manage to v hay ving

Key takeaways

Động kể từ “Manage” là một trong động kể từ thông thườn và thông thường được dùng thịnh hành nhập tiếp xúc hằng ngày. Tuỳ nhập tình huống, động kể từ “Manage” hoàn toàn có thể được xếp nhập những cường độ không giống nhau như A2, B1.

Bạn đang xem: manage to v hay ving

Xét về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc, động kể từ “Manage” đem 6 ngôi trường hợp:

 • Quản lý (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách cứ một công ty, một group, một đội nhóm chức, khu đất đai,…

 • Thành công thực hiện 1 việc gì ê, quan trọng này đó là việc khó khăn khăn

 • Thành công đạt được/ tạo ra được đồ vật gi đó

 • Giải quyết một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

 • Dùng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)

 • Quản lý ai ê / đồ vật gi ê để giữ lại ai ê / đồ vật gi ê nhập tầm kiểm soát; nhằm hoàn toàn có thể ứng phó với ai ê / đồ vật gi ê.

Manage To V hoặc Ving? → Manage + To V.

Các cấu trúc không giống của động kể từ “Manage”:

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something.

Một số cảnh báo khi dùng động kể từ “Manage”:

 • Động kể từ “Manage” hoàn toàn có thể kèm theo với một số trong những trạng kể từ chắc chắn và tế bào miêu tả cường độ tương tự ý nghĩa sâu sắc không giống nhau: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully.

 • Các động kể từ hoàn toàn có thể kèm theo động kể từ “Manage”: be difficult to tướng, be easy to tướng, learn (how) to tướng, be able to tướng, can, have to tướng.

 • Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc “Manage” phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Family words:

 • Management là danh từ

 • Managed, manageable, unmanageable là tính kể từ.

 • Manage là một trong những động kể từ có không ít nghĩa và trong những đường nét nghĩa, này lại được xếp nhập những loại kể từ không giống nhau, hoặc là A2 hoặc là B1.

Manage To V hoặc Ving?

Ví dụ:

 • At first, I didn't know exactly how we'd manage to tướng persuade the investors, but at the over of the day, we nailed it. (Lúc đầu, tôi ko biết đúng chuẩn công ty chúng tôi tiếp tục xoay trở nhằm thuyết phục mái ấm góp vốn đầu tư, tuy nhiên ở đầu cuối, công ty chúng tôi tiếp tục thành công xuất sắc.)

 • We managed to tướng get to tướng the station in the nick of time. (Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cho tới mái ấm ga đúng vào khi.)

 • How did you manage to tướng convince him into believing all of those things? (Bạn đã từng cơ hội nào là nhằm thuyết phục anh ấy tin yêu nhập toàn bộ những điều đó?)

 • She managed to tướng escape through the window. (Cô ấy tiếp tục xoay trở nhằm bay được qua quýt hành lang cửa số.)

Ví dụ Manage To V hoặc Ving

Đáp án mang lại thắc mắc “Manage To V hoặc Ving?” đó là Manage + to tướng V. Đối với tình huống này, “manage” đem tức là thành công xuất sắc thực hiện 1 việc gì ê, quan trọng này đó là việc trở ngại.

Lưu ý: nhập tình huống này, “manage” được xếp nhập B1; vừa phải là nội động kể từ, vừa phải là nước ngoài động kể từ.

Các cấu tạo không giống của Manage

Manage đem tức là quản lý và vận hành (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách cứ một công ty, một group, một đội nhóm chức, khu đất đai, v.v.

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập A2; vừa phải là nội động kể từ, vừa phải là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • to manage a business/factory/bank/hotel/soccer team. (quản lý một công ty / xí nghiệp / ngân hàng / hotel / team soccer.)

 • to manage a department/project. (quản lý một thành phần / dự án công trình.)

 • I think that Forestry Nicholas manages the whole forest. (Tôi cho rằng Lâm nghiệp Nicholas quản lý và vận hành rừng.)

 • We need people who are good at managing. (Chúng tôi có nhu cầu các người xuất sắc quản lý và vận hành.)

