nguyên âm và phụ âm

Có 26 nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 vẹn toàn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , nó , z. Trong số đó, 5 vẹn toàn âm lại được phân thành trăng tròn vẹn toàn âm song và vẹn toàn âm đơn và 24 phụ âm bám theo bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, nhỏ bé cần thiết nắm rõ cơ hội dùng láo nháo trừng trị âm của 44 vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh bám theo bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English reviews cho tới những em hoàn toàn cỗ những nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: nguyên âm và phụ âm

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, vẹn toàn âm giờ đồng hồ Anh là một trong những tiếng động trình bày được thế giới đưa đến Lúc tương đối bay rời khỏi kể từ mồm không biến thành răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ sót lại vô bảng vần âm tuy nhiên ko cần là vẹn toàn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được trừng trị âm cơ hội ngăn ko mang đến luồng bầu không khí đơn giản và dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc sử dụng lưỡi chạm vô răng.

Để nhỏ bé rất có thể trừng trị âm chuẩn chỉnh cả nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là đặc biệt cần thiết sẽ giúp nhỏ bé nâng lên sự thoải mái tự tin Lúc tiếp xúc vì như thế giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra sao, những em hãy kế tiếp mò mẫm hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu được địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, vẹn toàn âm thông thường là vẹn toàn âm đơn hoặc là vẹn toàn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm vẹn toàn âm cụt và vẹn toàn âm nhiều năm. Nguyên âm đơn cụt thông thường đem thời hạn trừng trị âm ngắn thêm một đoạn và ko kéo dãn dài như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn vẹn toàn âm đơn nhiều năm thông thường yên cầu trừng trị âm kéo dài thêm hơn nữa ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng vẹn toàn âm đơn cụt và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối không ngừng mở rộng về nhì phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn Lúc trừng trị âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối tròn xoe. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhõm về hâu phương. 

Âm nhảy thời gian nhanh, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật tương đối thời gian nhanh, âm lai thân thích âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng bất ngờ.Lưỡi ở khoảng chừng thân thích, ko chạm bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn thêm một đoạn. Môi tròn xoe, mồm tương đối há.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy tương đối dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cụt và nhẹ nhõm rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy tương đối dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng vẹn toàn âm đơn nhiều năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn dài, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua quýt nhì mặt mũi.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân thích âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng rời khỏi. Hạ thấp lưỡi và căng rời khỏi, nhảy tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài thêm hơn nữa và âm trừng trị vô vùng mồm, ko thổi tương đối rời khỏi. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi trừng trị âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhõm rời khỏi sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài thêm hơn nữa. Môi há tuy nhiên ko được vượt lên trước rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và tương đối căng rời khỏi Lúc trừng trị âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn xoe và căng một vừa hai phải cần. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên đem cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi trừng trị âm, môi tương đối bẹt rời khỏi. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi trừng trị âm, cuốn lưỡi về hâu phương. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh bám theo bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 vẹn toàn âm song. Nguyên âm song là những âm được đưa đến kể từ 2 vẹn toàn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi gửi dần dần quý phái /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi gửi dần dần quý phái /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi gửi dần dần quý phái /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, gọi /ɔ:/ rồi gửi dần dần quý phái /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi gửi quý phái /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi gửi dần dần quý phái /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi gửi dần dần quý phái /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi gửi trở nên /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách phân biệt vẹn toàn âm đơn và vẹn toàn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội ghi chép láo nháo cơ hội trừng trị âm của những vẹn toàn âm, quy trình học tập nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản và dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như tiếp tục reviews, vẹn toàn âm đơn thông thường đưa đến từ là 1 vần âm còn vẹn toàn âm song được xem là nhì vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng đều có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ mang 1 vẹn toàn âm, tuy nhiên trừng trị âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ mang 1 vẹn toàn âm và vẹn toàn âm cơ đứng cuối thì chắc chắn là được xem là vẹn toàn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện trừng trị âm bám theo sự chỉ dẫn của những người bạn dạng xứ để sở hữu sự tiến thủ cỗ rõ rệt rệt vô cơ hội trừng trị âm. Apollo English khêu ý những em list những video dạy trừng trị âm vẹn toàn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là trừng trị âm lênh láng có lợi. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã trải thân quen với trăng tròn vẹn toàn âm cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục kế tiếp tò mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, đem tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính bám theo bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh mang đến 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân thích hoặc sau vẹn toàn âm vô kể từ.

