nguyên âm phụ âm trong tiếng anh

Có 26 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 nguyên vẹn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , hắn , z. Trong số đó, 5 nguyên vẹn âm lại được tạo thành trăng tròn nguyên vẹn âm song và nguyên vẹn âm đơn và 24 phụ âm theo đuổi bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, bé bỏng cần thiết nắm rõ cơ hội dùng láo nháo phân phát âm của 44 nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo đuổi bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English trình làng cho tới những em hoàn hảo cỗ những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: nguyên âm phụ âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và nguyên vẹn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, nguyên vẹn âm giờ đồng hồ Anh là một trong tiếng động phát biểu được thế giới đưa đến khi tương đối bay rời khỏi kể từ mồm không xẩy ra răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ còn sót lại vô bảng vần âm tuy nhiên ko cần là nguyên vẹn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được phân phát âm cơ hội ngăn ko cho tới luồng bầu không khí đơn giản dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc người sử dụng lưỡi chạm vô răng.

Để bé bỏng hoàn toàn có thể phân phát âm chuẩn chỉnh cả nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là vô cùng cần thiết để giúp đỡ bé bỏng nâng lên sự mạnh mẽ và tự tin khi tiếp xúc vì thế giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra sao, những em hãy kế tiếp mò mẫm hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường hoàn toàn có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, nguyên vẹn âm thông thường là nguyên vẹn âm đơn hoặc là nguyên vẹn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm nguyên vẹn âm cộc và nguyên vẹn âm lâu năm. Nguyên âm đơn cộc thông thường đem thời hạn phân phát âm ngắn thêm một đoạn và ko kéo dãn dài như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn nguyên vẹn âm đơn lâu năm thông thường yên cầu phân phát âm kéo dài ra hơn nữa ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng nguyên vẹn âm đơn cộc và cơ hội phân phát âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách phân phát âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối không ngừng mở rộng về nhì phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn khi phân phát âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối tròn trĩnh. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhàng về hâu phương. 

Âm nhảy thời gian nhanh, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật tương đối thời gian nhanh, âm lai thân mật âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng ngẫu nhiên.Lưỡi ở khoảng chừng thân mật, ko chạm bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn thêm một đoạn. Môi tròn trĩnh, mồm tương đối cởi.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy tương đối dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cộc và nhẹ nhàng rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy tương đối dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng nguyên vẹn âm đơn lâu năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội phân phát âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách phân phát âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn dài, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua chuyện nhì mặt mũi.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân mật âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng rời khỏi. Hạ thấp lưỡi và căng rời khỏi, nhảy tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài ra hơn nữa và âm phân phát vô vùng mồm, ko thổi tương đối rời khỏi. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi phân phát âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhàng rời khỏi sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài ra hơn nữa. Môi cởi tuy nhiên ko được vượt lên trên rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và tương đối căng rời khỏi khi phân phát âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trĩnh và căng vừa vặn cần. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên đem cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi phân phát âm, môi tương đối bẹt rời khỏi. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi phân phát âm, cuốn lưỡi về hâu phương. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo đuổi bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 nguyên vẹn âm song. Nguyên âm song là những âm được đưa đến kể từ 2 nguyên vẹn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách phân phát âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi fake dần dần sang trọng /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi fake dần dần sang trọng /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi fake dần dần sang trọng /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, hiểu /ɔ:/ rồi fake dần dần sang trọng /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi fake sang trọng /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi fake dần dần sang trọng /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi fake dần dần sang trọng /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi fake trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy nguyên vẹn âm đơn và nguyên vẹn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội viết lách láo nháo cơ hội phân phát âm của những nguyên vẹn âm, quy trình học tập nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng hoàn toàn có thể trở thành đơn giản dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như tiếp tục trình làng, nguyên vẹn âm đơn thông thường đưa đến từ 1 vần âm còn nguyên vẹn âm song được xem là nhì vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng đều có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ mang trong mình một nguyên vẹn âm, tuy nhiên phân phát âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ mang trong mình một nguyên vẹn âm và nguyên vẹn âm cơ đứng cuối thì chắc chắn là được xem là nguyên vẹn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em hoàn toàn có thể luyện phân phát âm theo đuổi sự chỉ dẫn của những người phiên bản xứ để sở hữu sự tiến bộ cỗ rõ ràng rệt vô cơ hội phân phát âm. Apollo English khêu gợi ý những em list những video dạy phân phát âm nguyên vẹn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là phân phát âm đẫy hữu dụng. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã thử thân quen với trăng tròn nguyên vẹn âm cơ phiên bản vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục kế tiếp tìm hiểu 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh còn sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, đem tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo đuổi bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đem đến 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng hoàn toàn có thể đứng trước, thân mật hoặc sau nguyên vẹn âm vô kể từ.

