in favor of là gì

Cấu trúc In favour of là 1 cấu hình kha khá thông dụng vô giờ Anh, được dùng Lúc ham muốn thổ lộ sự đồng ý, nghiền trở thành, cỗ vũ. Tại nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục ra mắt ví dụ rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc, cơ hội dùng và những (cụm) kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu hình bên trên.

Key takeaways

Bạn đang xem: in favor of là gì

 • Cấu trúc In favour of thể hiện tại sự cỗ vũ hoặc yêu thương quí so với ai / vật gì.

 • Cấu trúc với in favour of: S + tobe/V + in favour of + N.

In favour of là gì?

Từ “favour” (hay “favor” Theo phong cách ghi chép của Anh Mỹ), phát âm là /ˈfeɪ.vɚ/, là 1 danh kể từ đem ý nghĩa sâu sắc là sự việc cỗ vũ, đồng ý chấp thuận, hoặc ưu tiên. Từ này vừa phải rất có thể là danh kể từ, vừa phải rất có thể là động kể từ.

Ví dụ:

 • Will you tự bầm a favor and return trang chủ at four o’clock? (Bạn tiếp tục giúp tôi một việc và về lại quê hương khi tư giờ đồng hồ thời trang chứ?)

 • Nhung favored a trip to tát Europe. (Nhung thích đi du ngoạn Châu Âu.)

In favour of được sử dụng với tức là “ủng hộ”, “chấp thuận”, “có ý tốt so với ai/cái gì” hoặc “theo ý của người nào, vì thế ai”.

Ví dụ:

 • Her parents are in favour of bầm being friends with her. (Bố u của cô ý ấy ủng hộ việc tôi thực hiện chúng ta với cô ấy. )

 • Everyone voted in favour of the prohibition of smoking in public areas. (Mọi người vẫn bỏ thăm ủng hộ việc cấm thuốc lá ở điểm công nằm trong. )

 • I think I will vote in favour of Giang for the next team’s leader. (Tôi nghĩ về tôi tiếp tục vứt phiếu cỗ vũ Giang thực hiện group trưởng tiếp theo sau của team. )

In favour of là gìCách dùng cấu hình In favour of

Người học tập rất có thể dùng in favour of theo gót nhị cơ hội chính: theo gót sau động kể từ thông thường hoặc động kể từ tobe. Trong cả hai cơ hội, nghĩa của “in favor of” ko thay đổi - vẫn chính là “đồng ý, đồng ý chấp thuận, cỗ vũ cái gì/ai đó”.

Theo sau động kể từ thường

Công thức: S + V + in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • The majority of class members voted in favour of Lan. (Đa số những member vô lớp vẫn vứt phiếu cỗ vũ Lan.)

 • We totally agree in favour of learning rather kêu ca spending time doing things that don’t make sense. (Chúng tôi trọn vẹn ủng hộ việc học tập rộng lớn là dành riêng thời hạn thực hiện những việc bất nghĩa.)

 • Linda and Mika go to tát school early in favour of the teacher's advice. (Linda và Mika cho tới ngôi trường sớm theo lời răn dạy của nhà giáo.)

Theo sau động kể từ tobe

Công thức: S + be in favour of + N/gerund

Ví dụ:

 • Lan is in favour of planting more trees in the garden. (Lan ủng hộ việc trồng nhiều cây ở vô vườn.)

 • They are in favour of new methods of urban improvement rather kêu ca sticking to tát the traditional. (Họ ủng hộ những cách thức nâng cao thành phố mới rộng lớn là dính vào những cách thức truyền thống cuội nguồn.)

 • He is in favour of getting another cát. (Anh ấy ủng hộ việc nuôi thêm 1 chú mèo.)

Ví dụ về cấu hình In favour ofIn favour of và một số trong những kể từ đồng nghĩa

Thay vì thế dùng cấu hình in favour of, người học tập còn rất có thể dùng nhiều cụm kể từ đem nghĩa tương đương.

Từ đồng nghĩa tương quan với in favor of

Phiên âm

Nghĩa

accept

/əkˈsept/

chấp nhận

Ví dụ:

The new vending machines will accept coins of any denomination. (Các loại máy mặt hàng tự động hóa mới mẻ tiếp tục chấp nhận chi phí xu với ngẫu nhiên mệnh giá bán này.)

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

Ví dụ:

She always agrees with her parents. (Cô ấy luôn luôn luôn đồng ý với cha mẹ.)

assent

/əˈsent/

đồng ý, nghiền thành

Ví dụ:

Has he assented to the terms of the contract of house renting? (Anh ấy đã đồng ý với những lao lý vô phù hợp đồng mướn ngôi nhà chưa? )

consent

/kənˈsent/

đồng ý, nghiền thành

Ví dụ:

After a few weeks, Huy’s mother consented to him dating Anh. (Sau một vài ba ngày, u của Huy vẫn ưng thuận việc Huy hò hẹn với Ánh.)

go along with

/ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð/ 

đồng ý với ai/ vật gì (ý tưởng, hành vi này đó)

Ví dụ:

Tom was too straight. He'd never go along with your opinions. (Tom quá trực tiếp thắn. Anh ấy sẽ không còn khi nào đồng ý với ý kiến của người sử dụng.)

Xem thêm: 1ft bằng bao nhiêu m

go with

/ɡəʊ wɪð/ 

lựa lựa chọn tuân theo ai/ ý tưởng phát minh gì

Ví dụ:

I am not sure that those shoes really go with that dress. (Tôi ko chắc chắn là song giầy cơ rất có thể đi cùng theo với chiếc váy cơ.)

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ

Ví dụ:

Mike always supports me in every situation. (Mike luôn ủng hộ tôi vào cụ thể từng trường hợp.)

Tham khảo thêm:

 1. Cấu trúc But for

 2. Cấu trúc Be able to

 3. Cấu trúc Rather than

Bài tập luyện vận dụng

Chọn đáp án đúng:

1. Heinz ___________ getting rid of this tree.

A. in favour of

B. is in favour of

C. are in favour of 

2. Yen ________ up early ________ my advice.

A. get / in favour of

B. is get / in favour of

C. gets / in favour of 

3. They ________ extra hours ________  the quấn.

A. work / in favour of

B. is work / in favour of

C. works / in favour of 

4. My class ________  him.

A. is in favour of

B. are in favour of

C. in favour of

5. Minh was in favour of ________  for dinner.

A. noodles

B. had noodles

C. have noodles

6. We ________  Trang because she is a beautiful girl.

A. are voted in favour of

B. in favour of voting

C. are in favour of voting for

7. Her family ________  the new siêu xe.

A. is in favour of choose

B. are in favour of choose

C. is in favour of

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. A

5. A

Xem thêm: bài tập xác suất thống kê

6. C

7. C

Tổng kết 

Như vậy, nội dung bài viết vẫn hỗ trợ cho những người học tập ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng thông dụng, một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu trúc In favour of. Thêm vô cơ, người học tập giờ Anh trọn vẹn rất có thể gia tăng kỹ năng này vì chưng phần bài xích tập luyện áp dụng. Hy vọng sau thời điểm phát âm nội dung bài viết này, người phát âm rất có thể dùng thạo cấu hình bên trên.