNO3 nên dùng thứu tự là từng nào (biết những phản xạ xẩy ra trả toàn)

Hướng dẫn giải cụ thể bài bác tập

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

Phương trình phản xạ hóa học

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2 …………….. →………………0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

Bảo toàn nhân tố Ag tớ có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3: Đun 10ml hỗn hợp glucozo với 1 lượng dư AgNO3/NH3 nhận được lượng Ag đích vì chưng lượng Ag sinh rời khỏi Khi mang lại 6,4g Cu thuộc tính không còn với hỗn hợp AgNO3. Nồng chừng mol của hỗn hợp glucozo bao nhiêu?

Hướng dẫn giải cụ thể bài bác tập

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1 → 0,2

C6H12O6 + Ag2O \overset{NH3, to}{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag

0,1 ← 0,2 mol

Nồng chừng mol của hỗn hợp glucozo là:

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

Bài 4. Thực hiện nay phản xạ tráng gương 72 gam hỗn hợp glucozo 10% với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nếu như hiệu suất là 40% thì lượng bạc sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên là:

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Số mol glucozo phản xạ là:

nGlucozo = 0,04 mol

=>nGlucozo phản ứng = 0,04.0,4 = 0,016 mol

=> nAg = 2 nGlucozo = 0,024 mol => mAg = 2,476 gam

Bài 5. Phân biệt hỗn hợp những hóa hóa học trong những mặt hàng sau vì chưng cách thức hóa học: Saccarozo, mantozo, glixerol, andehit axetic.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Dùng phản xạ tráng gương tớ chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: bao gồm Saccarozơ và glixerol ko tạo ra kết tủa Ag.

Nhóm 2: bao gồm mantozơ và andehit axetic tạo ra kết tủa Ag.

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

C11H21O10−CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C11H21O10COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

Nhận biết group 1:

Hai hóa học rước đun rét mướt với H2SO4, Saccarozơ tiếp tục thủy phân trở nên glucozơ và fructozơ. Tiếp tục thuộc tính với AgNO3/NH3 thì những thành phầm của saccarozơ nhập cuộc phản xạ với phản xạ tráng gương còn glixerol thì ko nhập cuộc.

C12H22O11 + H2O \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6 + C6H12O6

CH2OH−(CHOH)4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH(CHOH)4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

Nhận biết group 2: sử dụng Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường mantozơ tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời lam nhập trong cả còn andehit axetic ko tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời lam.

Bài 6. Để phân biệt những chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, tròng trắng trứng và rượu etylic, rất có thể chỉ uống thuốc test này. Trình bày cơ hội nhận ra những hóa chất bên trên. 

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Ở dạng thắc mắc nhận ra này, độc giả rất có thể đơn giản dễ dàng nhận thể ở trên đây tất cả chúng ta ko thể dùng hỗn hợp AgNO3/NH3 nhằm nhận ra được, vì thế với Glucozơ và anđehit axetic đều phản xạ và mang lại kết tủa như thể nhau. Do cơ dung dịch test được dùng ở trên đây đó là hỗn hợp Cu(OH)2.

Chi tiết

Trích khuôn test và khắc số loại tự:

Nhỏ hỗn hợp Cu(OH)2/OH-  nhập những ống thử đựng sẵn khuôn test được khắc số trước đó

Ống nghiệm này thấy Cu(OH)2 tan ở sức nóng chừng thông thường và tạo ra kết tủa đỏ lòm gạch men Cu2O Khi đun rét mướt đó là glucozo

Khi mang lại Cu(OH)2 chỉ tan ở sức nóng chừng thông thường cơ chủ yếu là  glixerol

Andehit axetic chỉ tạo ra kết tủa đỏ lòm gạch men Cu2O Khi đun nóng

Lòng white trứng phản xạ màu sắc biure tạo ra màu sắc tím

Ống nghiệm ko xẩy ra phản xạ hiện tượng kỳ lạ gì là Rượu etylic

Bài 8. Thuỷ phân hoàn toàn 51,3 gam saccarozơ nhập môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 nhập NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là bao nhiêu