 • She lacks experience of managing a coffee cửa hàng. (Cô ấy không tồn tại tay nghề quản lý và vận hành một cửa hàng cafe.)

 • The restaurant is managed by the Browns. (Nhà mặt hàng được quản lý và vận hành vị mái ấm gia đình Brown.)

 • A new approach is needed to tướng manage the hospitals. (Cần mang trong mình một cơ hội tiếp cận mới mẻ nhằm quản lý và vận hành những cơ sở y tế.)

 • Investors are looking for someone to tướng manage the organization. (Các mái ấm góp vốn đầu tư đang được dò la người quản lý và vận hành tổ chức triển khai.)

 • All applications are managed by AI. (Tất cả những phần mềm được quản lý và vận hành địa điểm tuệ tự tạo.)

Manage đem tức là thành công xuất sắc đạt được/ tạo ra được đồ vật gi đó

→ Manage something

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage là nước ngoài động kể từ. 

Ví dụ:

 • He managed a laugh despite his disappointment. (Anh ấy tiếp tục nỗ lực mỉm cười mặc kệ sự tuyệt vọng của tớ.)

 • Davies manages light humor without seeming silly. (Davies quản lý và vận hành sự vui nhộn nhẹ dịu tuy nhiên không tồn tại vẻ ngớ ngẩn.)

Manage đem tức là giải quyết và xử lý một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

She's too old to tướng manage on her own any more. (Cô ấy tiếp tục quá già cả nhằm hoàn toàn có thể tự động xoay sở được nữa.)

→ manage with/without somebody/something 

Ví dụ:

 • How vì thế you manage without a car? (Làm thế nào là nhằm các bạn xoay sở nếu như không tồn tại một con xe hơi?)

 • I can manage without a washing machine. (Tôi hoàn toàn có thể xoay sở tuy nhiên ko cần thiết máy giặt.)

Manage người sử dụng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)  

Manage đem nghĩa là: nhằm hoàn toàn có thể sinh sống hoặc tồn bên trên tuy nhiên ko cần phải có nhiều chi phí, tương hỗ, ăn ngủ,…

Lưu ý: Trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

 • There are so sánh many young families who are just about managing to tướng live in this country. (Có thật nhiều mái ấm gia đình trẻ em đang được xoay sở nhằm sinh sống ở non sông này.)

 • She was finding it difficult to tướng manage financially. (Cô cảm nhận thấy trở ngại trong các việc quản lý và vận hành tài chủ yếu.)

→ manage on something 

Ví dụ:

 • He has to tướng manage on less than vãn £50 a week. (Anh ấy cần xoay sở với nấc bổng bên dưới 50 bảng một tuần.)

 • He generally managed on five hours' sleep a night to tướng have more time for his final essay. (Anh ấy thông thường nỗ lực ngủ năm giờ từng tối để sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn mang lại bài xích luận ở đầu cuối của tớ.)

Manage người sử dụng với Money

→ manage with something 

Ví dụ:

Everyone will have to tướng manage with less time and more pressure. (Mọi người sẽ rất cần xoay sở với không nhiều thời hạn rộng lớn và nhiều áp lực đè nén rộng lớn.)

Manage đem nghĩa là: dùng tài sản, thời hạn, vấn đề,... một cơ hội phải chăng.

→ manage something

Ví dụ:

 • Please, don't teach bầm how to tướng manage my budget. (Xin chớ dạy dỗ tôi cơ hội quản lý và vận hành ngân sách của tớ.)

 • We proudly introduce a computer program that helps you manage data efficiently. (Chúng tôi kiêu hãnh trình làng một công tác PC khiến cho bạn quản lý và vận hành tài liệu hiệu suất cao.)

Manage đem tức là quản lý và vận hành ai ê / đồ vật gi ê để giữ lại ai ê / đồ vật gi ê nhập tầm kiểm soát; nhằm hoàn toàn có thể ứng phó với ai ê / đồ vật gi đó

Lưu ý: trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • Trying to tướng manage a disruptive child is a challenge for teachers and parents. (Cố gắng quản lí lý/kiểm soát một đứa trẻ em quậy đập phá là một trong thử thách so với nghề giáo và bố mẹ.)

