mạch hở là gì hóa học

Hóa học tập cơ học luôn luôn là phần khó khăn hiểu và khó khăn nhất so với trẻ nhỏ. Chính bởi vậy Kiến Guru đang được ghi chép bài xích Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ một cơ hội không thiếu thốn, dễ dàng ghi nhớ về hiđrocacbon để giúp đỡ những em.

Bạn đang xem: mạch hở là gì hóa học

Bài viết: Circuits What’s Open p> Quảng cáo

I. Lý thuyết công cộng về chất hóa học hữu cơ: Hóa học tập cơ học đại cương

1. Nổi nhảy, Phân loại:

Định nghĩa: Hợp hóa học cơ học là những phù hợp hóa học của cacbon, nước ngoài trừ những phù hợp hóa học dễ dàng tan như CO, CO2, cacbonat, xyanua, v.v.

Bạn đang được xem: đồng phân mạch hở là gì

– Highlight:

Ad

Phải sở hữu cacbon, thông thường là hydro, thông thường là oxy và nitơ, tiếp sau đó là halogen, sulfur, photpho …. ..

Liên kết chất hóa học sơ cấp: link nằm trong hóa trị.

Ad

Dễ cất cánh khá, thông thường bền sức nóng và dễ dàng cháy rộng lớn những phù hợp hóa học vô sinh.

Phản xạ thông thường chậm trễ, ko vô cùng và tạm thời

Số lượng những phù hợp hóa học cơ học khoảng tầm 10 triệu, còn nếu như tăng những phù hợp hóa học vô sinh thì chỉ có tầm khoảng 100.000.

Các hiđrocacbon thơm phức (có vòng benzen).

Các dẫn xuất hydrocacbon: Cồn, Phenol, Ete

Dẫn xuất Halogen

Anđehit-cet Giới thiệu

Axit, Ester,…

-thành phần thành phần và công thức phân tử:

Công thức tổng quát lác (CTTQ): Cho biết bộ phận những thành phần quyết định tính.

Ví dụ: CxHyOz Tức là hóa học cơ học chứa chấp phụ vương thành phần C, H, O.

Công thức giản dị và đơn giản nhất nhằm đùa (CTDGN): biểu thị tỷ trọng những đại lượng

Ví dụ, CH2O Tức là vô phân tử, C: H: O = 1: 2: 1.

Công thức phân tử (CTPT): Cho biết số nguyên vẹn tử của từng thành phần vô phân tử.

Ví dụ: Cho CH2O, CTPT là (CH2O). ) n Khi n = 2, tao sở hữu C2H4O2.

Để xác lập công thức phân tử, nên biết bộ phận của những thành phần và lượng phân tử của bọn chúng.

-Phân tích quyết định lượng và quyết định lượng những nguyên vẹn tố:

Lý thuyết cơ học tổ hợp

Lý thuyết cơ học tổ hợp

-Xác nhận lượng mol:

Nếu dùng không gian hoặc dùng H2, dựa vào lượng riêng:

MA = 29.dA / KK hoặc MA = 2.dA / H2

Các hóa học không phai khá hoặc không phai hơi: xác xác định trí bằng phương pháp thực hiện rét hoặc hâm sôi.

2. Cấu tạo nên phân tử phù hợp hóa học cơ học

-Công thức cấu tạo:

Tổng phù hợp chất hóa học cơ học

-Lý thuyết kết cấu hóa học:

Trong phân tử cơ học, những nguyên vẹn tử link cùng nhau theo như đúng trật tự hóa trị và vững chắc. Trình tự động link này được gọi là cấu hình chất hóa học.

Sự hoạn của chuỗi link này sẽ tạo nên rời khỏi hóa học mới nhất.

Trong phân tử cơ học, độ quý hiếm chất hóa học của cacbon là 4. Các nguyên vẹn tử cacbon link thẳng với những thành phần không giống sẽ tạo trở thành những chuỗi cacbon không giống nhau (thẳng, phân nhánh hoặc mạch vòng).

Tính hóa học Điểm của một hóa học tùy theo bộ phận phân tử của chính nó (số lượng hóa học và nguyên vẹn tử) và cấu hình chất hóa học (thứ tự động link trong số những nguyên vẹn tử).

3. Chất giống hệt và hóa học đồng phân

– Chất đồng nhất: Tương tự động về mặt mũi chất hóa học tuy nhiên ko chất lượng tốt bởi vì một hoặc nhiều hóa học sở hữu một Nhóm -CH2. p>

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là đồng đẳng của nhau.

-Các chất: Các hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên kết cấu chất hóa học không giống nhau.

Ví dụ: Cùng công thức phân tử là C2H6O, sở hữu 2 công thức cấu tạo:

CH3 – CH2 – OH (etanol) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết chất hóa học vô phù hợp hóa học cơ học

– Các hóa học cơ học hoàn toàn có thể sở hữu link đơn, link song hoặc link phụ vương.