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

nsac = 51,3 : 342 = 0,15 (mol)

nAg = 2n(glu + fruc) = 4nsac = 0,6 (mol)

=> mAg = 0,6.108 = 64,8 (g)

Bài 9. Thủy phân láo lếu hợp ý bao gồm 0,02 mol saccarozo và 0,01 mol mantozo một thời hạn nhận được hỗn hợp X (hiệu suất phản xạ thủy phân từng hóa học đều là 75%). Khi mang lại toàn cỗ X thuộc tính với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được x mol Ag. Tìm x.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

H= 75% => nsac pư = 0,02 . 0,75 = 0,015 (mol)

nman pư = 0,01. 0,75 = 0,0075 (mol)

=> nman dư = 0,0025 (mol)

nAg = 4nsac + 4 nman pu + 2 mandư = 0,095 (mol)

Bài 10. Phân biệt hỗn hợp những hóa hóa học trong những mặt hàng sau vì chưng cách thức hóa học: Saccarozo, mantozo, glixerol, andehit axetic.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Dùng phản xạ tráng gương tớ chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: bao gồm Saccarozơ và glixerol ko tạo ra kết tủa Ag.

Nhóm 2: bao gồm mantozơ và andehit axetic tạo ra kết tủa Ag.

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3+ H2O

C11H21O10−CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C11H21O10COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3+ H2O

Nhận biết group 1:

Hai hóa học rước đun rét mướt với H2SO4, Saccarozơ tiếp tục thủy phân trở nên glucozơ và fructozơ. Tiếp tục thuộc tính với AgNO3/NH3 thì những thành phầm của saccarozơ nhập cuộc phản xạ với phản xạ tráng gương còn glixerol thì ko nhập cuộc.

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

CH2OH−(CHOH)4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH(CHOH)4COONH4+ 2Ag + 3NH3+ H2O

Nhận biết group 2: sử dụng Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường mantozơ tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời lam nhập trong cả còn andehit axetic ko tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời lam.

Bài 11. Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ nhập môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 nhập NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

nsac = 6,84 : 342 = 0,02 (mol)

nAg = 2n(glu + fruc) = 4nsac = 0,08 (mol)

=> mAg = 0,08.108 = 8,64 (g)

Bài 12. Cho 250 ml hỗn hợp glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 5,4 gam Ag. Nồng chừng mol của hỗn hợp glucozơ vẫn sử dụng là

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

nAg = 5,4/108 = 0,05 mol

→ nglucozo = 1/2nAg = 0,025 mol

→ CMglucozo = 0,025/0,25 = 0,1M

Bài 13. Cho m gam cacbohiđrat X phản xạ tráng bạc nhận được a gam Ag. Đun rét mướt X nhập hỗn hợp axit, tiếp sau đó mang lại láo lếu hợp ý sau phản xạ tráng bạc nhận được b gam Ag (b> a). Xác tấp tểnh hóa học X.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Glucozơ thì không trở nên thủy phân nên nhập 2 môi trường thiên nhiên với axit và không tồn tại axit lượng Ag nhận được như nhau.

Saccarozơ cấu trúc kể từ glucozơ và fructozơ nên nếu như không trở nên thủy phân thì tiếp tục không tồn tại phản xạ tráng bạc.

Mantozơ cấu trúc kể từ glucozơ, với đặc thù như thể glucozơ, Khi thủy phân môi trường thiên nhiên H+ → 2 glu. Nên lượng Ag nhiều hơn nữa Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại H+

Vậy hóa học X là Mantozơ

III/ Bài luyện áp dụng ngỏ rộng

Câu 1. Đun rét mướt hỗn hợp chứa chấp 9 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3 đầy đủ phản xạ nhập hỗn hợp NH3 thấy Ag tách rời khỏi. Tính lượng Ag thu được

A. 10,8g

B. đôi mươi,6

C. 28,6

D. 26,1

Câu 2. Đun rét mướt dd chứa chấp 36 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì lượng Ag thu đươc tối nhiều là:

A. 21,6g

B. 32,4

C. 19,8

D. 43,2

Câu 3. Đun rét mướt dd chứa chấp m gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì nhận được 32,4 g Ag .độ quý hiếm m là:

