những từ ngữ hay để viết văn

Thay thế cụm kể từ “tác phẩm”:

• người con ý thức của phòng văn

• dự án công trình thẩm mỹ ngôn từ

Bạn đang xem: những từ ngữ hay để viết văn

• sáng sủa tác của phòng văn

• ganh đua phẩm/ kiệt tác tự động sự

• áng văn/ áng thơ

• siêu phẩm văn chương

• điểm ký thác của phòng văn

• tòa tháp của ngôn kể từ vần thơi trang truyện

Thay thế cụm kể từ “nhà văn/ ngôi nhà thơ:

• tác giả
• ganh đua sĩ/ văn sĩ nghệ sĩ
• bậc thầy về ngôn từ
• người thư ký của thời đại/ tâm trạng • người hé lối đến…
• phong cách thiết kế sư ngôn ngữ

Thay thế cụm kể từ “người đọc”:

• độc giả
• người lời giải tác phẩm
• tri kỉ tri kỉ của phòng văn
• người hội thoại với tác phẩm

• người tiếp xúc với ngôi nhà văn
• người sở hữu tác phẩm
• người kéo dài mức độ sinh sống của tác phẩm

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

Thay thế cụm kể từ “hoàn cảnh sáng sủa tác”.

• kiệt tác Thành lập trong…
• …chính là mảnh đất nền một cách thực tế phì nhiêu nhằm ngôi nhà văn/ thi sĩ ghi chép nên kiệt tác,
• … tiếp tục thôi cổ động ngôi nhà văn/ thi sĩ lẹo cây viết nên kiệt tác,
• những vần thơ trang truyện tiếp tục nảy nở kể từ trong…

Thay thế cụm kể từ “thời kì trung đại”:

• thời đại phong kiến
• xã hội cũ
• thời của những ước lệ, biểu tượng lên ngôi

• thời đại nhưng mà tính quy phạm và sùng cổ được đề cao
• thời đại với những rường nguyệt lão phong loài kiến trói buộc con cái người

Thay thế cụm kể từ “thời kì kháng chiến”:

• thời gian chiến tranh
• thời gian mưa bom lửa đại
• thời đại gian truân nhưng mà oanh liệt
• trang sử hào hùng, bi hùng của dân tộc

• một cách thực tế tàn khốc của chiến tranh

• thời đại của những anh hùng

Thay thế cụm kể từ “ý loài kiến trọn vẹn đích đắn”

• Nhận toan là một trong những chân lý muôn thuở
• Câu rằng tiếp tục thêm phần thể hiện ánh nhìn trọn vẹn và chủ yếu xác
• Ý loài kiến đã từng thâm thúy và hoàn hảo về…
• Ý loài kiến như 1 tiếng xác minh vững vàng chắc

• Lời tuyên bố thiệt tiêu biểu vượt trội và xác đáng

Xem thêm: đại học mở điểm chuẩn

Thay thế cụm kể từ “Tác dụng của chính nó là…”;

• Phủi lớp những vết bụi của ngôn kể từ bên trên mặt phẳng, tao bắt gặp…

• Lắng ứ đọng hồn bản thân vào cụ thể từng câu thơ câu văn/ chi tiết/ hình hình họa, người hiểu nhận ra…

• “Chi tiết nhỏ tạo sự ngôi nhà văn lớn” và hợp lý cụ thể này tiếp tục chứa chấp đựng…
• “Thơ là một trong những bức họa đồ nhằm cảm biến thay cho nhằm ngắm” (Leonardo De Vinci), phí a đằng sau hình ảnh/ câu thơ chúng ta với cảm biến được…
• Ngôn kể từ được ví như chồi non lộc biếc, nảy nở đi ra những đóa hoa thơm ngát ngát, hoa ấy nở kể từ chi tiết/ câu thơ hình hình họa này chủ yếu là…