Nếu vẹn toàn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng đều có 3 nhánh cơ bạn dạng cơ là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được đưa đến kể từ trong cổ họng, và Lúc trừng trị âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự lắc của chão thanh quản lí. Hơi tiếp tục cút kể từ trong cổ họng, qua quýt lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay rời khỏi Lúc trừng trị âm những âm này.

Trong Lúc trừng trị âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm bão táp. Chúng tớ ko cảm biến được sự lắc của chão thanh quản lí Lúc trừng trị âm những âm này. Luồng tương đối tiếp tục khởi đầu từ mồm chứ không kể từ trong cổ họng.

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện trừng trị âm những nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập bám theo những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) chứ không tách riêng rẽ lẻ từng âm. 

Điều này là vì như thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường đem hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc đem lắc thanh quản lí hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy xem thêm thêm thắt cơ hội trừng trị âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết 

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết

Theo Wiki, trừng trị âm là cơ hội gọi một kể từ hoặc một ngôn từ này cơ, là cơ hội tất cả chúng ta thốt rời khỏi tiếng động của kể từ cơ. Ngoài việc vận dụng các phương pháp trừng trị âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên cảnh báo một trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc trừng trị âm nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được bất ngờ như người bạn dạng xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách trừng trị âm G:

1. /g/ nếu như sau G là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Quy tắc số 2

Cách trừng trị âm C:

Xem thêm: tên các tỉnh thành việt nam

1. /k/ nếu như sau C là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. mèo, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép vẹn toàn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong lúc giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ chỉ tồn tại một âm tiết, bởi vậy không tồn tại hiện tượng kỳ lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc thù nhiều âm tiết, những kể từ đem nhì âm tiết trở lên trên thông thường mang 1 âm tiết trừng trị âm khác lạ về phỏng nhiều năm, kích thước và phỏng cao đối với những âm tiết sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, Lúc một kể từ giờ đồng hồ Anh đem nhiều hơn nữa một âm tiết, luôn luôn đem một trong những số những âm tiết cơ nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được trừng trị âm to ra nhiều thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được trừng trị âm rõ nét hơn). Những Điểm sáng này tạo thành trọng âm mang đến âm tiết cơ.

Sau đấy là một trong những lý lẽ nhấn trọng âm tuy nhiên những em cần phải biết lúc học về nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) láo nháo GIỚI TỪ (preposition) đem 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) láo nháo TÍNH TỪ (adjective) đem nhì âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại âm tiết thứ nhất. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ đem phụ vương âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại âm tiết loại phụ vương Lúc tính từ thời điểm cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain đem trọng tâm nằm tại chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious đem trọng âm nằm tại âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại phụ vương kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhì danh từ) đem trọng âm ở kể từ thứ nhất. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhì tính kể từ và thông thường đem vết gạch men ngang ở giữa) đem trọng âm ở âm tiết loại nhì. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đấy là một trong những khêu ý giúp đỡ bạn ghi lưu giữ nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ vẹn toàn âm:

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ cái "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt đại diện mang đến vẹn toàn âm, đặc biệt quan trọng Lúc bọn chúng hàng đầu kể từ. Quý khách hàng rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi lưu giữ vẹn toàn âm. Tuy nhiên, cần thiết cảnh báo rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) đem vẹn toàn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là vẹn toàn âm. 

Do cơ, cần thiết nhằm thâu tóm những âm bám theo bảng phiên âm và dùng tự vị đem phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ chỉ tồn tại một vẹn toàn âm "Y" đứng cuối, vẹn toàn âm "Y" được trừng trị âm là /ai/.

Xem thêm: mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn giản một trong những cơ hội giản dị nhằm những em rất có thể ghi lưu giữ vẹn toàn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đã và đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn thường xuyên tâm rèn luyện trừng trị âm thường ngày nhằm lưu giữ lâu những gì được học tập láo nháo đem sự tiến thủ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng về nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội trừng trị âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản và dễ dàng rộng lớn và trở thành thoải mái tự tin trong những công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang đến con trẻ em rộng lớn trong những công việc trừng trị âm giờ đồng hồ Anh.