khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Câu hỏi:

Bạn đang xem: khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Khi nào là tao hoàn toàn có thể Tóm lại đúng chuẩn nhì thành viên loại vật nào là tê liệt nằm trong nhì loại không giống nhau

A. Hai thành viên tê liệt ko thể giao hợp với nhau
B. Hai thành viên tê liệt sinh sống nhập và một sinh cảnh
C. Hai thành viên tê liệt có tương đối nhiều Điểm lưu ý hình hài và sinh lí như thể nhau
D. Hai thành viên tê liệt có tương đối nhiều Điểm lưu ý hình hài như thể nhau

Đáp án đích A.

Khi nào là tao hoàn toàn có thể Tóm lại đúng chuẩn nhì thành viên loại vật nào là tê liệt nằm trong nhì loại không giống nhau: Hai thành viên tê liệt ko thể giao hợp cùng nhau, loại thân ái nằm trong là 2 loại sở hữu hình hài đặc biệt như thể nhau (loài đồng hình) tuy nhiên cơ hội li sinh đẻ cùng nhau.

Giải mến vì như thế sao lựa chọn A là đáp án đúng:

– chủng loại là 1 trong hay một group những quần thể bao gồm những thành viên sở hữu kĩ năng giao hợp cùng nhau nhập đương nhiên, phát hành con cái sở hữu mức độ sinh sống và kĩ năng sinh đẻ tuy nhiên lại cơ hội li sinh đẻ với những group quần thể không giống tương tự động.

– Cách li sinh đẻ là chi chuẩn chỉnh khách hàng quan lại nhằm phân biệt 2 quần thể là nằm trong loại hoặc không giống loại => Hai quần thể cùng loài chỉ trở thành nhì loài sự khác biệt Khi chúng trở nên cách li sinh sản

– chủng loại thân ái nằm trong là 2 loại sở hữu hình hài đặc biệt như thể nhau (loài đồng hình) tuy nhiên cơ hội li sinh đẻ với nhau

Hạn chế của loại sinh học:

– Chỉ vận dụng được mang lại loại sinh đẻ hữu tính, ko vận dụng mang lại loại sinh đẻ vô tính.

– Khó hiểu rằng nhập đương nhiên 2 quần thể nào là thực sự cơ hội li sinh đẻ cùng nhau và cơ hội li ở tầm mức chừng nào là.

Cơ chế cơ hội li Một trong những loài:

Xem thêm: một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau đó là số nào

Cách li trước hợp ý tử

– Là những trở quan ngại ngăn chặn những loại vật giao hợp cùng nhau (ngăn cản thụ tinh anh tạo nên hợp ý tử)

+ Cách li điểm ở: (sinh cảnh) – sinh sống nhập nằm trong điểm địa lí tuy nhiên trong sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp.

+ Cách li tập dượt tính: những quần thể không giống nhau sở hữu những thói quen giao hợp riêng biệt → cơ hội li sinh đẻ.

+ Cách li thời hạn (mùa vụ): Các thành viên với mọi quần thể sở hữu từng mùa sinh đẻ không giống nhau, ko thể giao hợp cùng nhau được

+ Cách li cơ học: vì thế cấu trúc của ban ngành sinh đẻ không giống nhau thực hiện cho những thành viên với mọi quần thể không giống nhau ko giao hợp được cùng nhau.

Cách li sau hợp ý tử

+ Là chế độ ngăn chặn việc tạo nên con cái lai hoặc ngăn chặn việc tao đi ra con cái lai hữu thụ

+ Cơ chế cơ hội li tăng thêm ý nghĩa lưu giữ sự vẹn toàn về những Điểm lưu ý riêng biệt của loài

+ Nếu 2 quần thể nằm trong loại nhập đương nhiên vì như thế nguyên nhân nào là tê liệt kéo đến cơ hội li sinh đẻ thì loại mới nhất tiếp tục xuất hiện

Xem thêm: thể tích khối lập phương