A. 21,6 gam

B. 108gam

C. 27 gam

D. Số khác

Câu 4. Đun rét mướt hỗn hợp chứa chấp m g glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì nhận được 16,2 Ag độ quý hiếm m là (H= 75%):

A. 21,6g

B. 18 g

C. 10,125g

D. số khác

Câu 5. Tính lượng kết tủa bạc tạo hình Khi tổ chức tráng gương trọn vẹn hỗn hợp chứa chấp 18g glucozơ. (H= 85%)

A. 21,6g

B. 10,8g

C. 18,36g

D. 2,16 g

Câu 6. Cho 200ml hỗn hợp glucozơ pứ trọn vẹn với dd AgNO3 nhập NH3 thấy với 10,8g Ag tách rời khỏi. Tính mật độ mol/lít của hỗn hợp glucozơ vẫn sử dụng.

A. 0,25M

B. 0,05M

C. 1M

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7

D. số khác

Câu 7. Đun rét mướt hỗn hợp chứa chấp 54g glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối nhiều thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Giá trị m là.

A. 32,4

B. 48,6

C. 64,8

D. 24,3g

Câu 8. Cho 10,8 gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì lượng Ag nhận được là:

A.2,16 gam

B.3,24 gam

C.12,96 gam

D.6,48 gam

Câu 9. Hòa tan 6,12 gam láo lếu hợp ý glucozo và saccarozo nhập nước nhận được 100ml hỗn hợp X. Cho X thuộc tính với AgNO3/NH3 dư nhận được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo nhập láo lếu hợp ý lúc đầu là:

A. 2,7 gam

B. 3,42 gam

C. 32,4 gam

D. 2,16 gam

Câu 10. Đun rét mướt 37,5 gam hỗn hợp glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, nhận được 6,48 gam bạc. Nồng chừng % của hỗn hợp glucozơ là

A. 11,4 %

B. 14,4 %

C. 13,4 %

D. 12,4 %

Bài 11: Cho tiến hành phản xạ tráng bạc trọn vẹn 3,06 gam hỗn hợp truyền huyết thanh glucozo nhận được 0,1836 gam Ag. Nồng chừng xác suất của hỗn hợp truyền huyết thanh bên trên là:

A. 7,65%

B. 5%

C. 3,5%

D. 2,5

Bài 12: Đun rét mướt dung dich chứa chấp 27 gam glucozo với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì lượng Ag tối nhiều thu được:

A. 32,4 g.

B. 21,6 g.

C. 16,2 g.

D. 10,8 g.

Bài 13: Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo ra trở nên Khi đun rét mướt hỗn hợp láo lếu hợp ý chứa chấp 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit nhập môi trường thiên nhiên kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g

B. 3,60 g

C. 7,đôi mươi g

D. 14,4 g

Bài 14: Cho 50ml hỗn hợp glucozơ ko rõ ràng mật độ thuộc tính với 1 lượng dư AgNO3 nhập hỗn hợp NH3 nhận được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng chừng mol/l của hỗn hợp glucozơ vẫn sử dụng là
A. 0,20M.

B. 0,10M.

C. 0,01M.

D. 0,02M.

Bài 15: Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozơ 17,1% nhập môi trường thiên nhiên axit vừa vặn đầy đủ tớ nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhập dd X và đun nhẹ nhàng, lượng Ag nhận được là

A. 6,25 g

B. 6,75 g

C. 13,5 g

D. 8 g

IV. Đáp án chỉ dẫn giải bài bác luyện trắc nghiệm

Đáp án

1 A2 D3 C4 B5 C
6 A7 B8 C9 B10 B
11 B12 A13 C14 A15 C

Hướng dẫn giải cụ thể bài bác luyện

Câu 1.

nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol

⇒ mAg = 10,8 gam

⇒ Chọn A.

Câu 2.

nAg tối đa = 2nglucozo= 2.36/180 = 0,4 mol

⇒mAg tối đa = 43,2 gam

⇒ Chọn D.

