hệ sinh thái đặc trưng của khu vực cực nam trung bộ nước ta là

  1. Lớp 12

  2. Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

hint-header

Cập nhật ngày: 13-07-2022


Chia sẻ bởi: Lại phúc hậu


Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

A

xa cầu xin cây bụi.

B

rừng thưa nhiệt đới thô.

C

rừng nhiệt đới.

D

rừng thường xanh lơ bên trên đá vôi.

Chủ đề liên quan

Khí hậu miền Nam Trung Sở và Nam Sở với Điểm lưu ý này sau đây?

A

Nóng, độ ẩm xung quanh năm.

B

Tính hóa học cận xích đạo.

C

Tính hóa học hiền hòa.

D

Khô hạn xung quanh năm.

Thành phần loại cướp ưu thế ở trong phần cương vực phía Bắc VN là

A

cây lá kim và thú với lông dày.

B

cây Chịu đựng hạn, rụng lá bám theo mùa.

C

động thực vật cận nhiệt đới gió mùa.

D

động thực vật nhiệt đới gió mùa.

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN với Điểm lưu ý này sau đây?

A

Cảnh quan tiền cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan tiền nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan tiền tựa như vùng ôn đới núi cao.

Đặc trưng của nhiệt độ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

mùa mưa lùi dần dần về ngày thu - sầm uất.

B

gió phơn Tây Nam sinh hoạt mạnh.

C

chịu tác động của gió mùa rét Đông Bắc.

D

phân phân tách nhì mùa mưa, thô thâm thúy.

Nhân tố đa phần này tại đây tạo ra sự phân hoá vạn vật thiên nhiên bám theo Bắc - Nam ở nước ta?

A

Chênh chênh chếch về vĩ phỏng địa lí.

B

Hoạt động của gió mùa rét.

C

Sự phân bậc của địa hình.

D

Tác động của Biển Đông.

Vùng này tại đây với rất đầy đủ 3 đai cao?

A

Đông Bắc.

B

Tây Bắc.

C

Trường Sơn Bắc.

D

Trường Sơn Nam.

Nước tao với sự phong phú và đa dạng về cơ cấu tổ chức cây xanh, con vật đa phần là do

A

có mối cung cấp sức nóng độ ẩm đầy đủ.

B

mạng lưới sông ngòi dày quánh.

C

có nhiều đồng vày phì nhiêu.

D

khí hậu phân hóa phong phú và đa dạng.

Biểu hiện nay này tại đây không thể hiện nay sự không giống nhau về nhiệt độ thân thuộc nhì miền Nam, Bắc?

A

Lượng mưa.

B

Số giờ nắng nóng.

C

Lượng phản xạ.

D

Nhiệt phỏng tầm.

Nguyên nhân nào tại đây là chủ yếu làm mang lại nhiệt độ trunh bình về mùa sầm uất ở Tây Bắc cao hơn nữa Đông Bắc?

A

Thực vật suy giảm.

B

Gió phơn Tây Nam.

C

Hướng các dãy núi.

D

Có vĩ độ thấp rộng lớn.

Loại bão táp thổi xung quanh năm ở VN là

Xem thêm: 7 nu cuoi xuan mua 2 tap 2

A

Tây ôn đới.

B

Tín phong.

C

gió phơn.

D

gió mùa.

Do hiệu quả của gió mùa rét Đông Bắc nên nửa đầu ngày đông ở miền Bắc VN thông thường với loại thời tiết

A

lạnh, độ ẩm.

B

ấm, độ ẩm.

C

lạnh, thô.

D

ấm, thô.

Nhịp điệu loại chảy của sông ngòi VN bám theo sát

A

hướng những loại sông.

B

hướng những mặt hàng núi.

C

chế phỏng sức nóng.

D

chế phỏng mưa.

Hệ trái ngược của quy trình xâm thực mạnh ở chống gò núi VN là quá trình

A

phong hóa.

B

bồi tụ.

C

bóc hao mòn.

D

rửa trôi.

Gió mùa ngày hạ sinh hoạt ở đồng vày Bắc Sở được đặt theo hướng đa phần là

A

tây nam giới.

B

đông nam giới.

C

đông bắc.

D

tây bắc.

Gió mùa phía đông bắc xuất vạc từ

A

biển Đông.

B

Ấn Độ Dương.

C

áp cao Xibia.

D

vùng núi cao.

Gió mùa phía đông bắc thổi nhập VN bám theo hướng

A

tây bắc.

B

đông bắc.

C

đông nam giới.

D

tây nam giới.

Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ VN được ra quyết định bởi

A

ảnh hưởng trọn của biển lớn Đông to lớn.

B

ảnh hưởng trọn thâm thúy trả lưu gió mùa rét.

C

vị trí trực thuộc vùng nội chí tuyến.

D

chuyển động biểu loài kiến của Mặt Trời.

Đất feralit ở VN với red color vàng đa phần do

A

quá trình tụ tập mùn mạnh.

B

rửa trôi những hóa học badơ dễ dàng tan.

C

tích tụ ôxit Fe và ôxit nhôm.

D

quá trình phong hóa mạnh mẽ và uy lực.

Phát biểu này sau đấy là bộc lộ của vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét ở nước ta?

A

Cán cân nặng phản xạ xung quanh năm âm.

B

Sinh vật cận nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế.

C

Xâm thực mạnh ở miền gò núi.

D

Chế phỏng nước sông ko phân mùa.

Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

A

xa cầu xin cây bụi.

B

rừng thưa nhiệt đới thô.

D

rừng thường xanh lơ bên trên đá vôi.