phân biệt must và have to

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ nhị, 28/2/2022, 14:00 (GMT+7)

Cùng có nghĩa "phải làm gì đó" tuy nhiên "Must" đem tính khách quan lại, trong những khi "Have to" đem tính chủ quan lại của người nói.

Bạn đang xem: phân biệt must và have to

Must và Have to: Cần thiết/bắt buộc/quy quyết định nên thực hiện một việc gì cơ.

1. Must và Mustn't

a. Must: Phải làm những gì cơ (bắt buộc như quy quyết định của luật pháp), mang tính chất khách hàng quan)

Ví dụ: Students must go vĩ đại school on time (Học sinh nên cho tới ngôi trường chính giờ).

She must wear helmet when she rides motorbike on the road (Cô ấy nên team nón bảo đảm Lúc cút xe cộ máy bên trên đường).

- Kết luận một điều đương nhiên, theo đòi ý kiến và tâm trí khinh suất của những người rằng.

Ví dụ: The little girl is crying. She must be punished by her mother (Cô nhỏ xíu cơ đang được khóc. Chắc chắn đã biết thành u phạt).

The man must have gone under the rain because he is wet (Người nam nhi cơ chắc chắn là nên cút bên dưới mưa vì thế ông ấy bị ướt).

Lưu ý: Must chỉ người sử dụng cho tới thì lúc này hoặc sau này.

Ví dụ: They must stop now or vĩ đại be fired (Bọn bọn họ nên tạm dừng ngay lập tức lúc này còn nếu như không có khả năng sẽ bị phạt).

My dear, we must leave here tomorrow (Em yêu thương tất cả chúng ta nên rời ngoài điểm phía trên ngày mai đấy).

b. Mustn't: Cấm làm những gì cơ (mệnh mệnh lệnh, quy quyết định, điều luật buộc quý khách nên tuân theo)

Ví dụ: You mustn't drive over 30 km/hour in this area (Bạn ko dược luật lệ tài xế vượt lên vượt 30 km/giờ vô điểm này).

Xem thêm: lời bài hát tình ca mùa xuân

We mustn’t walk on the grass in the parks (Chúng tớ ko được dẫm lên cỏ vô công viên).

2. Have vĩ đại và Don't have vĩ đại

a. Have to: Phải làm những gì cơ - mang tính chất khinh suất của những người nói

Ví dụ: I have vĩ đại prepare dinner myself (Tôi nên tự động sẵn sàng bữa tối cho tới mình).

We have vĩ đại clean our classroom before the class starts (Chúng tôi nên làm sạch sẽ lớp học tập trước lúc giờ học tập bắt đầu).

b. Don't have to: Không rất cần phải làm

Ví dụ: You don’t have vĩ đại leave your phone number. It is in my heart (Em không cần thiết phải nhằm lại số điện thoại cảm ứng thông minh của em đâu. Anh ghi nó ở vô tim rồi).

The couples don’t have vĩ đại hurry. The married day has been changed by the fortuneteller (Các song uyên ương không cần thiết phải tất tả. Ngày cưới của mình bị thầy tướng thay đổi rồi).

Lưu ý: Khi nói đến việc nên thực hiện ở thì vượt lên khứ, tớ người sử dụng "Had to" thay cho cho tất cả "must" và "have to" (hoặc "didn't have to" thay cho cho tới "musn’t" và "don’t have to").

Ví dụ: We had vĩ đại take the final semester examination yesterday (Chúng tôi nên thi đua vào cuối kỳ hôm qua).

I had vĩ đại see the dentist yesterday morning (Tôi nên cho tới gặp gỡ nha sĩ sáng sủa hôm qua).

Xem thêm: attitude đi với giới từ gì

The boys didn’t have vĩ đại attend the making up class (Các các bạn phái nam không cần thiết phải nhập cuộc lớp học tập trang điểm).

I didn’t have vĩ đại get up early last sunday (Tôi ko nên dậy sớm vô ngôi nhà nhật tuần trước).

Đinh Thị Thái Hà