lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Bát diện đều sở hữu từng nào mặt mũi phẳng lặng đối xứng?

Bạn đang xem: lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Bát diện đều sở hữu 9 mặt mũi phẳng lặng đối xứng.

bat dien deu teo 9 mat phang doi xung

Thông tin cậy xẻ sung
Định nghĩa: Khối nhiều diện đều là 1 trong khối nhiều diện lồi sở hữu nhì tính chất:
+ Các mặt mũi là những nhiều giác đều và sở hữu nằm trong số cạnh.
+ Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của nằm trong số cạnh.
- Khối nhiều diện đều loại {n;p}
+ là số cạnh của từng mặt mũi.
+ là số cạnh nằm trong trải qua một đỉnh.
- Chỉ sở hữu 5 loại khối nhiều diện đều, này đó là những loại {3; 3} , {4; 3} , {3; 4} , {5; 3} , {3; 5}
Khối nhiều diện đều loại {n;p} sở hữu Đ đỉnh, C cạnh, M mặt mũi thì : p.Đ=2C=nM.
Bảng tóm lược của năm loại khối nhiều diện đều

Tứ diện đều sở hữu từng nào mặt mũi phẳng lặng đối xứng ?

Xem thêm: bài văn tả cây phượng

Tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng lặng đối xứng
Phương pháp:
Dựa vô hình tứ diện đều và định nghĩa mặt mũi phẳng lặng đối xứng của khối nhiều diện.

  • Tứ diện đều là tứ diện sở hữu 4 mặt mũi là tam giác đều, tứ diện đều là 1 trong hình chóp tam giác đều và ngược lại.
  • Mặt phẳng lặng đối xứng của khối nhiều diện: cho khối nhiều diện ký hiệu là H. Nếu tao coi phép tắc đối xứng qua chuyện mặt mũi phẳng lặng Phường biến đổi H trở nên chủ yếu nó thì Phường được gọi là mặt mũi đối xứng của khối nhiều diện H.

Cách giải

Mặt phẳng lặng tạo ra vì như thế nhì đỉnh bất kì và trung điểm của cạnh đối là mặt mũi phẳng lặng đối xứng của tứ diện đều.
Tứ diện đều sở hữu 4 đỉnh. Vậy sở hữu $C_{4}^{2}=6$ mặt mũi phẳng lặng đối xứng.
=> Hình tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng lặng đối xứng trải qua 2 đỉnh bất kì và trung điểm của hình tứ diện.
Hay vì như thế một cách trực quan lại, tao để ý hình sau để xem được số mặt mũi phẳng lặng đối xứng của hình tứ diện đều:
Hình tứ diện đều sở hữu 6 mặt mũi phẳng lặng đối xứng
Vậy cho dù bằng phương pháp thực hiện nào là thì tất cả chúng ta đều sở hữu chung cuộc luận:
=> Hình tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng lặng đối xứng.

Xem thêm: nghị luận về tình yêu thương