 • She manages wild animals better than vãn anyone I know. (Cô ấy quản lý và vận hành động vật hoang dã hoang dại chất lượng tốt rộng lớn bất kể ai tuy nhiên tôi biết.)

 • It is necessary to tướng teach students how to tướng manage stress. (Cần cần dạy dỗ học viên cơ hội quản lý và vận hành căng thẳng mệt mỏi.)

  Xem thêm: ứng dụng giải bài tập

 • How vì thế skydivers manage these risks in practice? (Làm thế nào là nhằm vận khuyến khích nhảy dù trên không quản lý và vận hành những khủng hoảng rủi ro này nhập thực tế?)

Manage đem tức là quản lý và vận hành ai đó

Một số cảnh báo cộng đồng của Manage

Manage là một trong động kể từ thông thườn và thông thường được dùng thịnh hành nhập tiếp xúc hằng ngày. Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc Manage phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những trạng kể từ sau đây: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully

Ví dụ:

 • “Need any help?” “No, thanks. I can manage it perfectly well.” (“Có cần thiết canh ty gì không?” “Không, cám ơn. Tôi hoàn toàn có thể xoay sở chất lượng tốt.”)

 • Jack skilfully managed to tướng keep the aircraft on the runway. (Jack tiếp tục khôn khéo xoay sở để giữ lại máy cất cánh bên trên đường sân bay.)

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những động kể từ sau đây: be difficult to tướng, be easy to tướng, learn (how) to tướng, be able to tướng, can, have to

Ví dụ:

 • They had to tướng manage to tướng find a place to tướng stay for a night. (Họ cần xoay sở nhằm dò la một điểm nhằm ở lại một tối.)

 • Can you manage another glass of wine? (Bạn hoàn toàn có thể nốc thêm 1 ly rượu nho nữa không?)

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những giới kể từ sau đây: on, without

Ví dụ:

 • We couldn't have managed without your help. (Chúng tôi ko thể quản lý và vận hành nếu như không tồn tại sự hỗ trợ của người sử dụng.)

 • They can manage the project on their own. (Họ hoàn toàn có thể tự động quản lý và vận hành dự án công trình.)

Tham khảo thêm:

 • Fancy to tướng V hoặc Ving?

 • Plan To V hoặc Ving?

 • Hope to tướng V hoặc Ving?

Các family words của Manage

Managed /ˈmænɪdʒd/ (a): ​được tiến hành hoặc bố trí với việc cảnh giác và trấn áp.

Ví dụ:

 • The money will be invested in managed funds. (Số chi phí sẽ tiến hành góp vốn đầu tư nhập những quỹ được quản lý và vận hành.)

 • The company stated that they only used wood from managed forests. (Công ty bảo rằng chúng ta chỉ dùng mộc kể từ những vùng rừng núi được quản lý và vận hành.)

→ Lưu ý: chỉ người sử dụng trước danh kể từ như fund, forest,...

Management /ˈmænɪdʒmənt/ (n): 

→ B1: hoạt động và sinh hoạt kiểm soát điều hành một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự động (danh kể từ ko điểm được)

Ví dụ:

 • hotel/project management (quản lý hotel / dự án)

 • a management training course (một khóa huấn luyện và đào tạo quản lí lý)

 • The report blames bad management for this problem. (Báo cáo sập lỗi mang lại quản lý và vận hành tệ mang lại yếu tố này.)

 • Effective financial management is essential in doing business. (Quản lý tài chủ yếu hiệu suất cao là vấn đề quan trọng nhập hoạt động và sinh hoạt sale.)

Một số cảnh báo cộng đồng của Manage→ B1: những người dân kiểm soát điều hành một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự

Ví dụ:

 • The management is/are considering closing the factory. (Ban quản lý và vận hành đang được đánh giá việc tạm dừng hoạt động xí nghiệp.)

 • A new board and management team took over. (Một hội đồng quản lí trị và đội hình quản lý và vận hành mới mẻ tiếp tục tiếp quản lí.)

 • Most managements prefer to tướng avoid strikes. (Hầu không còn những mái ấm quản lý và vận hành quí rời những cuộc bãi công.)

