nguyên tử bo


Mẫu vẹn toàn tử Bo bao hàm quy mô hành tinh nghịch vẹn toàn tử và nhì định đề của Bo.

I. NỘI DUNG

Bạn đang xem: nguyên tử bo

1. Mẫu vẹn toàn tử Bo

a. Tiên đề về tình trạng dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong mỗi trạng thái với tích điện xác định \({E_n}\) gọi là tình trạng ngừng. Khi ở tình trạng dừng năng lượng ko bức xạ.

- Bán kính quỹ đi dạo dừng: \({r_n} = {n^2}{r_0}\)

Trong đó:

  • \({r_0}\) - nửa đường kính vẹn toàn tử ở tình trạng cơ phiên bản \(\left( {{r_0} = {\rm{ }}{{5,3.10}^{ - 11}}} \right)\)  
  • \(n{\rm{ }} = {\rm{ }}1,{\rm{ }}2,{\rm{ }}3{\rm{ }}...\)

- Năng lượng electron vô vẹn toàn tử hiđro: \({E_n} = - \dfrac{{13,6}}{{{n^2}}}eV\)  với \(n \in N*\)

b. Tiên đề về sự việc sự phản xạ và hấp thụ

- Khi vẹn toàn tử gửi kể từ tình trạng ngừng với tích điện \({E_n}\) quý phái tình trạng với tích điện \({E_m} < {\rm{ }}{E_n}\) thì nó trị rời khỏi một photon với tích điện \(\varepsilon  = {E_n} - {E_m}\).

- trái lại, nếu như vẹn toàn tử ở tình trạng ngừng với tích điện \({E_m}\) nhưng mà hít vào được một phôtôn với tích điện hf đích vì chưng hiệu \({E_n}--{\rm{ }}{E_m}\)  thì nó gửi quý phái tình trạng ngừng với tích điện \({E_n}\)  lớn rộng lớn.

- Sự gửi kể từ tình trạng ngừng \({E_m}\) quý phái tình trạng ngừng \({E_n}\)  ứng với việc nhảy của electron kể từ quy trình ngừng với nửa đường kính \({r_m}\)  sang quy trình ngừng với nửa đường kính \({r_n}\)  và ngược lại.

2. Quang phổ vạch của vẹn toàn tử Hidrro

- Bình thông thường electron (e) chỉ vận động bên trên quy trình K (trạng thái cơ bản)

- Khi bị kích ứng, e nhảy lên quy trình với tích điện to hơn L, M, N, ... Thời gian dối ở tình trạng kích ứng cực kỳ cộc (10-8s) tiếp sau đó e gửi về những quy trình phía bên trong và trị rời khỏi photon với tích điện đích vì chưng hiệu \(\varepsilon = {E_{cao}} - {E_{thap}}\)

- Mỗi photon tần số f ứng với vạch sáng sủa với bước sóng \(\lambda = \dfrac{c}{f}\) cho một vạch quang đãng phổ.

- Quang phổ vạch trị xạ của Hiđro ở trong 3 sản phẩm (hình trên)

  • Dãy Laiman: e gửi kể từ tình trạng kích ứng \( \to \) quy trình K
  • Dãy Banme: e gửi kể từ tình trạng kích ứng \( \to \) quy trình L
  • Dãy Pasen: e gửi kể từ tình trạng kích ứng \( \to \) quy trình M

Trong sản phẩm Banme, vẹn toàn tử Hiđro với 4 vạch: \({H_\alpha }\)  (đỏ), \({H_\beta }\)  (lam), \({H_\gamma }\)  (chàm), \({H_\delta }\)  (tím)

Ở tình trạng cơ phiên bản \({E_1} = {\rm{ }} - 13,6eV,{E_n} = \dfrac{{{E_1}}}{{{n^2}}}\)

II - CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Dạng 1: xác lập véc tơ vận tốc tức thời, tần số \(f\) , vận tốc góc \(\omega \) năng lượng của e ở tình trạng ngừng loại n.

Khi e vận động bên trên quy trình n, lực bú mớm tĩnh năng lượng điện vào vai trò là lực phía tâm:

\(\left\{ \begin{array}{l}{F_{ht}} = {F_{CL}} \leftrightarrow \dfrac{{mv_n^2}}{{{r_n}}} = \dfrac{{k{q_1}{q_2}}}{{{r^2}}} = \dfrac{{k{e^2}}}{{{r_n}^2}}\\{r_n} = {n^2}{r_0}\end{array} \right. \to {v_n} = e\sqrt {\dfrac{k}{{{r_n}m}}}  = \dfrac{e}{n}\sqrt {\dfrac{k}{{{r_0}m}}} \)  với \(k{\rm{ }} = {\rm{ }}{9.10^9}\)

Tần số: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{{v_n}}}{{2\pi {r_n}}}\)

Năng lượng ở tình trạng ngừng gồm những: thế năng tương tác và động năng của electron:

\(\begin{array}{l}{E_n} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_{\rm{d}}} =  - \dfrac{{k{e^2}}}{{{r_n}}} + \dfrac{{mv_n^2}}{2} =  - mv_n^2 + \dfrac{{mv_n^2}}{2} =  - \dfrac{{mv_n^2}}{2}\\ \to {v_n} = \sqrt { - \dfrac{{2{E_n}}}{m}} \end{array}\)

Khi e tảo bên trên quỹ đi dạo ngừng thì nó đưa đến dòng sản phẩm năng lượng điện với cường độ: \(I = \dfrac{q}{t} = \dfrac{{\left| e \right|}}{T}\)

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là

2. Dạng 2: tính bước sóng, tần số của photon hít vào hoặc sự phản xạ và số vạch quang đãng phổ trị ra

\(\varepsilon  = hf = \dfrac{{hc}}{\lambda } = {\rm{ }}{E_{cao}} - {\rm{ }}{E_{thap}}\)

Dựa vô sơ đồ gia dụng nút tích điện, tớ có: \({E_3} - {\rm{ }}{E_1} = {\rm{ }}{E_3} - {\rm{ }}{E_2} + {\rm{ }}{E_2} - {\rm{ }}{E_1}\)

 \({f_{31}} = {f_{32}} + {f_{21}} \to \dfrac{1}{{{\lambda _{31}}}} = \dfrac{1}{{{\lambda _{32}}}} + \dfrac{1}{{{\lambda _{21}}}}\)

\({f_{41}} = {f_{43}} + {f_{32}} + {f_{21}} \to \dfrac{1}{{{\lambda _{43}}}} + \dfrac{1}{{{\lambda _{32}}}} + \dfrac{1}{{{\lambda _{21}}}}\)

Số vạch quang đãng phổ trị rời khỏi tối nhiều của một khối khí: \(\dfrac{{n(n - 1)}}{2}\)  

3. Dạng 3: tính \({\lambda _{{\bf{max}}}},{\lambda _{{\bf{min}}}}\) trong số sản phẩm.

\(\dfrac{{hc}}{\lambda } = {\rm{ }}{E_n} - {\rm{ }}{E_m} \to \lambda  = \dfrac{{hc}}{{{E_n} - {\rm{ }}{E_m}}}\);  \({E_\infty } = {\rm{ }}0\)

Sơ đồ gia dụng trí tuệ về khuôn mẫu vẹn toàn tử Bo - Vật lí 12


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k6 nhập cuộc tức thì Group Zalo share tư liệu ôn ganh đua và tương hỗ học tập tập

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Xem thêm: kể về một lần mắc lỗi