Câu 3. 

nglucozo = 50%.nAg=1/2.32,4/108 = 0,15 mol

⇒mglucozo = 0,15.180 = 27 gam

⇒ Chọn C.

Câu 4.

nAg = 16,2/108 = 0,15 mol

Vì H = 75% nên tớ có:

nglucozo = 0,15/75.100.50% = 0,1 mol

⇒ mglucozo  = 0,1.180 = 18 gam

⇒ Chọn B.

Câu 5.

n(glucozơ) = 0,1 mol ⇒ n(Ag) = 0,1.2 = 0,2 mol

Với H = 85%, thì lượng kết tủa Ag là:

(0,2.108.85)/100= 18,36 gam

=> Chọn C

Câu 6.

nglucozo = 50% . nAg = 50%.(10,8/108) = 0,05 mol

=> CM (glucozo) = 0,05/0,2 = 0,25 M

Câu 7.

Vì H = 75% nên:

nAg = 2.nglucozo/100.75

= 2.\frac{\displaystyle\frac{54}{180}}{100}.75=0,45mol


⇒ mAg = 0,45.108 = 48,6 gam

⇒ Chọn B.

Câu 8. 

C6H12O6 + Ag2O \overset{NH_{3} }{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag

0,06                                                  0,12 mol

Khối lượng bạc thu được

m = 0,12.108 = 12,96 gam

Chọn C

Câu 9.

Khi phản xạ với AgNO3/NH3:

Glucozo → 2Ag

=> nGlucozo = 0,015 mol => mSaccarozo = mhh – mGlucozo = 3,42 gam

Đáp án B

Câu 10.

nAg = 6,48 : 108 = 0,06 mol

Glu → 2Ag

0,03 ← 0,06 mol

=> mGlu = 0,03.180 = 5,4 gam

=> C% = (5,4/37,5).100% = 14,4%

Đáp án B

Câu 11. 

1C6H12O6 → 2Ag

nC6H12O6 = 50% . 0,1836/108 = 8,5.10-4 mol

mC6H12O6 =  8,5.10-4 .180 = 0,153 gam

C%C6H12O= 0,153/3,06 = 0,05

Câu 12. 

Số mol của glucozo

n glucozo = 27 : 180 = 0,15 (mol)

1 glucozo → 2Ag

0,15          → 0,3 (mol)

=> nAg = 2nglu = 0,3 (mol) => mAg = 32,4 (g)

Đáp án hãy chọn là: C

Câu 13. 

Phương trình phản ứng

C6H12O6  + 2Cu(OH)2 —> C6H12O7  + Cu2O + 2H2O

Số mol của C6H12O6: nC6H12O6  = 0,05 —> nCu2O = 0,05 mol

—> mCu2O = 7,2 gam

Câu 14. 

nAg = 2,16 : 108 = 0,02 (mol)

1glucozơ → 2Ag

=> nglucozơ= 0,02 : 2 = 0,01 (mol)

=> CMglucozơ = n : V = 0,01 : 0,05 = 0,2(M)

Đáp án hãy chọn là A

Câu 15.

Số mol của  saccarozơ

n saccarozơ = (62,5.17,1%)/342 = 0,03125 mol

C12H22O11 + H2O →  C6H12O6 + C6H12O6

 0,03125  → 0,03125  → 0,03125 mol 

C6H12O6 + Ag2O  →   C6H12O + 2Ag

0,0625 mol → 0,125 mol

=> Khối lượng bạc là:  mAg = 0,125.108 = 13,5 gam

---------------------------------------

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu liên quan:

  • Phản ứng tráng gương là gì? Cách viết lách phản xạ tráng gương

Trên trên đây VnDoc vẫn trình làng cho tới chúng ta lý thuyết Hóa học: Phản ứng tráng gương của glucozo. Hy vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta học viên nhập quy trình học hành ôn luyện thực hiện bài bác luyện.

Để với học tập chất lượng Hóa 9 rộng lớn, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm Hóa 9; Giải SBT Hóa 9; Trắc nghiệm Hóa học tập 9 được update liên tiếp bên trên VnDoc.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Hóa học tập ko khó. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: biện pháp tu từ liệt kê