nguyên hàm của e mũ x

BanhoiTuidap Logo

Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ x

BanhoiTuidap Logo

Nguyên hàm của $e^{-x}$ là gì?

• •

Sử dụng cách thức thay cho thế, bịa $u = -x$, tao suy đi ra được đạo hàm của $u$, tức là $du = (-x)' = -dx$, vậy hoàn toàn có thể suy ngược lại $dx = -du$.

Vậy nguyên vẹn hàm của $e^{-x}$ sẽ tiến hành thay cho thế vị nguyên vẹn hàm của $u$, tao có:

$$\int e^{-x} dx = \int e^u (-du) = \int -e^u du$$

Đưa vệt trừ ra bên ngoài, bên phía trong còn:

$$-\int e^u du$$

Xem thêm: mức phản ứng là gì

Mà nguyên vẹn hàm của $e^u$ theo dõi công thức thì các bạn vẫn biết là vị chủ yếu nó, vậy:

$$-\int e^u du = - (e^u + \mathbf{C}) = -e^u - \mathbf{C}$$

Thế ngược quay về $u = -x$, tao được sản phẩm cuối cùng:

$$-e^{-x} - \mathbf{C}$$

Hằng số $\mathbf{C}$ chỉ là 1 vấn đề ẩn, cho nên vì thế $- \mathbf{C}$ hoặc $+\mathbf{C}$ gì rồi cũng ko cần thiết lắm, chúng ta cũng có thể dùng khí cụ tích phân nhằm soát lại.

đã bổ sung cập nhật 4.5 năm trước đó vị

Quý khách hàng ko singin, mừng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

Quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của khách hàng và đăng ở cơ chế xã hội (?)

Xem thêm: đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020