mệnh đề if loại 1

Câu ĐK loại 1 đem cấu hình ra làm sao và đem điều gì quánh biệt?


 1. Cấu trúc câu ĐK loại 1

Định nghĩa: Câu ĐK loại 1 thông thường dùng để làm đưa ra một ĐK rất có thể đem thiệt (ở lúc này hoặc tương lai) với thành phẩm rất có thể xẩy ra.

Bạn đang xem: mệnh đề if loại 1

Cấu trúc:

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì lúc này đơn

Will + Động kể từ vẹn toàn mẫu

Cách dùng:

 • Mệnh đề If rất có thể hàng đầu câu hoặc thân mật câu. Thông thông thường, mệnh đề trước If phân chia ở thì lúc này đơn, còn mệnh đề sau thì phân chia ở thì sau này đơn.

Câu ĐK loại 1 dùng để làm chỉ vấn đề rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai

 • EX: If I get up early in the morning, I will go lớn school on time. 
 • Nếu tôi dậy sớm nhập buổi sớm, tôi sẽ tới ngôi trường học tập đích giờ.

>>> Câu ĐK loại 1 rất có thể dùng nhằm đề xuất và khêu gợi ý

 • EX: If you need a ticket, I can get you one.
 • Nếu bạn phải mua sắm vé, tôi rất có thể mua sắm dùm chúng ta một chiếc.

>>> Câu ĐK loại 1 dùng để làm chú ý hoặc đe dọa

 • EX: If you come in, he will kill you. 
 • Nếu chúng ta phi vào cơ, anh tớ tiếp tục thịt chúng ta.

Một vài ba cảnh báo về câu ĐK loại 1

>>> Thông thường rất có thể dùng thì lúc này đơn nhập cả nhị mệnh đề.

 • Cách người sử dụng này Có nghĩa là vấn đề này luôn luôn tự động hóa xẩy ra theo gót sau vấn đề không giống.
 • EX: If David has any money, he spends it.
 • Nếu David đem đồng nào là, anh ấy tiếp tục tiêu xài đồng ấy.

>>> cũng có thể dùng “will” nhập mệnh đề IF Lúc tất cả chúng ta thể hiện yêu thương cầu

 • EX: If you’ll wait a moment, I’ll find someone lớn help you. (= Please wait a moment … )
 • Nếu chúng ta đợi một lúc, tôi tiếp tục dò thám người giúp cho bạn.

>>> cũng có thể dùng thì lúc này tiếp nối hoặc lúc này hoàn thành xong nhập mệnh đề IF

 • Ex: If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. 
 • Nếu tất cả chúng ta mong muốn có rất nhiều khách hàng tham lam quan liêu thì kho lưu trữ bảo tàng cần thiết thiệt thật sạch sẽ.

>>>Trong trường thích hợp rất có thể xẩy ra nhập sau này và nhấn mạnh vấn đề nhập tính liên tiếp, hiện trạng đang được ra mắt, hoàn thành xong của vấn đề.

Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.

 • Ex: If we go trang chính today, we will be having a các buổi tiệc nhỏ tomorrow.
 • Nếu tất cả chúng ta về ngôi nhà ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ sở hữu được một buổi tiệc ngày mai.

Trường thích hợp thể hiện nay sự được chấp nhận, đồng ý, khêu gợi ý

 Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... may/can + V-inf.

 • EX: If it’s a nice day tomorrow, we’ll go lớn the beach.
 • Nếu ngày mai trời đẹp mắt, Shop chúng tôi tiếp tục lên đường biển khơi.

Với câu khêu gợi ý, đề xuất, đòi hỏi, khuyên nhủ răn tuy nhiên nhấn mạnh vấn đề về hành động

Xem thêm: sơ đồ tư duy toán

Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... would lượt thích to/must/have to/should... + V-inf.

 • EX: If you want lớn lose weight, you should bởi some exercise.
 • Nếu mình thích hạn chế cân nặng thì nên thực hiện bài xích luyện tập.

