mẫu công văn thông báo

Công văn thông tin là văn phiên bản được dùng thông dụng trong số cơ sở Nhà nước, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp… Trong nội dung bài viết tiếp sau đây LuatVietnam tiếp tục cung ứng một số trong những hình mẫu Công văn thông tin thông dụng và chỉ dẫn cơ hội biên soạn Công văn.

Bạn đang xem: mẫu công văn thông báo

1. Công văn thông tin là gì? Khi này cần thiết thực hiện Công văn thông báo?

Công văn là 1 loại văn phiên bản hành chủ yếu được quy tấp tểnh bên trên Nghị tấp tểnh 30/2020/NĐ-CP gồm những: Công văn dùng làm thông tin, khuyến nghị, ý kiến đề nghị,…

Trong cơ, Công văn thông tin là văn phiên bản được dùng thông dụng với mục tiêu thông tin về một việc này cơ của cơ sở, tổ chức triển khai, công ty nhằm công ty không giống biết, kể từ cơ với phương phía triển khai những việc làm tiếp sau cho tới thích hợp.

Như vậy, rất có thể thấy Công văn thông tin được biên soạn thảo khi mặt mày biên soạn Công văn mong muốn truyền đạt thông tin này cơ, thông thường được dùng trong số ngôi trường hợp:

- Trường thích hợp pháp lý, thích hợp đồng,… với quy tấp tểnh sẽ phải rời khỏi thông tin như: Thông báo hoàn thành thích hợp đồng làm việc, thích hợp đồng mướn ngôi nhà, thích hợp đồng thích hợp tác…

- Trường thích hợp pháp lý, thích hợp đồng, điều lệ công ty lớn,… ko sẽ phải thông tin tuy nhiên việc thông tin là quan trọng như: Thông báo về sự lừ đừ ship hàng, thông tin về thời hạn phó hàng…

Một số Công văn thông tin được dùng phổ biển khơi lúc bấy giờ như:

- Công văn thông tin thay cho thay tên, vị trí công ty;

- Công văn thông tin thời hạn phó hàng;

- Công văn thông tin hoàn thành thích hợp đồng;…

cong khẩn khoản thong bao

2. Nội dung Công văn thông tin bao gồm những gì?

Tại Điều 8 Nghị tấp tểnh 30/2020/NĐ-CP quy tấp tểnh những bộ phận chủ yếu với vô hình mẫu Công văn thưa cộng đồng, Công văn thông tin thưa riêng biệt gồm:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

- Tên cơ sở, tổ chức triển khai phát hành Công văn thông báo;

- Số, ký hiệu của Công văn;

- Địa điểm và thời hạn phát hành Công văn;

- Tên loại và trích yếu hèn nội dung Công văn;

- Nội dung Công văn;

- Chức vụ, chúng ta thương hiệu và chữ ký của người dân có thẩm quyền ban hành;

- Dấu, chữ ký số của cơ sở, tổ chức triển khai.

- Nơi nhận.

3. Một số hình mẫu Công văn thông tin được sử dụng phổ biến

3.1 Mẫu Công văn thông tin chung

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
----------------

Số: …/CV-…

V/v thông báo

…………., ngày … mon … năm …

Kính gửi: Công ty…………….

(Địa chỉ:………………………………………….)

Căn cứ quy tấp tểnh bên trên điểm…. Khoản…. Điều…… Hợp đồng/… số……… thân thiện Quý công ty/…. Và (công ty) tôi, nhị mặt mày với thỏa thuận hợp tác về việc…………… Theo cơ, vô ngôi trường hợp…….. công ty lớn tôi với quyền/nghĩa vụ thông báo…………. cho tới Quý công ty lớn để……………

Do vậy, (công ty) tôi thực hiện đơn này nhằm thông tin cho tới Quý công ty lớn biết sự việc……….. Cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Phần này, các bạn trình diễn những vấn đề, vụ việc tuy nhiên mình muốn thông tin cho tới công ty nhận công văn)

(Công ty) tôi cam kết những vấn đề tuy nhiên (công ty) tôi đã thông báo trên đấy là trọn vẹn đích thị thực sự. Nếu sai (công ty) tôi van Chịu trọn vẹn trách móc nhiệm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                              Giám đốc

- Như trên;                                     (Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Lưu: VT;

3.2 Mẫu Công văn thông tin hoàn thành thích hợp đồng dịch vụ

CÔNG TY

….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Số: …/…

…., ngày …., tháng …., năm ….