– Liên kết hiđro là link, link yếu ớt được tạo hình đằm thắm nguyên vẹn tử hiđro sinh động và nguyên vẹn tử có tính âm năng lượng điện cao. Mối tương tác này tương quan cho tới phỏng hòa tan, điểm sôi và tâm điểm chảy của rất nhiều hóa học nội địa.

5. Độ hành động tự nhiên chất hóa học hữu cơ:

II. Tổng hợp lý và phải chăng thuyết Hóa học tập hữu cơ: Hydrocacbon

Hydrocacbon là phù hợp hóa học cơ học bao hàm nhị thành phần, cacbon và hydro.

1. Alkan:

mặt hàng đồng đẳng của ankan (parafin): Công thức chung: CnH2n 2 (n≥1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ….

Xem thêm: Những điều nên biết về đầu số 0772 là mạng gì?

-đồng phân: Chỉ sở hữu đồng phân mạch C (mạch trực tiếp, phân nhánh).

Phương pháp Viết ko giống hệt Phương pháp:

Viết đoạn mạch C trực tiếp. Ta được một đồng phân mạch trực tiếp.

Giảm 1 C cho 1 nhánh, sở hữu tính tới việc đối xứng của việc tăng C vô nhánh. Dừng lại Lúc số nhánh C thông qua số nhánh C vô chuỗi chủ yếu.

Nhập H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

– Công thức nhanh: 3

– Tên:

Chọn mạch chính: nhiều năm nhất, Các mạch phân nhánh tối đa.

Số: Từ cạnh.C ngay gần nhánh nhất.

Tên: số Trụ sở – thương hiệu Trụ sở thương hiệu chuỗi chủ yếu an.

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết về chất hóa học cơ học

-Tính hóa học vật lý:

Nhẹ rộng lớn nước, đa số ko tan nội địa, tan vô dung môi cơ học .

C1 → C4 là hóa học khí, những ankan sau đấy là hóa học lỏng, và C18 trở lên trên là hóa học rắn.

– Đánh dấu: Chỉ chứa chấp những phím đơn.

– Hóa học:

Hệ số hành động tự nhiên đặc thù của ankan là thông số hành động tự nhiên âm.

p>

Nguyên tử C vô ankan bị thay cho thế bởi vì thành phần halogen Lúc được phát sáng hoặc đun rét, tạo nên ưu thế cho tới H ở C cao hơn nữa.

Phản ứng tách: Tại sức nóng phỏng và hóa học xúc tác tương thích, những khối ankan nhỏ được tách trở thành những anken ứng của bọn chúng.

Xem ngay: 7 bước nhằm chuyển vận trò đùa Ứng dụng Iphone free, 5 trang web nhằm chuyển vận trò đùa Iphone hoặc nhất

Phản ánh cháy:

Xem thêm: you are not allowed to take photos in the museum

Ngành: Phân đoạn dầu lửa, ankan là nhận được.

– Phần mềm:

Tổng phù hợp chất hóa học cơ học

2. Olefin:

Dãy đồng đẳng -olefin (olefin): công thức công cộng CnH2n (n≥2).

-đồng phân: Anken sở hữu đồng phân kết cấu (mạch C và địa điểm link đôi) và đồng phân hình học tập.

Đồng phân cấu tạo:

Cách ghi chép đồng phân: Viết C mạch trực tiếp. Hãy kiểm tra việc bịa những link song một cơ hội đối xứng. Chúng tôi sẽ có được những đồng phân mạch trực tiếp.

Giảm 1 C như 1 nhánh, kiểm tra nối nhánh C và link song đối xứng, và đánh giá hóa trị C. Dừng Lúc số nhánh C thông qua số nhánh của C.

Cho H nhận được đồng phân hoàn hảo.

Đồng phân hình học tập xẩy ra Lúc nhị group thế bên trên nguyên vẹn tử C sở hữu link song không giống nhau. Nếu group thế sở hữu lượng phân tử to hơn (-CH3, -C2H5, -Cl, …) ở nằm trong phía của link song thì này đó là cis và phía sót lại là trans.

-Tên pháp:

Chọn mạch vòng chính: chuỗi nhiều năm nhất, chứa chấp link song, nhiều nhánh nhất.

Đánh số: kể từ phía ngay gần link song nhất. .

Tên: Số hiệu Trụ sở – Tên Trụ sở Tên chuỗi chủ yếu – Số title link song – vi.

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết cơ học

-Cấu trúc nổi trội : Phân tử chứa chấp link song, bao gồm một link π và một link σ.

