học tiếng anh lớp 5

Unit 1

What's your address?

Bạn đang xem: học tiếng anh lớp 5

Địa chỉ của công ty là gì?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

TỪ VỰNG 01: Chủ đề tế bào mô tả điểm chốn

Vocabulary

hometown, pretty, quiet, modern, crowded

TỪ VỰNG 02: Chủ đề địa chỉ

Vocabulary

address, flat, floor, avenue, lane, tower

MẪU CÂU: Hỏi về vị trí và điểm ở của bạn

Sentence Patterns

What's your address?, What's is the ... like?,...

PHÁT ÂM: Trọng âm từ

Phonics

‘City, ‘Village, ‘Mountains, ‘Tower

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: "Địa chỉ của công ty là gì?"

I-speak

Topic: What is your address?

Bài tập dượt bổ sung cập nhật lớp 5 unit 1

Extra

Topic: "What is your address?"

Unit 2

I always get up early. How about you?

Mình luôn luôn tỉnh dậy sớm. Còn chúng ta thì sao?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 3

Where did you go on holiday?

Bạn đã đi được nghỉ ngơi ở đâu?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 4

Did you go to lớn the party?

Bạn với lên đường dự tiệc không?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 5

Where will you be this weekend?

Bạn tiếp tục ở đâu vào buổi tối cuối tuần này?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 1: ME AND MY FRIENDS

arrow

Pre

Presentation 1

Bài thuyết lí trình 1 lớp 5

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 6

How many lessons vì thế you have today?

Bạn với từng nào tiết học tập hôm nay?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 7

How vì thế you learn English?

Bạn học tập giờ Anh như vậy nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 8

What are you reading?

Bạn đang được hiểu gì vậy?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 9

What did you see at the zoo?

Bạn tiếp tục trông thấy gì ở sở thú?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 10

When will Sports Day be?

Ngày hội thể thao tiếp tục là lúc nào?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 1

Ôn tập dượt cuối kì 1 lớp 5

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 2: ME AND MY SCHOOL

arrow

Pre

Presentation 2

Bài thuyết lí trình 2 lớp 5

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

MIDTERM TEST

arrow

Unit 11

What's the matter with you?

Bạn bị sao thế?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 12

Don't ride your xe đạp too fast!

Đừng giẫm xe pháo vượt lên trước nhanh!

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 13

What vì thế you vì thế in your miễn phí time?

Bạn làm cái gi nhập khi rảnh rỗi?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 14

What happened in the story?

Điều gì tiếp tục xẩy ra nhập câu chuyện?

Adam Lewis

Adam Lewis

Xem thêm: lời bài hát proud of you

Giảng viên chính

arrow

Unit 15

What would you lượt thích to lớn be in the future?

Bạn mong muốn thực hiện nghề nghiệp gì nhập tương lai?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 3: ME AND MY FAMILY

arrow

Pre

Presentation 3

Bài thuyết lí trình 3 lớp 5

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 16

Where's the post office?

Bưu năng lượng điện ở đâu?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 17

What would you lượt thích to lớn eat?

Bạn mong muốn ăn gì?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 18

What will the weather be lượt thích tomorrow?

Thời tiết ngày mai tiếp tục như vậy nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 19

Which place would you lượt thích to lớn visit?

Bạn mong muốn cho tới tham ô ý kiến nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 20

Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside?

Cuộc sinh sống ở đâu sôi động rộng lớn, ở TP.HCM hoặc nông thôn?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 2

Ôn tập dượt cuối kì 2 lớp 5

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND

arrow

Pre

Presentation 4

Bài thuyết lí trình 4 lớp 5

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

FINAL EXAM

arrow

Unit 21

Summer practice Unit 1-2

Ôn tập dượt hè Unit 1-2

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 22

Summer practice Unit 3-4

Ôn tập dượt hè Unit 3-4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 23

Summer practice Unit 5-6

Ôn tập dượt hè Unit 5-6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 24

Summer practice Unit 7-8

Ôn tập dượt hè Unit 7-8

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 25

Summer practice Unit 9-10

Ôn tập dượt hè Unit 9-10

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 26

Summer practice Unit 11-12

Ôn tập dượt hè Unit 11-12

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 27

Summer practice Unit 13-14

Ôn tập dượt hè Unit 13-14

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 28

Summer practice Unit 15-16

Ôn tập dượt hè Unit 15-16

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 29

Summer practice Unit 17-18

Ôn tập dượt hè Unit 17-18

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 30

Summer practice Unit 19-20

Ôn tập dượt hè Unit 19-20

Adam Lewis

Xem thêm: cách viết writing task 1

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow