lim x tiến tới 0

Câu hỏi:

09/01/2020 13,467

Bạn đang xem: lim x tiến tới 0

Tính limx05+x-5-xx

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của a để lim(n2-4n+7+a-n) =0 ?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 2:

Biết lim (1-2n)3an3+2=4  với a là thông số. Khi cơ a-a2  bằng

A. -4

B. -6

C. -2

D. 0

Câu 3:

Tổng P=1+12+14+...+12n+...  bằng

A. +

B. 1

C. 12

Xem thêm: lập trình c++ cơ bản

D. 2

Câu 4:

Tính số lượng giới hạn  lim2017n-2019n-23.2018n-2019n-1

A. -12019

B. 12019

C. -2019

D. 0

Câu 5:

Giới hạn lim n(n+4-n+3) bằng

A. 0

B. +

C. 12

D. 72

Câu 6:

Tính tổng S = 2+12+14+18+...+12n+...

A. 4

B. 3

C. 5

D. 83

TÀI LIỆU VIP VIETJACK