lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

Câu hỏi:

06/06/2020 48,176

Bạn đang xem: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chão dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh loại năng lượng điện trong khúc dây

B. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chão dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chiều lâu năm của đoạn dây

C. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chão dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với góc hợp ý vị đoạn chão và lối mức độ từ

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chão dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chạm màn hình kể từ bên trên nơi đặt đoạn dây

Chọn: C

Hướng dẫn: Lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão dẫn đem loại năng lượng điện được xác lập theo dõi công thức F = B.I.l.sinα

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Người tao nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A. sở hữu lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống bịa đặt tuy vậy song cạnh nó

B. sở hữu lực thuộc tính lên một kim nam châm hút bịa đặt tuy vậy song cạnh nó.

C. sở hữu lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

D. sở hữu lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng bịa đặt lân cận nó

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng

Một loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ ngôi trường vuông góc với lối mức độ kể từ, chiều của lực kể từ thuộc tính vào dòng xoáy năng lượng điện sẽ không còn thay cho thay đổi khi

A. thay đổi chiều loại năng lượng điện ngược lại

B. thay đổi chiều chạm màn hình kể từ ngược lại

C. đôi khi thay đổi chiều loại năng lượng điện và thay đổi chiều chạm màn hình từ

D. xoay loại năng lượng điện một góc 90° xung xung quanh lối mức độ từ

Câu 3:

Một chão dẫn trực tiếp sở hữu loại năng lượng điện I bịa đặt nhập vùng không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều  như hình vẽ. Lực kể từ thuộc tính lên chão có 

A. phương ngang phía quý phái trái

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

B. phương ngang phía quý phái phải

C. phương trực tiếp đứng phía lên

D. phương trực tiếp đứng phía xuống

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Khi tăng độ loại điện

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện ko thay đổi chiều Khi đôi khi thay đổi chiều loại năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Một đoạn chão dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn chão Khi nó ko tuy vậy song với lối mức độ từ

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão sở hữu nơi đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với mặt mày phẳng lì chứa chấp loại năng lượng điện và lối chạm màn hình kể từ.

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ

Xem thêm: đề thi đại học môn toán 2022

TÀI LIỆU VIP VIETJACK