lớp mới gia sư lý tự trọng

Mã số: 3331

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Bạn đang xem: lớp mới gia sư lý tự trọng

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 12
Môn dạy: BÁO BÀI ( CHỦ YẾU TOÁN - LÝ - HÓA)
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC ( GẦN KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC) (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI T2,4,6 TỪ 7H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3345

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy: TOÁN- LÝ- HÓA
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI SAU 5H30
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2302A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 9
Môn dạy: LÝ - HÓA
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN 10 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 6, CHIỀU công nhân TRƯỚC 5H30
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ ( BK - YD- KHTN)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2302

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN 10 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 4.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 3,5,7 TỪ 7H30, SÁNG công nhân SAU 9H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A217

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 7
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN, AN LẠC, BÌNH TÂN (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TÓI T3,5 SAU 5H30
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3343

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 21 , PHƯỜNG TÂN QUY , QUẬN 7 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 4,6 SAU 7H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2301

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN TRÃI , PHƯỜNG 3 , QUẬN 5 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI SAU 5H (CHỌN 3B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3341

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 12
Môn dạy:
Địa chỉ: TÂN HƯNG THUẬN 42 , PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 700.000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG công nhân TỪ 8H -10h
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A215

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 26T ( 12 BẠN HỌC VIÊN)
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP CƠ BẢN ( CHUYÊN NGÀNH VỀ IT)
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2 , PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 700,000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 3,5 TỪ 6H - 8H
Yêu cầu: NAM/NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A214

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 28T
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT , PHƯỜNG BÌNH THUẬN , QUẬN 7 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2,4,6 SAU 7H30
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A213

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: ĐT743, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG ( GẦN NGÃ TƯ 550 ) (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI TỪ 6H THỨ 2,4,5,6 ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3326B

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 10
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: MAI HẮC ĐẾ, PHƯỜNG 15, QUẬN 8 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 1201

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 5 (ĐẦU THÁNG 9 HỌC)
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2,3,4,5,6 SAU 6H, CHỌN 3 BUỔI,( ƯU TIÊN 2,4,6)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ƯU TIÊN NỮ)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3337

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy: TOÁN - LÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 66 , PHƯỜNG THẢO ĐIỀN , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI SAU 6H (CHỌN 3B)
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 1202

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 48 TUỔI
Môn dạy: TIẾNG VIỆT ( CHỦ YẾU TẬP VIẾT- CHÍNH TẢ )
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG TỪ 9H-11H ( CHỌN 5B)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2293

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 8
Môn dạy: ANH VĂN (TÍCH HỢP)
Địa chỉ: VÂN CÔI , PHƯỜNG 7 , QUẬN TÂN BÌNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A208

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 8.0
Địa chỉ: CHU VĂN AN , PHƯỜNG 12 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 450.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A203

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 10
Môn dạy: TIẾNG PHÁP
Địa chỉ: NGUYỄN SỸ SÁCH , PHƯỜNG 15 , QUẬN TÂN BÌNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 4,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG (CHỌN 3B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A177A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 40T
Môn dạy: TIN HOC
Địa chỉ: UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 400.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 1B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG công nhân TỪ 9H-10H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A202

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 12
Môn dạy: TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, PHƯỜNG 19 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG 7,công nhân SAU 8H30
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2289A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 8
Môn dạy: TIẾNG PHÁP NÂNG CAO
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 25 , PHƯỜNG AN PHÚ , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: CHIỀU SAU 2H ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3318

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN , VĨNH LỘC B , BÌNH CHÁNH ( GẦN ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TÚ) (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI TỪ 8H (CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A194

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 18T
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 6.5
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN BỨA , XUÂN THỚI SƠN , HÓC MÔN (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 500,000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A133

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : SV NĂM 2
Môn dạy: ĐÀN PIANO
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN ĐẬU , PHƯỜNG 11 , QUẬN BÌNH THẠNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 450.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU 7,CN
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3288

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 10
Môn dạy: HÓA BẰNG TIẾNG ANH ( HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH AP CỦA MỸ)
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN HƯỞNG , THẢO ĐIỀN , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 400.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: CHIỀU THỨ 2- THỨ 6 , TỪ 1H30 ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Xem thêm: công thức máy biến áp

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A188

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 12
Môn dạy: ANH VĂN IELTS 7.0
Địa chỉ: ĐƯỜNG D1 , PHƯỜNG TÂN HƯNG , QUẬN 7 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 400.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG 3,5,7 TRƯỚC 14H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A186

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 7
Môn dạy: TIẾNG HOA
Địa chỉ: NGUYỄN CHÍ THANH , PHƯỜNG 12 , QUẬN 5 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG TỪ 10H-12H ( CHỌN 3B )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (GỐC HOA) ( ĐH SP TIẾNG HOA)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3295A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 10
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7 , PHƯỜNG AN PHÚ , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU (CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ (TRƯỜNG CÔNG LẬP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3295

