in germany it's important to be serious in a work situation

In Germany, it's important đồ sộ be serious in a work situation. They don dịch - In Germany, it's important đồ sộ be serious in a work situation. They don Việt thực hiện thế này nhằm nói

Bạn đang xem: in germany it's important to be serious in a work situation

In Germany, it's important đồ sộ be serious in a work situation. They don't mix work and play sánh you shouldn't make jokes as you tự in the UK and USA when you first meet people. They work in a very organized way and prefer đồ sộ tự one thing at a time. They don't like· interruptions or sudden changes of schedule. Punctuality is very important sánh you should arrive on time for appointments. At meeting, it's important đồ sộ follow the agenda and not interrupt the other speaker. If you give a presentation, you should focus on facts and technical information and the quality of your company's products. You should also prepare well, as they may ask a lot of questions. Colleagues normally use the family names, and title - for example 'Doctor' or 'Professor', sánh you shouldn't use first names unless a person asks you đồ sộ.

0/5000

Ở Đức, nó là cần thiết sẽ được nguy hiểm nhập một trường hợp thao tác làm việc. Họ ko phối hợp thao tác làm việc và nghịch tặc vì thế các bạn tránh việc thực hiện mang lại mẩu truyện cười cợt như các bạn thực hiện nhập Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ khi chúng ta thứ tự trước tiên gặp mặt người. Họ thao tác làm việc theo dõi một cơ hội cực kỳ sở hữu tổ chức triển khai và mong muốn thực hiện một điều một khi. Họ ko like· loại gián đoạn hoặc đột ngột thay cho thay đổi chương trình. Sự chính giờ là cực kỳ cần thiết bởi vậy chúng ta nên cho tới chính giờ cho những cuộc hứa hẹn. Tại buổi họp, nó là cần thiết nhằm triển khai theo dõi những công tác nghị sự và ko thực hiện loại gián đoạn diễn thuyết không giống. Nếu các bạn cho 1 bài xích trình diễn, chúng ta nên triệu tập nhập sự khiếu nại và vấn đề nghệ thuật và unique của thành phầm của doanh nghiệp các bạn. Quý khách hàng nên cũng sẵn sàng đảm bảo chất lượng, như bọn họ hoàn toàn có thể đòi hỏi thật nhiều thắc mắc. Đồng nghiệp hay được dùng thương hiệu mái ấm gia đình, và title - ví dụ: 'Bác sĩ' hoặc 'Giáo sư', bởi vậy các bạn tránh việc dùng thương hiệu trước tiên, trừ Khi một tình nhân cầu các bạn.

đang được dịch, mừng rỡ lòng đợi..

Xem thêm: chất làm mềm nước cứng tạm thời

Tại Đức, điều cần thiết là cần thận trọng vào cụ thể từng việc làm. Họ ko trộn lẫn thao tác làm việc và nghịch tặc, vì thế các bạn tránh việc đùa như các bạn thực hiện ở Anh và Mỹ Khi thứ tự trước tiên gặp mặt người xem. Họ thao tác làm việc một cơ hội sở hữu tổ chức triển khai và cực kỳ mến thực hiện một việc bên trên 1 thời điểm. Họ ko mến · loại gián đoạn hoặc thay cho thay đổi đột ngột của thời hạn. Đúng hứa hẹn là cực kỳ cần thiết, vì thế chúng ta nên cho tới nhập thời hạn cho những cuộc hứa hẹn. Tại buổi họp, điều cần thiết là cần tuân theo công tác nghị sự và ko thực hiện loại gián đoạn những loa không giống. Nếu các bạn hỗ trợ cho 1 bài xích thuyết trình, chúng ta nên triệu tập nhập những sự khiếu nại và vấn đề nghệ thuật và unique thành phầm của doanh nghiệp các bạn. Quý khách hàng cũng nên sẵn sàng đảm bảo chất lượng, vì thế bọn chúng hoàn toàn có thể chất vấn thật nhiều thắc mắc. Đồng nghiệp hay được dùng những cái thương hiệu mái ấm gia đình, và title - mang lại ví dụ 'Doctor' hoặc 'Giáo sư', bởi vậy các bạn tránh việc dùng thương hiệu trước tiên, trừ Khi một người chất vấn các bạn.

đang được dịch, mừng rỡ lòng đợi..

Các ngôn từ khác

Hỗ trợ khí cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện nay ngôn từ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn từ.

Xem thêm: bài tập câu điều kiện loại 1