never give up là gì

However, he was determined to never give up, and this trait led to his eventual success.

Tuy nhiên, ông đang được đưa ra quyết định không khi nào quăng quật cuộc và tính phương pháp này đang được dẫn tới thành công xuất sắc về sau của ông.

Bạn đang xem: never give up là gì

It's a remarkable movie that will encourage you to never give up during the pursuit of your dreams.

Đây là 1 trong bộ phim truyện xứng đáng chúý tiếp tục khuyến nghị các bạn không khi nào quăng quật cuộc nhập quy trình theo dõi xua ước mơ của tôi.

It is also the spirit of determination to never give up, which has helped Kobe overcome the difficulty.

Kiev has made clear its determination to never give up the peninsula, which the international community regards as part of Ukraine.

Kiev đang được nêu rõ rệt lập ngôi trường rằng bọn họ tiếp tục không khi nào kể từ bỏ cung cấp hòn đảo Crimea, vốn liếng vẫn được xã hội quốc tế coi là 1 trong phần bờ cõi của Ukraine.

The important point is to never give up as your 70% day next year will be better than thở your 70% today.

Điểm cần thiết là đừng khi nào quăng quật cuộc vì thế 70% ngày của người tiêu dùng nhập năm tới tiếp tục chất lượng rộng lớn 70% ngày của người tiêu dùng ngày hôm nay.

I think the mostimportant message to underprivileged children is to never give up hope.

Tôi nghĩ về thông điệp quan liêu trọngnhất so với những trẻ nhỏ xấu số là đừng khi nào kể từ bỏ kỳ vọng.

Xem thêm: các cơ quan nhà nước

Heart lượt thích you hear about racehorses having… the heart to never give up, never give in, and never take no for an answer.

Trái tim như các bạn nghe về những con cái ngựa đua với trái ngược tim không khi nào quăng quật cuộc, không khi nào quăng quật cuộckhông khi nào không vấn đáp.

Against the odds you have always backed má and inspired má to never give up,” Kompany said.

I guess the lesson I want her to learn- a lesson which goes beyond medicine-is to never give up when there is still some fight left.

Tôi ham muốn con cái bé xíu hiểu bài học kinh nghiệm ở ngoài kiến thức và kỹ năng hắn học-đó là không khi nào kể từ bỏ Lúc vẫn còn đó chút ý thức đấu giành.

At Bayern I learned to never give up, to always work hard and to give my best.".

Tại Bayern, tôi học tập được xem cơ hội không khi nào quăng quật cuộc, luôn luôn cần mẫn luyện luyện và hiến đâng không còn kĩ năng của tôi.".

Whether its fate, these little known ways, or both-it is important to never give up on true love.

Xem thêm: vòng luân hồi khốn kiếp

Cho cho dù số phận của chính nó, những cơ hội không nhiều được nghe biết, hoặc cả hai-điều cần thiết là không khi nào kể từ bỏ thương yêu thực thụ.

She said,“When I was little he taught má to walk, taught má to smile,and taught má to never give up.

Cô bé xíu ghi chép bên trên Twitter:“ Khi con cái còn nhỏ thân phụ đang được dạy dỗ tôi có thể bước đi, dạy dỗ tôi biết cười cợt,dạy tôi không khi nào quăng quật cuộc.