lời bài hát gõ cửa trái tim

TONE: Nam: Dm, Nữ: Bm | STYLE: Boléro

Gõ cửa ngõ trái ngược tim cầu xin em được vô, Dù tình xót nhức cộng đồng thân ái huyệt đục, Ngủ vùi với nằm mộng, Nỗi niềm đôi mắt xanh biếc, Nhưng anh vẫn ngóng tim em Open...

Bạn đang xem: lời bài hát gõ cửa trái tim

Gõ cửa ngõ trái ngược tim sao em hững hờ, Ngõ hồn tê tái năm canh thẫn thờ, Nhện lòng vướng giăng tơ, Để một côn trùng trơ tráo, Khi ko em nhốt anh vô đợi đợi...

[ĐK: ] Ôi cửa ngõ tim em vì thế vàng, Nên giờ đồng hồ yêu thương nghe bẽ bàng, Để anh gõ cửa ngõ miên man, Mà em ko chút thăm hỏi, Anh buồn long dong...

Gõ cửa ngõ trái ngược tim nghe xa xôi ngàn trùng, Đèn lù mù hắt hiu đơn độc tận nằm trong, Đàn lỡ phím sai cung, Tình này cũng mung lung, Tim em ai khóa nhằm anh rét mướt lùng...

== DẠO NHẠC ==

Gõ cửa ngõ trái ngược tim cầu xin em được vô, Dù tình xót nhức cộng đồng thân ái huyệt đục, Ngủ vùi với nằm mộng, Nỗi niềm đôi mắt xanh biếc, Nhưng anh vẫn ngóng tim em Open...

Gõ cửa ngõ trái ngược tim sao em hững hờ, Ngõ hồn tê tái năm canh thẫn thờ, Nhện lòng vướng giăng tơ, Để một côn trùng trơ tráo, Khi ko em nhốt anh vô đợi đợi...

[ĐK: ] Ôi cửa ngõ tim em vì thế vàng, Nên giờ đồng hồ yêu thương nghe bẽ bàng, Để anh gõ cửa ngõ miên man, Mà em ko chút thăm hỏi, Anh buồn long dong...

Gõ cửa ngõ trái ngược tim nghe xa xôi ngàn trùng, Đèn lù mù hắt hiu đơn độc tận nằm trong, Đàn lỡ phím sai cung, Tình này cũng mung lung, Tim em ai khóa nhằm anh rét mướt lùng...

* Đàn lỡ phím sai cung, Tình này cũng mung lung, Tim em ai khóa... nhằm anh rét mướt lùng......

== HẾT BÀI ==

TONE: Dm | STYLE: Boléro

[NAM: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim cầu xin em được vô, Dù tình xót xa xôi cộng đồng thân ái huyệt đục, [NỮ: ] Ngủ vùi với nằm mộng, Nỗi niềm đôi mắt xanh biếc, Nhưng em vẫn ngóng tim anh Open...

Xem thêm: từ trái nghĩa tiếng anh

[NAM: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim sao em hững hờ, Ngõ hồn tê tái năm canh thẫn thờ, [NỮ: ] Nhện lòng vướng giăng tơ, Để một côn trùng trơ tráo, Khi ko anh nhốt em vô đợi đợi...

[ĐK: ] [NAM: ] Ôi cửa ngõ tim em vì thế vàng, [NỮ: ] Nên giờ đồng hồ yêu thương nghe bẽ bàng, [NAM: ] Để anh gõ cửa ngõ miên man, [NỮ: ] Mà em ko chút thăm hỏi, [NAM: ] Anh buồn long dong...

[NỮ: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim nghe xa xôi ngàn trùng, [NAM: ] Đèn lù mù hắt hiu đơn độc tận nằm trong, [NỮ: ] Đàn lỡ phím sai cung, [NAM: ] Tình này cũng mung lung, [CHUNG: ] Tim em ai khóa nhằm anh rét mướt lùng...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim cầu xin em được vô, Dù tình xót xa xôi cộng đồng thân ái huyệt đục, [NỮ: ] Ngủ vùi với nằm mộng, Nỗi niềm đôi mắt xanh biếc, Nhưng em vẫn ngóng tim anh Open...

[NAM: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim sao em hững hờ, Ngõ hồn tê tái năm canh thẫn thờ, [NỮ: ] Nhện lòng vướng giăng tơ, Để một côn trùng trơ tráo, [CHUNG: ] Khi ko em nhốt anh vô đợi đợi...

[ĐK: ] [NAM: ] Ôi cửa ngõ tim em vì thế vàng, [NỮ: ] Nên giờ đồng hồ yêu thương nghe bẽ bàng, [NAM: ] Để anh gõ cửa ngõ miên man, [NỮ: ] Mà em ko chút thăm hỏi, [NAM: ] Anh buồn long dong...

[NỮ: ] Gõ cửa ngõ trái ngược tim nghe xa xôi ngàn trùng, [NAM: ] Đèn lù mù hắt hiu đơn độc tận nằm trong, [NỮ: ] Đàn lỡ phím sai cung, [NỮ: ] Tình này cũng mung lung, [NAM: ] Tim em ai khóa nhằm anh rét mướt lùng... [NỮ: ] Tim anh ai khóa nhằm em rét mướt lùng...

* [NỮ: ] Đàn lỡ phím sai cung, [NỮ: ] Tình này cũng mung lung, [CHUNG: ] Tim em ai khóa.. nhằm anh.. rét mướt.. lùng......

== HẾT BÀI ==

Gõ cửa ngõ trái ngược tim cầu xin em được vô,  
Dù tình xót nhức cộng đồng thân ái huyệt đục,  
Ngủ vùi với nằm mộng,  
Nỗi niềm đôi mắt xanh biếc,  
Nhưng anh vẫn ngóng tim em Open... 

Xem thêm: phân tích bài thơ khi con tu hú

Gõ cửa ngõ trái ngược tim sao em hững hờ,  
Ngõ hồn tê tái năm canh thẫn thờ,  
Nhện lòng vướng giăng tơ,  
Để một côn trùng trơ tráo,  
Khi ko em nhốt anh vô đợi đợi... 

[ĐK: ]
Ôi cửa ngõ tim em vì thế vàng,  
Nên giờ đồng hồ yêu thương nghe bẽ bàng,  
Để anh gõ cửa ngõ miên man,  
Mà em ko chút thăm hỏi,  
Anh buồn long dong...

Gõ cửa ngõ trái ngược tim nghe xa xôi ngàn trùng,  
Đèn lù mù hắt hiu đơn độc tận nằm trong,  
Đàn lỡ phím sai cung,  
Tình này cũng mung lung,  
Tim em ai khóa nhằm anh lạnh lùng...