mẫu tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư là hình mẫu sách vở được dùng phô trở thành trong những tổ chức triển khai, ban ngành, đoàn thể, công ty. Dưới phía trên, LuatVietnam tiếp tục ra mắt một số trong những hình mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư thịnh hành, vận dụng trong vô số nhiều tình huống.

Bạn đang xem: mẫu tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn phiên bản được dùng để làm trình diễn, lời khuyên với cung cấp bên trên một vụ việc hoặc phê chuẩn chỉnh một mái ấm trương, quyết sách này cơ nhằm van lơn tóm lại, lãnh đạo của cung cấp bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi ví dụ không giống nhau, vô cơ hình mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư là hình mẫu sách vở được dùng kha khá thịnh hành. Đây là hình mẫu giấy má được những đơn vị chức năng, ban ngành, tổ chức triển khai lập rời khỏi và trình lên ban ngành cung cấp bên trên nhằm trình về sự tương hỗ ngân sách đầu tư dùng vô việc làm này cơ của ban ngành.

Trong Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư cần thiết nêu rõ rệt nguyên nhân, mục tiêu của việc van lơn ngân sách đầu tư, nấc ngân sách đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các lời khuyên không giống.

mai to tướng trinh tiết van lơn kinh phi
Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư được dùng thịnh hành trong những ban ngành, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư vô một số trong những ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v van lơn ngân sách đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ bám theo Quyết toan......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do yêu cầu quan trọng nên (lý bởi van lơn kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... van lơn mái ấm trương được dùng ngân sách đầu tư vô việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất khao khát sự đánh giá và chấp thuận đồng ý của ban ngành cung cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư dành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v van lơn ngân sách đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban hướng dẫn ……………….

Căn cứ bám theo Quyết toan ………………… của Công ty.

Căn cứ bám theo tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] van lơn trình lên …………… van lơn mái ấm trương được dùng ngân sách đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính đề xuất Ban hướng dẫn Công ty tạo ra ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: 11 chế độ trong ngày

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá bán (dự tính)

Thành tiền

Tổng ngân sách đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính khao khát sẽ có được sự chấp thuận đồng ý kể từ Ban hướng dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ rệt bọn họ tên)

2.3 Mẫu tờ trình van lơn ngân sách đầu tư mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc van lơn ngân sách đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã .................

Căn cứ đưa ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự phú dự trù chi ngân sách đất nước năm ........

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do yêu cầu cung cấp thiết rất cần phải sắm sửa vũ trang, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy thị xã ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ........... van lơn mái ấm trương dùng ngân sách đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... tiến hành sắm sửa vũ trang, hạ tầng vật hóa học ví dụ như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất khao khát sự đánh giá chấp thuận đồng ý của Phòng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy thị xã ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số Note khi viết lách Tờ trình van lơn kinh phí

- Thể hiện tại rõ rệt yêu cầu lời khuyên và mong ước được cung cấp ngân sách đầu tư vô tổ chức;

- Thể hiện tại vô tính quan trọng của việc sắm sửa trang vũ trang. Từ cơ đáp ứng hiệu suất cao so với yêu cầu dùng của đơn vị chức năng. Các trang vũ trang này cần phải chuẩn bị là yêu cầu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: đề thi b1 tiếng anh

- Các nội dung hỗ trợ nên đúng mực, thể hiện tại rõ rệt yêu cầu cung cấp duyệt ngân sách đầu tư mang đến mục tiêu sắm sửa ví dụ.

- Phải sở hữu nguyên nhân thuyết phục mang đến việc van lơn ngân sách đầu tư và trình diễn ví dụ số chi phí cần thiết tương hỗ, van lơn cung cấp. Xác toan những vũ trang, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị mang đến tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua chuyện về giá bán tiền bạc từng vũ trang dựa vào đo lường, bằng vận yêu cầu sắm sửa.

Trên đó là một số trong những hình mẫu Tờ trình van lơn ngân sách đầu tư được sử dụng thịnh hành. Nếu còn yếu tố vướng vướng, độc giả phấn chấn lòng contact 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.