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7 , PHƯỜNG AN PHÚ , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T (1B=2H)
Thời gian tham dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU (CHỌN 3B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ (TRƯỜNG CÔNG LẬP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A176

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 4
Môn dạy: TIẾNG PHÁP
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP , PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 4.500.000 ( 225.000/ BUỔI) đồng/tháng
Số buổi: 5B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG TỪ 9H TỪ THỨ 2 - THỨ 6
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2263

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG , XÃ CẦN GIUỘC, LONG AN (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A122

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : SV NĂM 4
Môn dạy: TIN HỌC VĂN PHÒNG ( ỨNG DỤNG công nghệ thông tin NÂNG CAO)
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 55, PHƯỜNG CÁT LÁI, QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: CHIỀU 2,3,4,5,6 TRƯỚC 6H ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 1113

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 4
Môn dạy: ANH VĂN (TÍCH HỢP)
Địa chỉ: CAO THẮNG , PHƯỜNG 12 , QUẬN 10 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 3,5 SAU 5H30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A102

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 6
Môn dạy: ANH VĂN TÍCH HỢP
Địa chỉ: XÓM CHỈ , PHƯỜNG 10 , QUẬN 5 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG T7,công nhân TỪ 8H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 3110A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: TRƯƠNG PHƯỚC PHAN , PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG , QUẬN BÌNH TÂN (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 1B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2 TỪ 5H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 2164

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 8
Môn dạy: TOÁN : ( CHỈ THÊM LÝ- HÓA)
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG , PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2,5,6 SAU 6H30 ( CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A49

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 5
Môn dạy: ANH VĂN CAMBRIDGE
Địa chỉ: SONG HÀNH, THẢO ĐIỀN, QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2,4,6 SAU 6H (CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN (PHÁT ÂM CHUẨN, IELTS 7.0)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A9A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN HUY ÍCH , PHƯỜNG 14 , GÒ VẤP (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2,500,000 ( SINH VIÊN SP TOÁN: 1.600.000) đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 2,4,6 SAU 6H30 (CHỌN 2B)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A21

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 5
Môn dạy: ĐÀN PIANAO CƠ BẢN
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN , THỦ ĐỨC (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 200.000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: CÁC TỐI , NGÀY 7, công nhân (CHỌN 2B)
Yêu cầu: SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A31

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 1
Môn dạy: ANH VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH , BÌNH TRƯNG ĐÔNG , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 700,000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI SAU 7H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NAM - NỮ ( NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 331

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 11
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH TÂN (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 2.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 3,5 SAU 6H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ ( ĐANG ĐỨNG LỚP)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A23

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 26T
Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa chỉ: ĐẢO KIM CƯƠNG , BÌNH TRƯNG TÂY , QUẬN 2 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 450.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 4B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (IELTS 7.5)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A9A

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN HUY ÍCH , PHƯỜNG 14 , GÒ VẤP (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ ( ĐH SƯ PHẠM)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 315

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 10
Môn dạy: LÝ ( LUYỆN THI OLYMPIC )
Địa chỉ: ĐƯỜNG 319 , PHƯỜNG TÂN PHÚ , QUẬN 9 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 550,000/ 1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: TỐI 3,5 TỪ 5H30, công nhân TRƯỚC 5H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 27

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : LỚP 8
Môn dạy: TOÁN - LÝ - HÓA
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 38 , HIỆP BÌNH CHÁNH , THỦ ĐỨC (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (ĐÁNG ĐỨNG LỚP) (>35T)
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A263

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 22T
Môn dạy: TIẾNG ĐỨC (ĐỌC - NGHE)
Địa chỉ: PHẠM HÙNG , BÌNH HƯNG , BÌNH CHÁNH (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 450.000N/ BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG (TRỪ 7,CN) HOẶC CHIỀU 2,6 TRƯỚC 5H (CHỌN 2B)
Yêu cầu: NAM/NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A231

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 40T
Môn dạy: TIẾNG THÁI GIAO TIẾP
Địa chỉ: TÔN THẤT TÙNG , PHẠM NGŨ LÃO , QUẬN 1 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 400.000/1 BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU (CHỌN 5B)
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A211

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HOC VIÊN 45 TUỔI
Môn dạy: TIẾNG HOA GIAO TIẾP CƠ BẢN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 270 , PHƯỚC LONG A, QUẬN 9 ( GẦN ĐỖ XUÂN HỢP) (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3B/T
Thời gian tham dạy: CHIỀU 2,4,6 SAU 3H
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: A138

Lớp ko giao

- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

 

Lớp dạy dỗ : HỌC VIÊN 50T
Môn dạy: TIẾNG THÁI CƠ BẢN
Địa chỉ: PHẠM HÙNG , PHƯỜNG 4 , QUẬN 8 (Xem bạn dạng đồ)
Mức lương: 350.000N/ 1BUỔI đồng/tháng
Số buổi: 2B/T
Thời gian tham dạy: SẮP XẾP
Yêu cầu: NỮ
Liên hệ: 0947 470 357 - 0981 685 115

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm tin học

Liên hệ nhận lớp »