một hình chữ nhật có chu vi

Khách

Bạn đang xem: một hình chữ nhật có chu vi

Khách

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Đào Ngọc Anh

Vũ Như Mai

5 mon 3 2017 khi 10:06

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 5/2 : 2 = 5/4 (m)

Chiều nhiều năm là: ( 5/4 + 1/4 ) : 2 = 3/4 (m)
Chiều rộng lớn là: 3/4 - 1/4 = một nửa (m)
Đ/s:..

Trịnh Lan Vy

5 mon 3 2017 khi 10:07

Chiều rộng lớn = 1/2

Chiều nhiều năm = 3/4

k bản thân nhé!!!!!!!!!!!

Lê Thị Ngọc Ánh

Dương Đức Hà

28 mon 3 2021 khi 20:19

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :

         5/2 : 2 = 5/4 (m)

Ta sở hữu sơ đồ :

Chiều nhiều năm : Mik ko vẽ được, hòng chúng ta thông cảm

Chiều rộng lớn : 

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là :

      ( 5/4 - 1/4 ) : 2 = 3/8 (m)

Đ/S : 3/8 m

Lê Thị Ngọc Ánh

28 mon 3 2021 khi 20:25

chiều nhiều năm đâu bạn

Lã Thanh Hồng

Komuro Tairoku

12 mon 2 khi 20:42

Tổng chiều nhiều năm và rộng:
\(\dfrac{5}{2}:2=\dfrac{5}{4}\left(m\right)\)
Chiều dài:
\(\left(\dfrac{5}{4}+\dfrac{1}{4}\right):2=\dfrac{3}{4}\left(m\right)\)
Chiều rộng:
\(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\left(m\right)\)

Phan Hà Gia Hân

Hà Tuệ Minh

26 mon 5 2021 khi 20:25

Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là

               140:2=70 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là

         (140+16):2=78  (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là

                   140-78=62  (m)

H.anhhh(bep102) nhận tb ròi nhảy thân phụ...

26 mon 5 2021 khi 20:26

Nửa chu vi là :

140 : 2 =70(m)

Chiều nhiều năm là :

(70+16) : 2 = 43(m)

Chiều rộng lớn là :

 43 - 16 = 27(m)

Đ/s: nhiều năm : 43m; rộng lớn : 27m

Linh dayy

Nguyễn acc 2

28 mon 2 2022 khi 12:08

sao lại 50% hcn e nhỉ :>? 

NGUYỄN THANH TÀI

28 mon 2 2022 khi 12:09

đề cóa sai ko tê liệt >:D

LÊ QUỲNH ANH B

nguyen thi đua lan huong

22 mon 8 năm 2016 khi 11:30

Hiệu số phần cân nhau là :

6 - 1  = 5 ( phần )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

15 : 5 = 3 ( m )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

3 + 15 = 18 ( m)

Đáp số : chiều rộng lớn : 3m

              chiều nhiều năm : 15m

Bài 2 Nửa chu vi hình chữ nhật thuở đầu là :
280:2=140(m)
Nửa chu vi hình chữ nhật sau là :
248 :2 = 124 (m)
Vì nửa chu vi là chiều nhiều năm + rộng lớn nen chiều nhiều năm thuở đầu rộng lớn chiều nhiều năm sau là

140-124= 16 ( m )

Không biết chính ko nữa  , nếu như đúng cho bản thân 1 tích nha

LÊ ANH TÚ

18 mon 8 năm 2016 khi 16:08

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với biển đông

12875845184848

Kiều Hải Yến

Kiều Hải Yến

21 mon 3 2021 khi 16:22

các chúng ta vấn đáp giup bản thân thắc mắc này với

Cố Lâm Linh

21 mon 3 2021 khi 16:27

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :

         5/2 : 2 = 5/4 (m)

Ta sở hữu sơ đồ :

Chiều nhiều năm : Mik ko vẽ được, hòng chúng ta thông cảm

Chiều rộng lớn : 

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là :

      ( 5/4 - 1/4 ) : 2 = 3/8 (m)

Đ/S : 3/8 m

k mang lại mik nhá.

Nguyễn Hà Hiếu Ngân

ღ ☪áø /『ʈєɑɱ❖๖ۣۜƝƘ☆』ღ

29 mon 8 2021 khi 9:28

Giữ nguyên vẹn chiều rộng lớn và vội vàng chiều nhiều năm lên 4 đợt, thì chiều nhiều năm mới nhất vội vàng chiều nhiều năm thuở đầu 4 đợt. Coi chiều nhiều năm thuở đầu là một trong những phần, chiều nhiều năm mới nhất là 4 phần như vậy. Ta sở hữu sơ vật như hình vẽ.

Chiều nhiều năm thuở đầu của hình chữ nhật tê liệt là:

(51 – 6) : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật tê liệt là:

(15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật tê liệt là:

(15 + 9 ) × 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật tê liệt là:

15 × 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

               Diện tích:135m2

Lê Hoàng Minh +™( ✎﹏TΣΔM ΔΠGΣLS ΩҒ...

29 mon 8 2021 khi 9:34

Giữ nguyên vẹn chiều rộng lớn và vội vàng chiều nhiều năm lên 4 đợt, thì chiều nhiều năm mới nhất vội vàng chiều nhiều năm thuở đầu 4 đợt. Coi chiều nhiều năm thuở đầu là một trong những phần, chiều nhiều năm mới nhất là 4 phần như vậy. Ta sở hữu sơ vật như hình vẽ.

Chiều nhiều năm thuở đầu của hình chữ nhật tê liệt là:

(51 – 6) : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật tê liệt là:

(15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật tê liệt là:

(15 + 9 ) × 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật tê liệt là:

15 × 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

               Diện tích: 135m2

Phan Hà Gia Hân

Lưu Ái Đan

Le Hung Quoc

10 mon 9 2017 khi 19:38

tk mk nha , mk cần thiết gấp

Lưu Ái Đan

10 mon 9 2017 khi 19:38

giải quí mang lại dễ dàng nắm bắt nha