mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Công ty xuất quỹ nhằm chi trả chi phí mua sắm vật liệu phát triển thì kế toán tài chính cần dùng kiểu phiếu chi nào? – Anh Thư (Hậu Giang).

1. Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Đơn vị[1]:.................

Bạn đang xem: mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 - TT

(Ban hành theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

            PHIẾU CHI[2]                                            Quyển số:..............

  Ngày .....mon .....năm 2023                                      Số:...............

                                                                                    Nợ:...............

    Có:...............

Họ và thương hiệu người nhận tiền:............................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Lý tự chi[3]:...................................................................................................................................................

Số tiền[4]:........................................(Viết tự chữ):.....................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Kèm theo[5].............................................................. Chứng kể từ gốc:

Ngày ......mon ......năm 2023

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

Đã nhận đầy đủ số chi phí (viết tự chữ):..............................................................................................................

Xem thêm: tre xanh xanh tự bao giờ

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ[6] (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..........................................................................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài nên đóng góp dấu)


[1] Ghi rõ ràng thương hiệu công ty và địa điểm công ty dùng phiếu chi.

[2] - Lập phiếu chi nhằm mục đích xác lập những khoản chi phí mặt mũi, nước ngoài tệ thực tiễn xuất quỹ và thực hiện địa thế căn cứ nhằm thủ quỹ xuất quỹ, ghi bong quỹ và kế toán tài chính ghi bong kế toán tài chính.

- Phiếu chi nên đóng góp trở thành quyển, trong những Phiếu chi nên ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi nên tiến công liên tiếp trong một kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu chi nên ghi rõ ràng ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, mon, năm chi chi phí.

- Phiếu chi được lập trở thành 3 liên và chỉ với sau Lúc đem đầy đủ chữ ký (Ký theo đòi từng liên) của những người lập phiếu, kế toán tài chính trưởng, giám đốc, thủ quỹ vừa được xuất quỹ. Sau Lúc nhận đầy đủ số chi phí người nhận chi phí nên ghi số chi phí đã nhận được bằng văn bản, ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta, thương hiệu nhập Phiếu chi.

+ Liên 1 lưu ở  điểm lập phiếu.

+ Liên 2 thủ quỹ dùng để làm ghi bong quỹ và đem tới kế toán tài chính cùng theo với bệnh kể từ gốc nhằm nhập bong kế toán tài chính.

+ Liên 3 giao phó cho tất cả những người nhận chi phí.

[3] Ghi rõ ràng nội dung chi chi phí.

[4] Ghi ngay số và bằng văn bản số chi phí xuất quỹ, ghi rõ ràng đơn vị chức năng tính là đồng VN, hoặc USD ...

[5] Ghi con số bệnh kể từ gốc tất nhiên Phiếu chi.

[6] Nếu là chi nước ngoài tệ nên ghi rõ ràng tỷ giá bán, đơn giá bán bên trên thời gian xuất quỹ nhằm tính rời khỏi tổng số chi phí theo đòi đơn vị chức năng đồng xu tiền ghi bong.

Mẫu 02-TT về phiếu chi theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Nguyên tắc kế toán tài chính tiền

Căn cứ Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC, lý lẽ kế toán tài chính chi phí được quy tấp tểnh như sau:

- Kế toán nên ngỏ bong kế toán tài chính biên chép hằng ngày liên tiếp theo đòi trình tự động đột biến những khoản thu, chi, xuất, nhập chi phí, nước ngoài tệ và tính rời khỏi số tồn bên trên quỹ và từng thông tin tài khoản ở Ngân sản phẩm bên trên từng thời gian nhằm tiện cho tới việc đánh giá, so sánh.

- Các khoản chi phí tự công ty không giống và cá thể ký cược, ký quỹ bên trên công ty được vận hành và bắt bẻ toán như tiền bạc công ty.

- Khi thu, chi nên đem phiếu thu, phiếu chi và đem đầy đủ chữ ký theo đòi quy tấp tểnh của chính sách bệnh kể từ kế toán tài chính.

- Kế toán nên theo đòi dõi cụ thể chi phí theo đòi nguyên vẹn tệ. Khi đột biến những thanh toán tự nước ngoài tệ, kế toán tài chính nên quy thay đổi nước ngoài tệ rời khỏi Đồng nước ta theo đòi nguyên vẹn tắc:

+ Cạnh Nợ những thông tin tài khoản chi phí vận dụng tỷ giá bán thanh toán thực tế;

+ Cạnh Có những thông tin tài khoản chi phí vận dụng tỷ giá bán ghi bong trung bình gia quyền.

- Tại thời gian lập Báo cáo tài chủ yếu theo đòi quy tấp tểnh của pháp lý, công ty nên Review lại số dư nước ngoài tệ và vàng chi phí tệ theo đòi tỷ giá bán thanh toán thực tiễn.

Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông

3. Sử dụng, vận hành, in và sản xuất biểu kiểu bệnh kể từ tiếp toán

Căn cứ Điều 121 Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc dùng, vận hành, in và sản xuất biểu kiểu bệnh kể từ kế toán tài chính được quy tấp tểnh như sau:

- Các công ty rất có thể mua sắm sẵn hoặc tự động design kiểu, tự động in, tuy nhiên nên đáp ứng những nội dung hầu hết của loại bệnh kể từ quy tấp tểnh bên trên Điều 17 Luật Kế toán năm ngoái.

- Chứng kể từ nên được bảo vệ cảnh giác, ko được nhằm hư đốn hư đốn, mục nát nhừ. Séc và sách vở có mức giá nên được vận hành như chi phí. Các công ty đem dùng bệnh kể từ năng lượng điện tử cho tới sinh hoạt tài chính, tài chủ yếu và ghi bong kế toán tài chính thì nên vâng lệnh theo đòi quy tấp tểnh của những văn phiên bản pháp lý về chứng bệnh kể từ năng lượng điện tử.