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt Hợp đồng số …

Kính gửi:………………………………… ……………….

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số … giữa công ty ………….. và công ty ………… (nếu có thỏa thuận);

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Công ty ……………. van thông báo đến Quý công ty lớn về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

Công ty …………………….. đã vi phạm Khoản … Điều … quy định vô Hợp đồng dịch vụ số …. (nếu vô hợp đồng có thỏa thuận) hoặc vi phạm Khoản … Điều … quy định vô Bộ luật Dân sự năm ngoái. Mặc dù công ty lớn …………………….. đã nhiều lần nhắc nhở, công ty lớn ……………………. vẫn tiếp tục vi phạm làm cho thiệt hại lớn cho quý doanh nghiệp …………………… Chính vì vậy, Công ty ……………………… đơn phương chấm dứt hợp đồng cty sớm … từ ngày … tháng … năm …

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty lớn ………………………………….. có nghĩa vụ thực hiện tất cả công việc ko hoàn thành bám theo hợp đồng. Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty……………… sẽ thu hồi lại … và ko chịu trách nhiệm với những tổn thất công ty lớn …………………………….. gặp phải (nếu có)

Đề nghị công ty lớn …………………… tiếp nhận và thực hiện. Trân trọng!

Xem thêm: 7 nu cuoi xuan mua 2 tap 2

Đại diện công ty

(Ký thương hiệu và đóng dấu)

3.3 Mẫu Công văn thông tin phó hàng

CÔNG TY ….

Số: …/CV- …

V/v: thông tin phó hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
----------------

……., ngày  … mon … năm …

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

(Hoặc công ty không giống với thẩm quyền, tùy nằm trong vô công ty tuy nhiên các bạn thông tin là công ty nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty công ty chúng tôi với thỏa thuận với Quý công ty lớn Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Theo quy tấp tểnh tại………… Hợp đồng này, Công ty công ty chúng tôi với nhiệm vụ phó những tài sản/hàng hóa với hình mẫu, con số, unique,… sau:

STT

Tên sản phẩm

Chất lượng

Số lượng

Đơn giá

Tổng

Ghi chú

Cho Quý công ty lớn trước …giờ ….phút ngày… tháng…. năm……. qua loa bưu năng lượng điện.

Và bám theo quy tấp tểnh tại………….. Hợp đồng này, sau khoản thời gian với xác nhận đã nhận được sản phẩm của bưu năng lượng điện, Quý công ty lớn tiếp tục giao dịch số tiền………….. VNĐ (Bằng chữ:……………. nước Việt Nam Đồng) cho tới Công ty công ty chúng tôi qua loa công thức gửi chi phí bên trên Ngân sản phẩm vô thông tin tài khoản số………………….. Ngân hàng…………….- Chi nhánh……………..

Ngày… tháng…. năm….., công ty lớn công ty chúng tôi tiếp tục gửi số tài sản/hàng hóa theo như đúng vấn đề xác lập vô Hợp đồng………. qua loa Bưu điện………..

Để tạo ra ĐK cho tới Quý công ty lớn sẵn sàng kho chứa/bãi/… khi sẽ có được số sản phẩm hóa/tài sản bên trên, Công ty công ty chúng tôi làm mướn văn này nhằm thông tin cho tới Quý công ty lớn biết về sự Công ty công ty chúng tôi tiếp tục phó hàng/…. với con số, unique,… như tiếp tục nêu vô Hợp đồng cho tới Bưu điện………. vô hồi ….giờ ….phút ngày…. tháng….. năm……. (Tôi van gửi tất nhiên Công văn này 01 Bản sao Biên lai…………. nhằm chứng tỏ tính đúng mực của vấn đề này)

Công ty công ty chúng tôi van cam kết những vấn đề tiếp tục nêu bên trên là chân thực, đích thị thực sự và van Chịu mọi trách nhiệm đột biến.