Với câu khẩu lệnh (chủ ngữ ẩn ở mệnh đề chính) 

Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.

 • EX: If you are thirty, drink a cup of water.
 • Nếu chúng ta khát, hãy tợp một ly nước.

câu ĐK loại 1

>>>Video bài xích giảng về câu điều kiện 


san-ve-dai-nhac-hoi-sinh-nhat-anh-ngu-ms-hoa-11-tuoi

2. Các đổi thay thể của câu ĐK loại 1

Biến thể mệnh đề chính

Trường thích hợp thể hiện nay sự đồng ý

 •  If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Trường thích hợp rất có thể xẩy ra nhập sau này và nhấn mạnh vấn đề hiện trạng thao diễn ra/hoàn trở nên của sự việc việc

 • If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) 
 • Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.
 • (Nếu tất cả chúng ta khởi công thiết kế cửa hàng này ngày hôm nay, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn thành xong xong xuôi trước mon Tư)

Trường thích hợp câu khêu gợi ý, khuyên nhủ nhủ, đòi hỏi hoặc đề xuất.

 • If + S + simple present, S + would lượt thích to/must/have to/should + V-inf
 • Ex: If you want lớn meet my quấn, you should wait for a while. (Nếu mình thích gặp gỡ sếp tôi, thì chúng ta nên đợi một lúc.)

Trường thích hợp câu khẩu lệnh.

 • If + S + simple present, (Don’t ) + V-inf
 • Ex: If you don’t leave now, you will miss the bus. (Nếu giờ đây chúng ta ko lên đường thì các bạn sẽ nhỡ chuyến xe cộ buýt.)

Biến thể mệnh đề IF

Trường thích hợp vấn đề đang được xẩy ra nhập lúc này.

 • If + S + present continuous , S + will + V_inf
 • Ex: If you are studying, I will not disturb you. (Nếu chúng ta đang được học tập thì tôi sẽ không còn nhiều chuyện chúng ta.)

Trường thích hợp vấn đề ko vững chắc về thời hạn.

 • If + S + present perfect, S + will + V-inf
 • Ex: If he has finished cooking, I will try out his food. (Nếu anh tớ nấu nướng xong xuôi thì tôi tiếp tục demo những khoản của anh ấy ấy.)

Xem thêm: TẤT TẦN TẬT VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN TẠI ĐÂY

3. Bài tập

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.
2. What will you bởi if you _____ (not / go) away for the weekend ?
3. The game _____ (start) if you put a coin in the slot.
4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.
5. We’ll have lớn go without John if he ( not arrive) _____soon.
6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.
7. If she _____ (accept) your thẻ and roses, things will be very much hopeful.
8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go lớn the beach.
9. If she (come) _____ late again, she’ll lose her job.
10. If he (wash) _____my xế hộp, I’ll give him $20.
11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.
12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?
13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to bởi any work.
14. If we leave the xế hộp here, it (not be) _____ in anybody’s way.
15. Someone (steal) _____ your xế hộp if you leave it unlocked.
16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.
17. If you come late, they (not let) _____you in.
18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.
19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.
20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

Đáp án

1. is
2. don’t go
3. will start
4. are
5. doesn’t arrive
6. is
7. accepts
8. falls
9. comes
10. washes
11. doesn’t start
12. will you repay
13. won’t be able
14. won’t be
15. will steal
16. sells
17. won’t let
18. don’t go
19. eats
20. will happen


Hy vọng với những share bên trên phía trên của cô ấy Hoa sẽ hỗ trợ những em ôn luyện và học hành hiệu suất cao rộng lớn nhé!

Xem thêm: cách tính chiết khấu phần trăm

Hẹn tái ngộ những em nhập công ty ngữ pháp câu ĐK loại 2 nhập bài học kinh nghiệm tiếp sau nhé.

Để được tư vấn không tính tiền về suốt thời gian học tập tiếp xúc cho tất cả những người mất mặt gốc, chúng ta nhằm lại vấn đề bên trên phía trên và để được tương hỗ nhé!