khủng long tiếng anh là gì

Bản dịch của "con xịn long" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: khủng long tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

con xịn long {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "dinosaur" vô một câu

This may have been a minor problem for the dinosaurs, but they would frequently knock over the walls and generally cause havoc.

He is notable for having named numerous dinosaurs.

Xem thêm: how old are you la gì

Sometimes dinosaur carcasses would be washed out lớn sea.

This was the first proof of giant dinosaurs raising and feeding their young.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

This places a 63 million year expanse of time between the last non-bird dinosaurs and the earliest humans.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con xịn long" vô giờ đồng hồ Anh

một loại khủng long thời tiền sử danh từ