liệt kê các phần tử của tập hợp

Liệt kê những thành phần của từng hội tụ sau: a) M={x ∈N |10 ≤x<15} Giải toán 6 liên kết học thức với cuộc sống

Bài 1.15 trang 14 Toán 6 tập luyện 1

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 6: Bài 1.15 trang 14 được GiaiToan chỉ dẫn hùn những học viên rèn luyện về dạng bài xích tính thời gian nhanh. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích tập luyện Toán lớp 6. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: liệt kê các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|10 \leqslant x < 15} \right\}

- Phát biểu: Tập thích hợp M những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 15 và to hơn hoặc vì như thế 10.

- Liệt kê những thành phần của M là: M = {10; 11; 12; 13; 14}

b)  K = \left\{ {x \in {\mathbb{N}^*}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập thích hợp K những số bất ngờ không giống 0 và nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: K = {1; 2; 3}

c)  L = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập thích hợp K những số bất ngờ và nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: L = {0; 1; 2; 3}

A. Tập thích hợp số tự động nhiên

- Tập thích hợp \mathbb{N} là hội tụ bao gồm những số bất ngờ 0; 1; 2; 3; ... được kí hiệu \mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;....} \right\}

- Tập thích hợp {\mathbb{N}^*} = \left\{ {1;2;3;....} \right\} là hội tụ số bất ngờ không giống 0.

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

- Liệt kê những thành phần của hội tụ là viết lách những thành phần của hội tụ nhập vệt ngoặc { } theo đòi trật tự tùy ý tuy nhiên từng thành phần chỉ được viết lách một đợt.

B. Lớn rộng lớn hoặc vì như thế, nhỏ rộng lớn hoặc bằng

+ Ta sử dụng kí hiệu a ≤ b (đọc là nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế b) nhằm nói:

“ a < b hoặc a = b”

+ Ta sử dụng kí hiệu a ≥ b (đọc là to hơn hoặc vì như thế b) nhằm nói:

“ a > b hoặc a = b”

------> Bài học tập liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 3 Thứ tự động nhập hội tụ những số tự động nhiên

------> Củng cố loài kiến thức: Luyện tập luyện Thứ tự động nhập hội tụ những số tự động nhiên

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài xích tập luyện Chuyên đề Toán lớp 6: Thứ tự động nhập hội tụ những số tự động nhiên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng lên. Với phiếu bài xích tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt kĩ năng giải đề và thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!

Chia sẻ bởi: Bờm

Xem thêm: sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế

Chủ đề liên quan