→ B1: hành động hoặc tài năng ứng phó với những người hoặc trường hợp một cơ hội thành công xuất sắc (danh kể từ ko điểm được)

Ví dụ:

 • Time management (quản lý thời gian)

 • Classroom management is a part of teachers’ responsibility. (Quản lý lớp học tập là một trong phần trách cứ nhiệm của nghề giáo.)

 • Diet plays a key role in the management of heart disease. (Chế phỏng thức ăn đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong các việc trấn áp bệnh về tim.)

Manageable /ˈmænɪdʒəbl/ (a) có thể ứng phó hoặc kiểm soát

Ví dụ:

 • The debt has been discussed to tướng be at a more manageable level. (Khoản nợ và đã được văn bản xuống nấc dễ dàng quản lý và vận hành rộng lớn.)

 • It is important to tướng present new information in manageable chunks. (Điều cần thiết là cần trình diễn vấn đề mới mẻ theo gót từng phần hoàn toàn có thể quản lý và vận hành được.)

Unmanageable /ʌnˈmænɪdʒəbl/ (a) không thể ứng phó hoặc trấn áp.

Ví dụ:

 • The costs involved had become unmanageable. (Các ngân sách tương quan tiếp tục trở thành ko thể quản lý và vận hành được.)

 • There have been complaints about unmanageable levels of work. (Đã đem những câu nói. phàn nàn về sự việc cường độ lộn xộn nhập quản lý và vận hành việc làm.)

Bài tập

Điền những kể từ tại đây nhập vị trí rỗng quí hợp: managing, manage on, managed, management, manage, managed to

1. The units in some areas are poorly maintained and badly____________

2. A volunteer group is ____________ the Cuc Phuong Nature reserve. 

3. The cửa hàng is now under new ____________.

4. Many people found it difficult to ____________ their weekly income during the outbreak of the COVID-19. 

5. The new law helps the state enable pension funds to tướng ____________ risks. 

6. Jack ____________ go to tướng school on time despite bad weather.

Đáp án: 

1. The units in some areas are poorly maintained and badly managed. (Các đơn vị chức năng nhập một số trong những nghành nghề được giữ lại xoàng và quản lý và vận hành xoàng.)

2. A volunteer group is managing the Cuc Phuong Nature reserve. (Một group tự nguyện đang được quản lý và vận hành quần thể bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cúc Phương.)

3. The cửa hàng is now under new management. (Hiện quán và đã được quản lý vị quản lý và vận hành mới mẻ.)

4. Many people found it difficult to manage on their weekly income during the outbreak of the COVID-19. (Nhiều người cảm nhận thấy khó khăn quản lý và vận hành thu nhập mặt hàng tuần của mình nhập thời hạn bùng vạc COVID-19.)

5. The new law helps the state enable pension funds to tướng manage risks. (Luật mới mẻ canh ty đái bang tạo ra ĐK cho những quỹ hưu trí nhằm quản lý và vận hành khủng hoảng rủi ro.)

6. Jack managed to go to tướng school on time despite bad weather. (Jack tiếp tục thành công xuất sắc đến lớp đích giờ cho dù không khí xấu xí.)

Kết luận

Sau khi tác giả tiếp tục phân tách kỹ về ý nghĩa sâu sắc, các cấu trúc và cách sử dụng của động kể từ Manage, người sáng tác kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể ghi lưu giữ đáp án mang lại thắc mắc Manage To V hoặc Ving? và sử dụng chính xác các cấu trúc không giống của Manage nhằm hoàn toàn có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp. Tác giả đã tóm tắt lại các cấu trúc Manage như sau:

Cấu trúc của động kể từ Manage:

 • Manage To V hoặc Ving? Manage + To V

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something

Trích dẫn

Management. MANAGEMENT | Định nghĩa nhập Từ điển giờ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management 

Manageable. MANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manageable 

Xem thêm: so sánh hơn của good

Unmanageable. UNMANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/unmanageable 

Manage. MANAGE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manage

Managed. MANAGED | Định nghĩa nhập Từ điển giờ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022,fromhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/managed