lượng giá trị của đơn vị hàng hóa thay đổi

hint-header

Cập nhật ngày: 16-09-2022

Bạn đang xem: lượng giá trị của đơn vị hàng hóa thay đổi


Chia sẻ bởi: MA KHÁNH QUANG


Lượng độ quý hiếm của đơn vị chức năng sản phẩm hoá thay cho đổi:

Tỷ lệ nghịch tặc với thời hạn làm việc xã hội quan trọng và năng suất lao động

B

Tỷ lệ thuận với thời hạn làm việc xã hội cần thiết thiết

C

Tỷ lệ nghịch tặc với năng suất làm việc

Chủ đề liên quan

Lượng độ quý hiếm của đơn vị chức năng sản phẩm hoá:

A

Tỷ lệ thuận với độ mạnh lao động

B

Tỷ lệ nghịch tặc với độ mạnh lao động

C

Không tùy thuộc vào độ mạnh làm việc

Chọn ý chính về tăng năng suất lao động: Khi tăng năng suất làm việc thì:

A

Số lượng sản phẩm hoá thực hiện đi ra trong một đơn vị chức năng thời hạn tăng

B

Tổng độ quý hiếm của sản phẩm hoá ko thay cho đổi

C

Giá trị 1 đơn vị chức năng sản phẩm hoá tách xuống

Chọn ý chính về tăng độ lao động: Lúc độ mạnh làm việc tạo thêm thì:

A

Số lượng sản phẩm hoá thực hiện đi ra nhập một đơn vị chức năng thời hạn tăng lên

B

Số lượng làm việc hao tổn nhập thời hạn ê ko thay cho đổi

C

Giá trị 1 đơn vị chức năng sản phẩm hoá tách đi

Khi đôi khi tăng năng suất làm việc và độ mạnh làm việc lên gấp đôi thì ý này bên dưới đấy là đúng?

A

Tổng số sản phẩm hoá tạo thêm 4 lượt, tổng số độ quý hiếm sản phẩm hoá tạo thêm 4 lần

B

Tổng số độ quý hiếm sản phẩm hoá tăng gấp đôi, tổng số sản phẩm hoá tăng 2 lần

C

Giá trị 1 sản phẩm hoá tách gấp đôi, tổng số độ quý hiếm sản phẩm hoá tăng 2 lần

D

Tổng số sản phẩm hoá tạo thêm gấp đôi, độ quý hiếm 1 sản phẩm hoá tách gấp đôi.

Hai sản phẩm hoá trao thay đổi được cùng nhau vì:

A

Chúng nằm trong là thành phầm của làm việc

B

Có lượng thời hạn hao tổn làm việc xã hội quan trọng nhằm phát hành ra bọn chúng vị nhau

C

Có lượng hao tổn vật tư nghệ thuật vị nhau

Giá trị dùng là gì?

A

Là tác dụng của vật hoàn toàn có thể thoả mãn yêu cầu này ê của con cái người

B

Là tính hữu ích của vật

C

Là tính chất bất ngờ của vật

Số lượng độ quý hiếm dùng dựa vào những yếu tố nào?

A

Những ĐK tự động nhiên

B

Trình chừng khoa học tập công nghệ

C

Chuyên môn hoá phát hành

Tính hóa học nhì mặt mày của làm việc phát hành sản phẩm hoá là:

A

Lao động cá nhân và làm việc xã hội

B

Lao động giản đơn và làm việc phức tạp

C

Lao động rõ ràng và làm việc trừu tượng

D

Lao động vượt lên khứ và làm việc sống

Thế này là làm việc giản đơn?

A

Là làm việc thực hiện việc làm đơn giản

B

Là làm việc thực hiện đi ra những sản phẩm hoá unique ko cao

C

Là làm việc chỉ thực hiện một quy trình của quy trình dẫn đến sản phẩm hoá

D

Là làm việc ko cần thiết trải qua loa giảng dạy cũng hoàn toàn có thể thực hiện được

Thế này là làm việc phức tạp?

