hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

Bạn đang xem: hợp đồng thuê nhà trọ

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm ni, ngày.........mon …..năm 20…., bên trên tòa nhà số..................Chúng tôi ký thương hiệu tiếp sau đây bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé A):

Ông/bà (tên công ty hợp ý đồng) ................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Mé B):

Ông/bà................................................................

CMND/CCCD số................................cấp cho ngày ..........................nơi cấp cho ................................

Thường trú tại: ...............................................................................................

Sau khi thỏa thuận hợp tác, nhì mặt mày thống nhất như sau:

1. Nội dung mướn chống trọ

Bên A cho tới Bên B mướn 01 chống trọ số............. bên trên tòa nhà số............................................Với thời hạn là:................ mon, giá chỉ thuê:..........................đồng (Bằng chữ ......................................). Chưa bao hàm chi phí: năng lượng điện sinh hoạt, nước.

2. Trách nhiệm Bên A

Đảm bảo tòa nhà cho tới mướn không tồn tại tranh giành chấp, năng khiếu khiếu nại.

Đăng ký với tổ chức chính quyền địa hạt về giấy tờ thủ tục cho tới mướn chống trọ.

3. Trách nhiệm Mé B

Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

Đặt cọc với số chi phí là............................đồng (Bằng chữ ......................................), giao dịch chi phí mướn chống mỗi tháng vào ngày ……. + chi phí năng lượng điện + nước.

Đảm bảo những tranh bị và thay thế những hỏng hư nhập chống trong những lúc dùng. Nếu ko thay thế thì khi trả chống, mặt mày A tiếp tục trừ nhập chi phí bịa cọc, độ quý hiếm rõ ràng được xem theo đòi giá chỉ thị ngôi trường.

Chỉ dùng chống trọ nhập mục tiêu ở, với con số tối nhiều không thật 04 người (kể cả trẻ em em); ko chứa chấp những tranh bị tạo nên cháy và nổ, mặt hàng cấm... hỗ trợ sách vở tùy thân thiện nhằm ĐK tạm trú theo đòi quy ấn định, lưu giữ gìn an toàn trật tự động, nếp sinh sống văn hóa truyền thống đô thị; ko tụ luyện ăn nhậu, bài bạc và những hành động vi phạm pháp lý không giống.

Không được tự động ý tôn tạo lần trúc chống hoặc tô điểm tác động cho tới tường, cột, nền... Nếu mong muốn bên trên nên trao thay đổi với mặt mày A sẽ được thống nhất

4. Điều khoản thực hiện

Hai mặt mày tráng lệ triển khai những quy ấn định bên trên nhập thời hạn cho tới mướn, nếu như mặt mày A lấy chống nên báo cho tới mặt mày B tối thiểu 01 mon, hoặc ngược lại.

Sau thời hạn cho tới mướn ….. mon nếu như mặt mày B mong muốn nhì mặt mày kế tiếp thương lượng giá chỉ mướn nhằm gia hạn hợp ý đồng tự mồm hoặc triển khai như sau.

Số phen gia hạn

Thời gian lận gia han (tháng)

Từ ngày

Đến ngày

Giá thuê/ mon (triệu đồng)

Ký tên

1

2

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

        Mé B                                                                 Mé A

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)                                             (Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)             

(Hợp đồng này chỉ mang ý nghĩa hóa học tham lam khảo)