hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

Tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 là ôn luyện lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bạn đang xem: hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

Bài học tập này mamnonuocmoxanh.edu.vn tiếp tục tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn luyện và gia tăng kỹ năng.

1. Ôn luyện về số ngẫu nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số với 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số với 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số với 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số ngẫu nhiên nhỏ nhất là số 0. Số ngẫu nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số ngẫu nhiên liên tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số ngẫu nhiên.

Để hiểu những số ngẫu nhiên tao hiểu kể từ ngược sang trọng nên, hoặc kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp.

 • Các chữ số kể từ nên sang trọng ngược theo thứ tự nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn phù hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn phù hợp trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được cấp lên n phiên mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một trong những chính vị (n - 1) phiên số hạng được cấp lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n phiên, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng tê liệt bị sụt giảm một trong những chính vị (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn

 • Tổng của một trong những lẻ và một trong những chăn là một trong những lẻ

 • Tổng của nhị số ngẫu nhiên liên tục là một trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được cấp lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một trong những chính vị (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được cấp lên n phiên thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n phiên mặt khác với cùng một quá số không giống bị sụt giảm n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n phiên mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được cấp lên n phiên và ngược lại nhập một tích với cùng một quá số bị sụt giảm n phiên, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như với tối thiểu một quá số chẵn thì tích tê liệt chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phiên tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và với tối thiểu 1 quá số với tận nằm trong là 5 thì tích với tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc sụt giảm n phiên (n > 0) mặt khác số phân chia không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một phép tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n phiên (n > 0) mặt khác số bị phân chia không thay đổi thì thương sụt giảm n phiên và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc rời n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân chia với dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được cấp (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng rất được cấp (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2: Các số với tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 5: Các số với tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3: Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 thì phân chia không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 9: Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn mang đến 9.

2. Ôn luyện về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang đến.

 • Nếu phân chia cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu mẫu số

Trong nhị phân số với nằm trong kiểu mẫu số:

 •  Phân số này với tử số bé nhiều hơn thì phân số tê liệt bé nhiều hơn.
 • Phân số này với tử số to hơn thì phân số tê liệt to hơn.
 •  Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số tê liệt đều nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số với nằm trong tử số:

 •  Phân số này với kiểu mẫu số bé nhiều hơn thì phân số tê liệt to hơn.
 •  Phân số này với kiểu mẫu số to hơn thì phân số tê liệt bé nhiều hơn.
 •  Nếu kiểu mẫu số đều nhau thì nhị phân số tê liệt đều nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao rất có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số tê liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số với nằm trong kiểu mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số tê liệt.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: if you go back far enough everything lived in the sea

 •  Muốn trừ nhị phân số với nằm trong kiểu mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang đến kiểu mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số tê liệt.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành kiểu mẫu số, kiểu mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều cấp 10 phiên đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều cấp 10 phiên đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều tầm thường 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhị với 28 ngày (vào năm nhuận với 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán lần số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn lần số tầm nằm trong của không ít số, tao tính tổng của những số tê liệt, rồi lấy tổng tê liệt phân chia mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của mặt hàng cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ gia dụng nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn luyện dạng lần nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn luyện lần nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số tê liệt.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn luyện dạng toán bịa đặt tính của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành phép tắc tính tao tiến hành kể từ nên qua loa trái

 • Ta theo thứ tự với những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải để trực tiếp mặt hàng những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện tại phép tắc tính theo đòi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính nhập phép tắc phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân chia với dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng tê liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng tê liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

8. Ôn luyện hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu rời chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu cấp một chiều này tê liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy phiên.

 • Nếu rời một chiều này tê liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a phiên thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD với AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vị diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vị tích của chừng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đấy là bài tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 nhằm gom những em ôn luyện, gia tăng kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa huấn luyện toán online của mamnonuocmoxanh.edu.vn để hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.  

Xem thêm: dịch mã là quá trình tổng hợp