i was hay i were

I vô Tiếng Anh là công ty kể từ thứ bậc nhất số không nhiều, vậy chúng ta đem biết vậy I lên đường với was hoặc were? Đây là một trong điểm ngữ pháp cơ phiên bản, tuy vậy dễ dẫn đến lầm lẫn trong số kỳ đánh giá. Để rất có thể hiểu rằng đúng đắn điều này, hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết bên dưới đây!

Bạn đang xem: i was hay i were

I lên đường với was hoặc were

I. WAS, WERE LÀ GÌ?

Trước Lúc rất có thể hiểu rằng I lên đường cùng theo với was Hay những were, thì bạn phải nên hiểu ra was và were là một trong dạng của động kể từ tobe và đa số được dùng vô thì quá khứ.

II. VẬY I ĐI VỚI WAS HAY WERE?

Như đang được trình bày, was và were đều là động kể từ tobe được sử dụng ở dạng thì quá khứ. Tuy nhiên về kiểu cách dùng thì trọn vẹn không giống nhau. Trong một câu, was/were đứng sau công ty ngữ và đứng trước danh từ/tính từ:

WAS WERE
Was được dùng ở những câu có chủ ngữ là thứ bậc nhất I, thứ bậc 3 số không nhiều (He, she, it) và những danh kể từ số không nhiều (Dog, Peter,…).

– Thể khẳng định: was (I/She/He/It/John+ Was)

– Thể phủ định: was not (wasn’t) (I/She/He/It/John+ Wasn’t)

– Thể nghi kị vấn: was  + I/she/he/it…? (Yes, S+ was / No, S+ wasn’t)

Trái ngược với was, thì were được dùng ở những câu đem công ty ngữ là ngôi thứ hai như You, they, we hoặc danh kể từ số nhiều (Tables, cats,..).

– Thể khẳng định: were (You/They/We/Dogs+Were)

– Thể phủ định: were not (weren’t)(You/ They/ We/ Dogs + Were not (weren’t)

– Thể nghi kị vấn: were + You/We/They…? (Yes, S+were / No, S + weren’t)

Xem thêm: font chữ tiếng việt đẹp

I lên đường với was hoặc were

Vừa rồi là cơ hội dùng was và were, thông qua đó chắc hẳn rằng chúng ta đang được hiểu rằng I lên đường với was hoặc were. Tuy nhiên sẽ sở hữu một trong những tình huống quan trọng đặc biệt, I tiếp tục lên đường với were thay cho lên đường với was:

  • Câu ĐK loại 2: If S+Were/V2/ed…, S+would/could…
  • Câu trình diễn miêu tả điều ước: S + wish + S + Were/V2/ed

Ex:

– I wish I were a queen (Tôi ước tôi là một trong phái đẹp hoàng).

– If she were at home page, she could meet her father (Nếu cô ấy ở trong nhà thì cô ấy đang được gặp gỡ được bố).

Xem thêm:

– Bài luyện giới kể từ chỉ thời gian

Xem thêm: co be quang khan đo

Ngoài rời khỏi, so với những mình muốn chiếm hữu chứng từ IELTS tuy nhiên chưa xuất hiện ĐK nhập cuộc những khóa học tập IELTS. IDT van nài ra mắt cho tới chúng ta trang web Hocielts.vn – điểm cung ứng từng kiến thức và kỹ năng giờ đồng hồ Anh IELTS không tính phí, cụ thể kể từ cường độ cơ phiên bản cho tới nâng lên. 

About The Author

Minh Khoa

Học giờ đồng hồ anh nằm trong IDT, hướng đến tiềm năng trở thành công xuất sắc dân toàn thị trường quốc tế và thông dụng giờ đồng hồ anh toàn nước Việt Nam.