nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

Câu hỏi:

26/07/2019 15,296

Bạn đang xem: nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

B. 40oC - 45oC.        

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết giục quy trình lối phân, từ một phân tử glucôzơ, tế bào thu được?

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit pairuvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

Câu 2:

Phân giải kị khí (lên men) kể từ axit piruvic tạo nên ra?

A. Chỉ rượu etylic.     

B. Rượu etylic hoặc axit lactic.

C. Chỉ axit lactic.     

D. Đồng thời rượu etylic và axit lactic.

Câu 3:

Chuỗi truyền electron tạo nên ra?

A. 32 ATP.        

B. 34 ATP.        

C. 36 ATP.       

D. 38 ATP.

Xem thêm: viết một bài văn nghị luận

Câu 4:

Điều ko chính với ý nghĩa sâu sắc của thông số thở )tỉ số đằm thắm số phân tử CO2 thải rời khỏi và số phân tử O2 lấy vô khi hô hấp) là?

A. Quyết toan những giải pháp bảo đảm sản phẩm nông nghiệp và chở che cây cối.

B. Cho biết nguyên vật liệu thở là group hóa học gì.

C. cũng có thể Reviews được hiện tượng thở của cây.

D. Xác toan được độ mạnh quang đãng hợp ý của cây.

Câu 5:

Hô hấp sáng sủa xẩy ra ở thực vật?

A. C4.        

B. CAM.        

C. C3.        

D. C4 và thực vật CAM.

Câu 6:

Hô hấp sáng sủa xẩy ra với việc nhập cuộc của những bào quan tiền nào là bên dưới đây?

(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp

(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Sở máy Gôngi.

Phương án vấn đáp chính là?

A. (3), (4) và (5).     

B. (1), (4) và (5).

C. (2), (3) và (6).     

D. (1),(4) và (6).