A

Là làm việc dẫn đến những thành phầm rất chất lượng, tinh ranh vi

Xem thêm: chỉ số iq là gì

B

Là làm việc có tương đối nhiều thao tác phức tạp

C

Là làm việc cần trải qua loa giảng dạy, huấn luyện và đào tạo mới mẻ thực hiện được

Ý này sau đấy là ý ko chính về làm việc phức tạp:

A

Trong cùng một thời hạn làm việc, làm việc phức tạp dẫn đến nhiều độ quý hiếm rộng lớn làm việc giản đơn

B

Lao động phức tạp là làm việc giản đơn nhân bội lên.

C

Lao động phức tạp là làm việc trí tuệ của những người làm việc với trình độ chuyên môn cao

D

Lao động phức tạp là làm việc trải qua loa giảng dạy, huấn luyện

Công thức tính độ quý hiếm sản phẩm hoá là: c + v + m. Ý này là ko chính trong những ý sau:

A

Lao động rõ ràng bảo toàn và fake độ quý hiếm TLSX (c) lịch sự sản phẩm

B

Lao động trừu tượng dẫn đến độ quý hiếm mới mẻ (v+m)

C

Lao động trừu tượng tạo thành toàn cỗ độ quý hiếm (c + v + m)

Tác động xấu đi của tuyên chiến và cạnh tranh nhập nền kinh tế tài chính thị ngôi trường là gì?

A

Cạnh tranh giành thiếu lành mạnh khiến cho tổn kinh môi trường xung quanh sale.

B

Cạnh tranh giành thiếu lành mạnh khiến cho tiêu tốn lãng phí mối cung cấp lưc xã hội.

C

Cạnh tranh giành thiếu lành mạnh khiến cho thực hiện tổn kinh phúc lợi của xã hội.

Sản xuất sản phẩm hoá xuất hiện nay dựa trên:

A

Phân công huân động riêng lẻ và cơ chế tư hữu về tư liệu sản xuất

B

Phân công huân động cộng đồng và cơ chế chiếm hữu không giống nhau về TLSX

C

Phân công huân động xã hội và sự tách biệt về kinh tế tài chính Một trong những người sản xuất

D

Phân công huân động xã hội và cơ chế tư hữu hoặc những mẫu mã chiếm hữu không giống nhau về TLSX

Hàng hoá là:

A

Sản phẩm của làm việc nhằm thoả mãn yêu cầu của con cái người

B

Sản phẩm của làm việc hoàn toàn có thể thoả mãn nhu cầu này ê của thế giới trải qua trao thay đổi, mua sắm bán

C

Sản phẩm phía trên thị trường

D

Sản phẩm được phát hành đi ra nhằm đem bán

Giá trị của sản phẩm hoá được đưa ra quyết định bởi:

A

Sự khan khan hiếm của sản phẩm hoá

B

Sự hao tổn mức độ làm việc của con cái người

C

Lao động trừu tượng của những người phát hành kết tinh ranh nhập sản phẩm hoá

Quy luật độ quý hiếm với tác dụng:

A

Điều tiết phát hành và lưu thông sản phẩm hoá

B

Cải tiến thủ nghệ thuật, tăng năng suất làm việc và phân hoá những người dân phát hành

C

Điều tiết phát hành, phân hoá nhiều bần hàn

Sản xuất sản phẩm hoá tồn tại:

B

Trong cơ chế quân lính, phong loài kiến, TBCN

C

Trong các hội, với phân công huân động xã hội và sự tách biệt về kinh tế tài chính Một trong những người phát hành

Giá cả sản phẩm hoá là:

B

Quan hệ về lượng thân thiện sản phẩm và tiền

C

Tổng của ngân sách phát hành và lợi nhuận

D

Biểu hiện nay vị tài chính độ quý hiếm sản phẩm hoá

Quy luật độ quý hiếm là:

A

Quy luật riêng rẽ của CNTB

B

Quy luật cơ phiên bản của phát hành và trao thay đổi sản phẩm hoá.

C

Xem thêm: font chữ tiếng việt đẹp

Quy luật kinh tế tài chính cộng đồng của từng xã hội

D

Quy luật kinh tế tài chính của thời kỳ quá nhiều lên CNXH