một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

Bạn đang xem: một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Thể tích của bể nước là:

$25 × 40 × 50=50000 (cm^{3})=50dm^{3}=50 lít$

`95% `Thể tích của bể là:

`50 : 100 × 95=47,5 (lít)`

$\dfrac{1}{4}$  Thể tích bể của bể cá là:

$\dfrac{1}{4} × 50= 12,5 (lít)$

Cần sụp tăng số lít nước nhằm `95%` thể tích của bể với nước là:

`47,5 - 12,5= 35 (lít)`

                   Đáp số: `35 lít.`

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.9

8 vote

Xem thêm: fed up with là gì