mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm ni, ngày.........mon …..năm 20…., bên trên tòa nhà số..................Chúng tôi ký thương hiệu sau đây bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé A):

Ông/bà (tên ngôi nhà ăn ý đồng) ................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé B):

Ông/bà................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

Sau khi thỏa thuận hợp tác, nhị mặt mũi thống nhất như sau:

1. Nội dung mướn chống trọ

Bên A mang đến Bên B mướn 01 chống trọ số............. bên trên tòa nhà số............................................Với thời hạn là:................ mon, giá bán thuê:..........................đồng (Bằng chữ ......................................). Chưa bao hàm chi phí: năng lượng điện sinh hoạt, nước.

2. Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo tòa nhà mang đến mướn không tồn tại giành chấp, năng khiếu khiếu nại.

Đăng ký với cơ quan ban ngành địa hạt về giấy tờ thủ tục mang đến mướn chống trọ.

3. Trách nhiệm Mé B

Xem thêm: thu vien de thi va kiem tra

Đặt cọc với số chi phí là............................đồng (Bằng chữ ......................................), giao dịch thanh toán chi phí mướn chống mỗi tháng vào ngày ……. + chi phí năng lượng điện + nước.

Đảm bảo những khí giới và sửa chữa thay thế những hỏng lỗi nhập chống trong lúc dùng. Nếu ko sửa chữa thay thế thì khi trả chống, mặt mũi A tiếp tục trừ nhập chi phí bịa đặt cọc, độ quý hiếm ví dụ được xem theo đuổi giá bán thị ngôi trường.

Chỉ dùng chống trọ nhập mục tiêu ở, với con số tối nhiều không thực sự 04 người (kể cả con trẻ em); ko chứa chấp những khí giới tạo nên cháy và nổ, sản phẩm cấm... cung ứng sách vở tùy thân mật nhằm ĐK tạm trú theo đuổi quy tấp tểnh, lưu giữ gìn bình an trật tự động, nếp sinh sống văn hóa truyền thống đô thị; ko tụ luyện ăn nhậu, bài bạc và những hành động vi phạm pháp lý không giống.

Không được tự động ý tôn tạo thăm dò trúc chống hoặc tô điểm tác động cho tới tường, cột, nền... Nếu mong muốn bên trên cần trao thay đổi với mặt mũi A sẽ được thống nhất

4. Điều khoản thực hiện

Hai mặt mũi tráng lệ và trang nghiêm tiến hành những quy tấp tểnh bên trên nhập thời hạn mang đến mướn, nếu như mặt mũi A lấy chống cần báo mang đến mặt mũi B tối thiểu 01 mon, hoặc ngược lại.

Sau thời hạn mang đến mướn ….. mon nếu như mặt mũi B mong muốn nhị mặt mũi kế tiếp thương lượng giá bán mướn nhằm gia hạn ăn ý đồng bởi vì mồm hoặc tiến hành như sau.

Số phen gia hạn

Thời gian dối gia han (tháng)

Từ ngày

Đến ngày

Giá thuê/ mon (triệu đồng)

Ký tên

1

2

Xem thêm: co be quang khan đo

        Mé B                                                                 Mé A

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)                                             (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)             

(Hợp đồng này chỉ mang ý nghĩa hóa học tham ô khảo)