m của mg

Trọng lượng phân tử của Mg

24.305 g/mol

Bạn đang xem: m của mg

Khối lượng mol và lượng phân tử của Mg là 24,305.

Thành phần của Magiê - Mg

Nguyên tố Ký hiệu Khối lượng nguyên vẹn tử # của nguyên vẹn tử Phần trăm khối lượng
Magiê Mg 24.305 g/mol 1 100%

Magiê Nguyên tố Phần trăm khối lượngMagiê24.305gMagiê24.305g Mg # của nguyên vẹn tửMagiê1Magiê1

Máy tính lượng mol

Xem thêm: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Vui lòng nhập công thức phân tử chất hóa học (đầu nhập là vô cùng quan trọng và cần thiết chủ yếu xác) nhằm xác lập lượng phân tử của ăn ý hóa học. (Hướng dẫn)

Hướng dẫn

Chương trình này xác lập lượng phân tử của một hóa học. Nhập công thức phân tử của hóa học. Chương trình tiếp tục đo lường tổng lượng cùng theo với bộ phận và lượng của từng nhân tố nhập ăn ý hóa học.

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa

  • Sử dụng chữ hoa mang lại ký tự động thứ nhất của nhân tố và chữ viết lách thông thường mang lại ký tự động loại nhị. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Bạn rất có thể dùng vệt ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].