mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy

Chúng tao vẫn luôn luôn phát biểu “Mùng 1 Tết phụ vương, mùng 2 Tết u, mùng 3 Tết thầy” tuy nhiên không nhiều người nắm rõ xuất xứ sâu sắc xa vời, ý nghĩa sâu sắc của lời nói này.