khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Câu căn vặn liên quan

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Bạn đang xem: khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ dùng tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn vô tiến trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn vô tiến trình lúc này, vận tốc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của việt nam trình diễn ra

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- thi công đem xu hướng

  Xem thêm: bài văn tả cây phượng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- thi công đem xu hướng

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Ý nào là ko chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính, ở việt nam tiếp tục hình thành:

 • Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của chống I :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận quyết định chính nhất là :

  Xem thêm: fecl2 + kmno4 + h2so4