-Tính hóa học vật lý:

Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

C2 → C4 là hóa học khí, C5 trở lên trên là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng phỏng sôi và lượng riêng biệt tăng dần dần Lúc M tăng dần dần.

– Tính Hóa chất của olefin:

Tỷ trọng là hành động tự nhiên. Phóng xạ nằm trong (dễ bị đứt vì thế link π yếu):

anken nằm trong H2 sẽ tạo ankan tương ứng; nằm trong halogen hoặc phù hợp hóa học halogen sẽ tạo dẫn xuất halogen; nằm trong nước sẽ tạo rượu ứng.

Xem thêm: Target là gì? Chạy target là gì? Vai trò của target – Tin Đẹp

Thuật ngữ Macconhicop: Khi những phù hợp hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O) được thêm nữa, H ưu tiên tích phù hợp những C bậc thấp rộng lớn và X ưu tiên tổ hợp những C bậc cao hơn nữa.

Phản ứng trùng hợp:

-điều chế:

-phần mềm:

lý thuyết tổ hợp hóa hữu cơ-công thức chung: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại : Bazơ sở hữu 2 link song tiếp tục, đien sở hữu 2 link song cách thức link đơn (đien phối hợp, phần nhiều phần mềm), ancaloit sở hữu 2 .Phương pháp nối song bởi vì nhiều link đôi….

– Hóa học: Hóa học tập cơ phiên bản lúc lắc ưu thế, ví dụ olefin.

4. Ankin:

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở sở hữu link phụ vương vô phân tử.

– Công thức chung: CnH2n – 2, (n≥2).

-đồng phân: ankan sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân link phụ vương, tuy nhiên không tồn tại đồng phân hình học tập.

Viết đồng dạng:

Viết một quãng mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C bịa link phụ vương. Chúng tôi sẽ có được những đồng phân mạch trực tiếp.

Giảm 1 C thực hiện nhánh, coi nhánh C tiếp giáp đối xứng và tiếp giáp phụ vương, đánh giá hóa trị C. Dừng lại Lúc số nhánh C thông qua số C chuỗi chủ yếu.

Nhập H để sở hữu số đồng phân không thiếu thốn.

– Danh pháp:

Tên:

Chọn mạch chính: mạch nhiều năm nhất sở hữu phụ vương điểm và nhiều nhánh nhất.

Đánh số: Bắt đầu ở phía ngay gần điểm phụ vương nhất.

Tên: số trạm nhánh-tên nhánh chuỗi chính-số cỗ ba-in.

tổng hợp lý và phải chăng thuyết cơ học

– thông thường sở hữu tên:

– Điểm chất hóa học quánh trưng: anken nhập cuộc phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp và ankin 1 nhập cuộc phản xạ thế.

– Phần mềm:

Tổng phù hợp chất hóa học cơ học

5. Đồng hóa học benzen

– Đồng đẳng của benzen là những hiđrocacbon thơm phức sở hữu vòng benzen vô phân tử.

– CTTQ: CnH2n -6 (n ≥ 6).

– Công thức đồng phân:

– Viết những đồng phân: Các đồng đẳng của benzen sở hữu một đồng phân đứng: một group ankyl bên trên vòng và một kết cấu mạch C phân nhánh.

Vòng benzen là chuỗi chủ yếu.

6 địa điểm C bên trên vòng này là 6 điểm phân nhánh.

Nếu số C phân nhánh kể từ 3 trở lên trên thì sẽ có được đồng phân mạch C phân nhánh.

-name: Tên của tập thể nhóm ankylbenzen.

Đánh số nhằm cắt giảm chỉ mục nhánh.

Nếu nhị group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng với nhau, tất cả chúng ta gọi nó là ortho- (o-).

Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng với nhau, tất cả chúng ta gọi nó là meta- (m-).

Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng với nhau thì tao gọi là para- (p -).

Tổng phù hợp hóa cơ học

-Ưu điểm về cấu tạo: Vòng benzen bền theo thời gian vì như thế nó sở hữu 3 link đơn đan xen nhau. 3 link song.

Xem ngay: Giờ UTC là gì – Đổi Giờ UTC trở thành Giờ nước Việt Nam

– Tính hóa học hóa học:

– Phần mềm:

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết cơ học

Hy vọng rằng Lý thuyết tổ hợp cơ học bên trên trên đây về hydrocacbon tiếp tục giải cứu giúp những các bạn đang được tóm chắc chắn hóa cơ học và sẵn sàng chất lượng tốt cho tới chương tiếp sau.

Thể loại: Giới thiệu về Kiến thức Công nằm trong

Xem thêm: Lệnh ATC vô thị trường chứng khoán là gì? Cách dùng mệnh lệnh ATC Yuanta nước Việt Nam – 元大證券(越南)為元大金控旗下之子公司

.

Xem thêm: cạnh huyền cạnh góc vuông