Trân trọng thông tin nhằm Quý công ty lớn được biết và van cảm ơn!

Nơi nhận:                              Giám đốc công ty

- Như trên;                            (Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Lưu: VT;

3.4 Mẫu Công văn thông tin thay cho thay đổi vị trí công ty

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

Số:……/CV-…..

Về việc thông tin thay cho thay đổi địa chỉ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

(Hoặc công ty không giống với thẩm quyền, tùy nằm trong vô công ty tuy nhiên các bạn thông tin là công ty nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty công ty chúng tôi với thỏa thuận với Quý công ty lớn Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Trong Hợp đồng dân sự này, Công ty công ty chúng tôi với thể hiện vấn đề về Địa chỉ công ty lớn như sau:……………………………………………

Tuy nhiên, bám theo tiếp hoạch/chỉ đạo của……….., kể từ ngày… tháng…. năm……, Công ty công ty chúng tôi tiếp tục gửi trụ sở/địa điểm kinh doanh/… kể từ địa chỉ……………………….. về địa chỉ…………………………

Để tách việc liên lạc/thực hiện nay nhiệm vụ phó tài sản/… của Quý công ty lớn và công ty lớn công ty chúng tôi bị tác động vô thời hạn kể từ ngày…. tháng…. năm…. vì thế công ty lớn công ty chúng tôi không thể đặt điều trụ sở/kinh doanh/… bên trên địa điểm………………… Chúng tôi làm mướn văn này nhằm thông tin cho tới Quý cơ sở vụ việc bên trên, ghi nhận vụ việc, kể từ ngày…. tháng…. năm….., Công ty công ty chúng tôi tiếp tục gửi địa điểm……….. kể từ địa chỉ……………. thanh lịch địa chỉ…………….

Công ty công ty chúng tôi van cam kết những vấn đề tiếp tục nêu bên trên là chân thực, đích thị thực sự và van Chịu từng trách móc nhiệm đột biến.

Kính hy vọng Quý công ty lớn kiểm tra và dùng địa mới chỉ của Công ty/… công ty chúng tôi là tại………… cho tới những sinh hoạt kể từ ngày…. tháng…. năm…….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

– Như trên;                                (Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng chúng ta tên)

– Lưu VT (……).

4. Hướng dẫn biên soạn Công văn thông báo

Khi biên soạn Công văn thông tin, cần thiết chú ý những yếu tố sau:

- Nêu rõ ràng nội dung thông tin về yếu tố gì;

- Tên cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể ý định gửi Công văn cho tới (nơi nhận Công văn);

- Tên đơn vị chức năng, cơ sở, tổ chức triển khai hoặc cá thể với quyền hạn và nhiệm vụ tương quan vô vụ việc hoặc vô nội dung Công văn;

- Địa chỉ cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với tương quan nhằm tiêu thụ đơn; số điện thoại cảm ứng đơn vị/cá nhân nhận Công văn, số điện thoại cảm ứng, số Fax; vị trí email; Website.

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Nếu điểm nhận vô phần kính gửi của Công văn là những chức vụ, chuyên dụng cho thời thượng của Nhà nước, thì phần điểm nhận ko ghi “như trên” tuy nhiên ghi thẳng những chức danh/chức vụ cơ vô.

- Nội dung Công văn thông tin rất cần được trình diễn rõ nét, khoa học tập, đích thị trọng tâm, ko ghi lan man, dông dài.

Trên đấy là các mẫu Công văn thông báo tiên tiến nhất 2023 và cơ hội ghi chép. Nếu còn yếu tố vướng vướng, độc giả vui sướng lòng gọi cho tới tổng đài 1900.6192 sẽ được tương hỗ sớm nhất có thể.