Nếu nguyên vẹn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng đều có 3 nhánh cơ phiên bản cơ là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được đưa đến kể từ trong cổ họng, và khi phân phát âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự lúc lắc của chạc thanh cai quản. Hơi tiếp tục cút kể từ trong cổ họng, qua chuyện lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay rời khỏi khi phân phát âm những âm này.

Trong khi phân phát âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm gió máy. Chúng tao ko cảm biến được sự lúc lắc của chạc thanh cai quản khi phân phát âm những âm này. Luồng tương đối tiếp tục bắt đầu từ mồm chứ không kể từ trong cổ họng.

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện phân phát âm những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo đuổi những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) chứ không tách riêng biệt lẻ từng âm. 

Điều này là vì như thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường đem hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc đem lúc lắc thanh cai quản hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy tìm hiểu thêm thêm thắt cơ hội phân phát âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách phân phát âm một vài âm tiết 

Cách phân phát âm một vài âm tiết

Theo Wiki, phân phát âm là cơ hội hiểu một kể từ hoặc một ngôn từ này cơ, là cơ hội tất cả chúng ta thốt rời khỏi tiếng động của kể từ cơ. Ngoài việc vận dụng các phương pháp phân phát âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên chú ý một vài quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc phân phát âm nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được ngẫu nhiên như người phiên bản xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách phân phát âm G:

1. /g/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm i, e và hắn. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Quy tắc số 2

Cách phân phát âm C:

Xem thêm: 5 đại dương trên thế giới

1. /k/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm i, e và hắn. 

1. cát, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép nguyên vẹn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những khi giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ chỉ tồn tại một âm tiết, chính vì thế không tồn tại hiện tượng kỳ lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc điểm nhiều âm tiết, những kể từ đem nhì âm tiết trở lên trên thông thường mang trong mình một âm tiết phân phát âm khác lạ về phỏng lâu năm, kích cỡ và phỏng cao đối với những âm tiết còn sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, khi một kể từ giờ đồng hồ Anh đem nhiều hơn nữa một âm tiết, luôn luôn đem 1 trong những số những âm tiết cơ nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được phân phát âm to ra hơn, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được phân phát âm rõ rệt hơn). Những Điểm lưu ý này tạo thành trọng âm cho tới âm tiết cơ.

Sau đó là một vài lý lẽ nhấn trọng âm tuy nhiên những em cần phải biết lúc học về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) láo nháo GIỚI TỪ (preposition) đem 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) láo nháo TÍNH TỪ (adjective) đem nhì âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết trước tiên. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ đem tía âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại vị trí âm tiết loại tía khi tính từ thời điểm cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain đem trọng tâm nằm tại vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious đem trọng âm nằm tại vị trí âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại tía kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhì danh từ) đem trọng âm ở kể từ trước tiên. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhì tính kể từ và thông thường đem lốt gạch ốp ngang ở giữa) đem trọng âm ở âm tiết loại nhì. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip khiến cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một vài khêu gợi ý khiến cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ nguyên vẹn âm:

Tip khiến cho bạn ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ kiểu mẫu "u, e, o, a, i" thông thường đại diện thay mặt cho tới nguyên vẹn âm, quan trọng khi bọn chúng hàng đầu kể từ. quý khách hoàn toàn có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm. Tuy nhiên, cần thiết chú ý rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) đem nguyên vẹn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là nguyên vẹn âm. 

Do cơ, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo đuổi bảng phiên âm và dùng tự điển đem phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ chỉ tồn tại một nguyên vẹn âm "Y" đứng cuối, nguyên vẹn âm "Y" được phân phát âm là /ai/.

Xem thêm: công thức tính lãi suất ngân hàng

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn thuần một vài cơ hội giản dị nhằm những em hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ nguyên vẹn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đã và đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn thường xuyên tâm rèn luyện phân phát âm thường ngày nhằm ghi nhớ lâu những gì được học tập láo nháo đem sự tiến bộ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội phân phát âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em hoàn toàn có thể tưởng tượng đơn giản dễ dàng rộng lớn và trở thành mạnh mẽ và tự tin trong những công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh cho tới trẻ con em rộng lớn trong những công việc phân phát âm giờ đồng hồ Anh.