mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề mối liên hệ là phần kỹ năng cần thiết so với người học tập giờ Anh. Relative Clause được phân tạo thành mệnh đề quan hệ xác định và ko xác lập. quý khách hàng tiếp tục nắm vững về những loại mệnh đề này chưa? Hãy nằm trong ELSA Speak tìm hiểu hiểu và phân biệt nhị loại mệnh đề mối liên hệ này nhé.

Định nghĩa về mệnh đề quan lại hệ 

Mệnh đề mối liên hệ là 1 trong những phần của câu. Một mệnh đề mối liên hệ bao hàm nhiều kể từ hoặc là 1 trong những cấu tạo tương tự một câu. Người tớ sử dụng mệnh đề mối liên hệ nhằm bổ sung cập nhật, lý giải rõ rệt rộng lớn nội dung được phát biểu trước nó. 

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ xác định

Kiểm tra vạc âm với bài xích luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ví dụ: The skirt that she bought is very expensive. (Cái váy cô ấy một vừa hai phải mới tậu vô cùng cao giá.)

Trong câu bên trên tất cả chúng ta đem mệnh đề “that she has bought”. Mệnh đề này được dùng làm bổ sung cập nhật thêm vào cho danh từ xưa này là “the skirt”.

Mệnh đề mối liên hệ được phân tạo thành nhị loại là mệnh đề quan hệ xác định và ko xác lập.

Mệnh đề mối liên hệ xác định (Defining Relative Clause)

Loại mệnh đề này được dùng để giúp đỡ người phát âm, người nghe xác lập đúng mực người, sự vật, hiện tượng lạ, vụ việc đang rất được phát biểu cho tới nhập câu là ai, đồ vật gi, yếu tố này. Chức năng của mệnh đề này là toan ngữ và bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước nó. 

Chúng tớ ko thể lược quăng quật mệnh đề quan hệ xác định của câu vì như thế tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu ê. 

Ví dụ: He has given bu the last diary which she had written before she died. (Anh tớ một vừa hai phải đem mang đến tôi cuốn nhật ký sau cuối tuy nhiên cô ấy tiếp tục viết lách trước lúc tắt hơi.)

=> Có những cuốn nhật ký của những người dân không giống tuy nhiên anh tớ chỉ lựa chọn đem cuốn nhật ký sau cuối tuy nhiên cô nàng này đã viết lách trước lúc tắt hơi.

Nếu lược quăng quật mệnh đề “which she had written before she died” tất cả chúng ta sẽ không còn biết cuốn nhật ký được nói tới là cuốn này.

Mệnh đề mối liên hệ ko xác định (Non-defining Relative Clause)

Mệnh đề này được dùng làm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho 1 danh kể từ hoặc cả một mệnh đề trước ê của câu. Vị trí của mệnh đề này thông thường sau danh kể từ, hoặc mệnh đề tuy nhiên nó trượt nghĩa. Tuy nhiên, mệnh đề ko xác lập ko nên là bộ phận tăng thêm ý nghĩa cần phải đem nhập câu, nên là trọn vẹn hoàn toàn có thể lược quăng quật tuy nhiên ko tác động cho tới nghĩa cộng đồng của câu mong muốn diễn tả.

Xem thêm: môi trường tự nhiên là gì

Ví dụ: The dress which I bought at this shop is very expensive. (Chiếc váy tôi mua sắm ở siêu thị này, có mức giá vô cùng giắt.)

Mệnh đề “which I bought at this shop” chỉ mất ứng dụng bổ sung cập nhật tăng vấn đề về cái váy. Nếu như lược quăng quật mệnh đề này, nó không tồn tại tác dụng cho tới nghĩa của câu “the dress is very expensive”.

Một số cảnh báo về Non-defining Relative Clause Khi sử dụng 

lưu ý về mệnh đề mối liên hệ ko xác lập | ELSA Speak

Khi dùng mệnh đề mối liên hệ ko xác lập, cần thiết lưu ý:

 • Không thay cho thế những đại kể từ who, which, whom vị đại kể từ mối liên hệ that

Ví dụ:

My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

My brother is a student that has received a scholarship. => sai

 • Không lược quăng quật đại kể từ quan lại hệ

Ví dụ:

The boy, who is sitting next vĩ đại her, is my son.=> đúng

The boy, sitting next vĩ đại her, is my son. => sai

 • Sử dụng which hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật nghĩa cho tất cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

The result is very good. This makes bu happy. => The result is very good which makes bu happy. 

 • Non-defining Relative Clause mở màn vị những cụm kể từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Các kể từ này hoàn toàn có thể bịa đặt trước đại kể từ mối liên hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi tiếp tục gửi toàn bộ đồ vật, cô ấy không sở hữu và nhận được kiểu này cả.)

Xem thêm: thất ngôn tứ tuyệt đường luật

Cách phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định 

Vậy đằm thắm nhị mệnh đề đang được phát biểu đem gì không giống nhau? Hãy nằm trong coi nhập bảng đối chiếu sau:

Mệnh đề mối liên hệ xác địnhMệnh đề mối liên hệ ko xác định
Vai trò xác lập vụ việc, vật, người. Nếu không tồn tại mệnh đề này sẽ không còn biết này là ai, đồ vật gi, kiểu nào…
Ví dụ: The man who is sitting in front of the church is following bu. 

Vai trò bổ sung cập nhật tăng vấn đề nhằm rõ ràng rộng lớn. Dù không tồn tại mệnh đề này, tất cả chúng ta vẫn biết này là ai, đồ vật gi, và ra làm sao.
Ví dụ: Nam, who is sitting in front of the church, is following bu.
Không ngăn cơ hội những mệnh đề vị vết phẩyDùng vết phẩy nhằm ngăn cơ hội mệnh đề chủ yếu và phụ
Bổ sung chân thành và ý nghĩa không những mang đến danh kể từ, đại kể từ mặc cả một mệnh đềChỉ bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ, ko bổ sung cập nhật nghĩa mang đến mệnh đề.
Sự không giống nhau đằm thắm mệnh đề xác lập và ko xác định

Bài luyện áp dụng

Bạn test phối kết hợp những câu sau đây và dùng mệnh đề quan hệ xác định, ko xác lập nhé:

 1. She sent letters vĩ đại bu. These letters were not delivered vĩ đại bu.
 2. I met a woman. Her son is a student in my class.
 3. We have visited Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam.
 4. Nobody can find the boy. He has been lost since January.
 5. He looks very angry with his daughter. She is wearing a short and red skirt.
 6. We don’t know how vĩ đại solve this problem. It makes us stressed.
 7. My father has sent some cakes. He made them.
 8. Why don’t you want vĩ đại eat this ice-cream? She spent a lot of time doing it for you. 
sử dụng thuần thục mệnh đề mối liên hệ nhập tiếp xúc nằm trong ELSA Speak

Mệnh đề mối liên hệ xác lập và ko xác lập thông thường tạo nên lầm lẫn cho những người học tập, vì như thế thực tiễn chúng tương đối kiểu như nhau, song khi sự khác lạ gần như là khó khăn phân toan. ELSA Speak tiếp tục kiến thiết hàng trăm ngàn bài xích rèn luyện giờ Anh, nhập ê đem bài xích luyện về mệnh đề mối liên hệ. Để dùng thuần thục mệnh đề mối liên hệ Khi tiếp xúc, hãy chuyển vận phần mềm luyện phát biểu giờ Anh ELSA Speak và thưởng thức nhé!