kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu hỏi:

18/06/2019 31,464

Bạn đang xem: kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Đáp án D

Kim loại kiềm (Na,K, Li...) và một số sắt kẽm kim loại kiêm thổ tan được nội địa (Ca, Ba)

Ba  + 2H2O Ba(OH)2 + H2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt nhập những dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số tình huống đem tạo nên kết tủa là:

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 2:

Khi nói tới sắt kẽm kim loại kiềm , tuyên bố này sau đó là sai ?

A. Các sắt kẽm kim loại kiềm đem white color bạc và đem ánh kim

B. Trong đương nhiên , những sắt kẽm kim loại kiềm chỉ tồn bên trên ở dạng phù hợp chất

C. Từ Li cho tới Cs kĩ năng phản xạ với nước tách dần

D. Kim loại kiềm đem nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi thấp

Câu 3:

Trong bảng tuần trả những nhân tố chất hóa học, sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong nhóm

A.  IA.

B.  IIIA.

C.  IVA.

D. IIA.

Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

A. Cl2, AgNO3, MgCO3.

B. Cl2, HNO3, CO2.

C. HCl, HNO3, NaNO3.

D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.

Câu 5:

Chất hoàn toàn có thể dùng để mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. NaCl

B. NaHSO4

C. Ca(OH)2

D. HCl

Câu 6:

Tiến hành những thử nghiệm sau :

(1) mang lại dd NaOH nhập dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl cho tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S nhập dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư nhập dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư nhập dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen nhập dd KMnO4.

Sau Khi những phản xạ kết thúc đẩy , đem từng nào thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa  ?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK